Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Завршни радови

Ментор - Проф. др Владан Тубић

Ментор - Проф. др Бранимир Станић

Ментор - Доц. др Драженко Главић
Ментор - Проф. др Владан Тубић

Аутор Назив рада Година издања
Марко Лаловић Анализа услова саобраћаја на путу Нова Варош - Бистрица - Прибој и предлог мера побољшања 2013
Александра Јаковљевић Анализа услова саобраћаја на путу Прељина - Краљево и предлог мера побољшања 2013
Марко Ћировић Анализа услова саобраћаја на путу Ужице - Бељина (код Чачка) и предлог мера побољшања 2012
Марко Ђорђевић Анализа услова саобраћаја на путу Владичин Хан - Босилеград и предлог мера побољшања 2012
Миомир Ђуровић Анализа услова саобраћаја на путу M-5 (DP IA-4) од Краљева до Врњачке Бање и предлог мера побољшања 2012
Ненад Грујичић Анализа услова саобраћаја на магистралном путу M-4 на деоници Лозница - Осечина и предлог мера побољшања 2012
Александар Рељић Актуелна истраживања вредновања ефеката од безбедности саобраћаја 2012
Дејан Иванов Анализа услова саобраћаја на обилазном путу Добановци - Орловача - Бубањ Поток и предлог побољшања 2010
Ана Дамњановић Анализа услова саобраћаја на путу Параћин - Зајечар 2010
Александар Јовановић Анализа услова саобраћаја на путу Доњи Милановац - Кладово и предлог побољшања 2010
Милија Ђуровић Анализа услова саобраћаја на путу Краљево - Рашка 2010
Лазар Ћираковић Контрола приступа ванградским путевима 2010
Невена Станојевић Анализа услова саобраћаја на путу M-21 од Љубиша до Нове Вароши и предлог мера побољшања 2012
Мариа Патаки Анализа услова саобраћаја на путу M-5 од Зајечара до границе Бугарске и предлог мера побољшања 2011
Даница Лешевић Анализа услова саобраћаја на путу Биљановац - Рашка - Рудница 2011
Милош Крстић Анализа услова саобраћаја на путу M-22 од Рушња до Велике Моштанице и предлог мера побољшања 2011
Невена Маринковић Анализа услова саобраћаја на путу M-21.1 од Пожеге до Ивањице и предлог побољшања 2011
Марко Тановић Анализа услова саобраћаја на путу M-21 од Кокиног брода до Пријепоља и предлог мера побољшања 2011
Иван Деспић Анализа услова саобраћаја на путу M-22 од Љига до Горњег Милановца и предлог мера побољшања 2011
Свјетлана Делић Анализа услова саобраћаја на путу M-4 од Лознице до Малог Зворника и предлог мера побољшања 2011
Јелена Миленковић Анализа услова саобраћаја на путу M-24 на деоници Ковин - Пожаревац и предлог мера побољшања 2011
Милош Шелмић Анализа услова саобраћаја на путу Крушевац - Белољин и предлог мера побољшања 2011
Немања Митрић Анализа услова саобраћаја на путу Брчко - Бијељина и предлог побољшања 2011
Марко Ризов Анализа услова саобраћаја на путу Београд - Смедерево и предлог побољшања 2011
Митар Рељић Анализа услова саобраћаја на путу Лозница - Ваљево и предлог побољшања 2011
Слађана Антонић Саобраћајно економска оправданост побољшања пута M-4 на делу од Ваљева до Лознице 2011
Марко Станковић Анализа услова саобраћаја на путу M-1 од Ниша до Прешева 2010
Петар Рековић Анализа услова саобраћаја на путу M-21 од Ваљева до Косјерића и предлог побољшања 2010
Далибор Обучина Нова искуства у анализи капацитета и нивоа услуге двотрачних путева 2010
Никола Бајчетић Анализа услова саобраћаја на путу М-5 од Ужица до Пожеге и предлог побољшања 2010
Никола Дамјановић Анализа услова саобраћаја на путу М-21 од Нове Вароши до границе Црне Горе и предлог побољшања 2010
Ђорђе Врањеш Еколошко вредновање утицаја путног саобраћаја на животну средину 2009
Немања Недељковић Вишекритеријумско вредновање пројектних решења путева 2009
Ивана Пушкарић Анализа услова саобраћаја на путу Београд - Панчево 2009
Марина Рмус Анализа услова саобраћаја на путу Београд - Шабац 2009
Дубравка Сокановић Анализа услова саобраћаја на путу Шабац - Лозница - Мали Зворник са предлогом побољшања 2009
Биљана Ћорић Анализа услова саобраћаја на коридорима пута Београд - Прељина 2009
Младен Марковић Анализа нивоа услуге и системи управљања на уливно-изливним рампама аутопута 2009
Ивана Андријанић Анализа услова саобраћаја на путу Баточина - Крагујевац 2009
Весна Обрадовић Поступци за анализу капацитета и нивоа услуге вишетрачних путева 2009
Никола Поповић Утицај теретних возила на услове у саобраћајном току 2009
Младен Ракић Анализа капацитета и нивоа услуге двотрачних путева 2009
Горан Секулић Модели за анализу трошкова саобраћајних незгода 2009
Драгана Бајовић Системи за наплату путарине у Републици Србији 2009
Милена Леповић Анализа система за бројање саобраћаја на путевима Републике Србије 2009
Дијана Милосављевић Систем за наплату путарине, постојеће стање и светска искуства 2009
Далибор Лукић Анализа услова саобраћаја на путу М-5, деоница Берановац - Трстеник и предлог побољшања 2010
Радмила Павловић Анализа услова саобраћаја на путу М-5 од Трстеника до Појата и предлог побољшања 2010
Наталија Илић Анализа саобраћајне оправданости изградње обилазнице Чачка 2010
Милица Чолић Анализа услова саобраћаја на путу М-21 од Пожеге до Каоне и предлог побољшања 2010
Десанка Влачић Вредновање ефеката од побољшања безбедности саобраћаја у општини Будва 2010


Ментор - Проф. др Бранимир Станић

Аутор Назив рада Година издања
Милијан Милић Могућност примене кружне раскрснице као варијантног решења четворокраке раскрснице - пример град Ужице 2012
Ненад Иконић Путоказна и туристичка сигнализација - пример град Ваљево 2012
Жаклина Васић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример Свилајнца 2012
Петар Божовић Нови концепти саобраћајног уређења урбаних простора 2012
Марко Милосављевић Систем визуелних комуникација - пример град Топола 2012
Сања Жежељ Мере побољшања саобраћајне сигнализације и тунела на магистралном путу М-25.1 - деоница од Д. Милановца до Кладова 2012
Никола Шебек Систем визуелних комуникација - примјер град Бијело Поље (Црна Гора) 2012
Стеван Добричић Путоказна и туристичка сигнализација - пример града Краљева 2012
Весна Маркоски Нова техничка решења за заштиту од пожара у тунелима 2012
Драгослав Вујошевић Систем визуелних комуникација - примјер град Беране (Црна Гора) 2012
Бојан Костић Контрола и управљање инцидентним ситуацијама у тунелима 2012
Данило Мрдак Пројектовање линијске координације светлосних сигнала у улици Антифашистичке борбе у Београду 2012
Сања Стојановић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример града Врања 2010
Даниел Ђорђевић Пројектантски елементи путних денивелисаних раскрсница 2011
Александар Поповић Путоказна и туристичка сигнализација у граду: пример Будве 2011
Ненад Даниловић Пројектантска решења за бициклистички саобраћај: пример Београд 2011
Бранислав Бановић Основни принципи пројектовања бициклистичког саобраћаја у градовима 2011
Слободан Јанковић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример града Прибоја 2011
Александар Шљивић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример Врњачка Бања 2011
Милан Тановић Пројектовање и заштита зона радова на путу 2011
Милица Цвитковац Принципи пројектовања пружних прелаза у нивоу 2011
Бојан Кишин Краткорочне мере побољшања саобраћаја у градовима - пример Требиња 2011
Милан Миленковић Пројектовање ВИК система - пример Смедерево 2011
Дејан Милић Заштитне ограде на путевима 2011
Катарина Трипковић Могућности побољшања бициклистичког саобраћаја - пример Панчева 2011
Бојана Анђелић Улога и значај "смиривања саобраћаја" у градовима 2011
Младен Зекић Обликовање и уређење путних прикључака 2011
Милош Вукадиновић Улога и значај опреме у саобраћајном инжењерству 2011
Михајило Копривица Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример града Требиња 2011
Ивица Цветић Примена софтвера у саобраћајном пројектовању 2011
Бојан Томић Савремена путна опрема - могућности и развој 2010
Милица Јовановић Пројектантске мере за умиривање саобраћаја у градовима 2010
Иван Јеличић Критеријуми и правила за пројектовање аутобуских стајалишта у насељима и градовима 2010
Драгана Миљковић Пројектовање кружних раскрсница - могућности и подобности примене у насељима и градовима 2010
Марко Мићановић Физичке мере за успоравање саобраћаја на уличној мрежи 2009
Јелена Станисављевић Бициклистички саобраћај у граду 2009
Јелена Матејић Савремена путна опрема 2009
Бојан Костић Зоне 30 2009
Марија Станчић Правила и принципи пројектовања пружних прелаза 2009
Зорица Цвијовић Критеријуми и правила пројектовања прикључака путних објеката 2009
Едвина Зекић Зоне 30 2009
Ивана Јовановић Напредна саобраћајна опрема на путевима 2009
Марија Кондић Обликовање улица и јавних простора града 2009
Ивана Илић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример града Лесковца 2009
Милош Стојановић Урбани тунели 2010
Милош Тасић Правила и принципи обликовања бициклистичких стаза на раскрсницама у нивоу у насељима и градовима 2010
Срђан Манојлов Кружне раскрснице на мрежи градских и ванградских путева и улица 2010
Дејан Ивановић Савремена саобраћајна опрема путних тунела 2010
Филип Трајковић Проблем избора типа раскрснице - предлог реконструкције петокраке раскрснице у кружну раскрсницу 2010
Игор Велић Пројектантски елементи денивелисаних раскрсница 2010
Марија Грубљешић Осветљавање саобраћајница - проблем осветљења тунела 2010
Милош Плескић Проблем осветљавања путних тунела - искуства и могућности 2010
Небојша Ружић Обликовање и уређење пружних прелаза 2010


Ментор - Доц. др Драженко Главић

Аутор Назив рада Година издања
Дејан Ципровски Ефекти побољшања безбедности и ефикасности новопројектоване петље Панчевачки мост 2012
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.