Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Објављени радови

Радови штампани у часописима међународног значаја

 1. Б.Станић, В.Тубић, Н.Челар, ''Design and evaluation of a grade-separated intersection: a case study of proposed Belgrade «Hipodrom»'', Transportation Planning and Technology, 34(6), pp 639 – 650, (2011).
 2. Б.Станић, В.Тубић, Н.Челар, ''Straight Lane Saturation Flow and ITS Rate in Serbian Cities'', Transport, 26(3), pp 329 – 334, (2011).
 3. С.Ћићевић, В.Тубић, М.Нешић, М.Чубранић, ''Young Drivers Perceptual Learning Styles Preferences and Traffic Accidents'', Promet&Traffic Transportation, 23(3), pp 225 - 233, (2011).
 4. Љ.Кузовић,  Д.Тополник, Д.Главић, "Induced Traffic and Its Treatment in the Evaluation of Motorway Projects", Promet-Traffic & Transportation, vol. 22, No. 6, Pages 459-465, (2010).
 5. М.Суботић, В.Тубић, Д.Анђелковић, ''Research of The Light Duty Vehicles Equivalents at The Mixed Lanes of The Signal Crossroads at The Central City Zone'', Mechanics Transport Communications Academic Journal, issue 3, article № 0534, Sofia.2. ISSN 1312-3823, (2011).
 6. Б.Станић, В.Тубић, Н.Челар, ''Straight Lane Saturation Flow and ITS Rate in Serbian Cities'', Transport, 26(3), pp 329 – 334, (2011).
 7. В.Тубић, М.Малетин, "General analysis of transportation demand and supply on primary state rural roads network in thе Republic of Serbia", International Journal Transport & Logistics, No. 09, pp 36-51, (2005).
 8. Б.Станић, С.Вукановић, М.Особа, "New Street Scene for Pedestrians and Drivers", Transport, No. 06, pp 248-256, (2005).

 

Радови саопштени на скуповима међународног значаја

 1. М. Особа, В. Тубић, Ј. Мертнер, "First experience on road safety auditing in Serbia – is it cost-effective?", European Transport Conference, Лајден, Холандија, (2007).
 2. Љ. Кузовић, Д. Главић, Ђ. Лаишић, Р. Остојић, "Development of infrastructure and economic development-hen or egg question", 16TH IRF (International Road Federation) World meeting, (DVD proceedings) Lisbon, Portugal, 25-28 may, (2010).
 3. Љ.Кузовић, Д.Главић,Ђ.Лаишић, Р.Остојић, "Sustainable development of Serbian national roads", 16TH IRF (International Road Federation) World meeting, (DVD proceedings), Lisbon, Portugal, 25-28 may, (2010).
 4. М. Особа, Б. Станић, "Application of ITS to the Belgrade inner semi-ring road", ISEP conference, Љубљана, (2007).
 5. М. Особа, Ј. Мертнер, Б. Станић , "Road Design and Traffic Control Measures for Safe Road Entry and Passage Through Urban Areas", 7th International "Conference Traffic Safety Management for Big Cities", Saint Petersburg, Russia (2006).
 6. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Relevance of the real definition of LOS for basic freeway segments for planning of freeways", 15th International Road Federation World Meeting, Bangkok, Thailand, (2005).
 7. Д.Главић, "MCDA Applied in Solving Speciffic Issue of Selection of Best Tolling System", Book of Abstracts XI Balkan Conference on Operational research, Београд - Златибор, Србија, pp. 21, ISBN 978-86-7680-279, 7-11 септембар, (2013).
 8. А.Трпковић, Б.Станић, М.Чубранић-Добродолац, "Старење популације - нови изазов за саобраћајне инжењере", СУТП - Одрживо урбано и саобраћајно планирање, Међународна конференција, Београд, (2013).
 9. Љ.Кузовић, Д.Главић, Д.Дробњаковић, Р.Остојић, "Значај утврђивања реалног броја саобраћајних незгода од путно-саобраћајних услова, у вредновању пројеката, за стварање безбедније путне мреже", међународна конференција Глобални проблеми и тенденције у безбједности саобраћаја у SEETO (South East Europe Transport Observatory) региону, Будва, Црна Гора, 21 и 22 септембар, (2012).
 10. Д.Главић, М.Видас, "Cost-benefit анализа у случајевима специфичних путних пројеката", Научно стручни скуп SIOT 2012, Добој, 22-23. новемабар (2012).
 11. А.Трпковић, М.Чубранић-Добродолац, С.Пејчић Тарле, Б.Станић, "Саобраћајно пројектовање у функцији одрживе мобилности сениора", У сусрет хуманом граду, III Саветовање са међународним учешћем – Нови Сад, (2011).
 12. Б.Станић, А.Трпковић, "О диверсификацији нових решења за бициклистички саобраћај у насељима и градовима", У сусрет хуманом граду, III Саветовање са међународним учешћем – Нови Сад, (2011).
 13. Б.Станић, А.Трпковић, "Будућност државних путева - нове идеје и потенцијали", III Међународни научни сипозијум Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој, стр. 2., (2011).
 14. В.Тубић, Д.Главић, М.Видас, "Поступци вредновања специфичних пројеката путна мрежа туристичких ризорта", III Међународни научни симпозијум Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој, стр. 45., (2011).
 15. Љ.Кузовић, Д. Дробњаковић, Р. Остојић, Д. Главић, "Улога и значај путне мреже на правцу: Рум/Срб граница-Београд-Подгорица-Бар у развоју саобраћајног коридора Букурешт-Београд-Бар-Бари", Међународна конференција Стратешки развој саобраћајног коридора Букурешт-Београд-Бар-Бари „Xб“, Зборник резимеа, Бар, Црна Гора, 31 мај, (2010).
 16. Д.Главић, "Утицај еквивалената теретних возила на капацитет пута - трендови и међусобни утицај", Међународно саветовање Индикатори у саобраћајном инжењерству, Суботица, стр 193-199 Књига апстракта, 12-14 мај,  (2010).
 17. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Утврђивање оптималних односа у улагању за одржавање и развој државних путева у условима ограничених финансијских средстава", The second BH congress on roads, (DVD proceedings), Сарајево, БИХ, 24-25 септембар (2009).
 18. В.Тубић, М.Видас, Б.Станић, ''Савремене методе за анализу капацитета и нивоа услуге  двотрачних путева''  II Међународни научни сипозијум Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој, (рад по позиву) стр. 25-31, (2009).
 19. Б.Станић, А.Трпковић, Н.Челар, В.Тубић, "Аналитички приступ избору оптималног саобраћајног решења ИТС-а за градску артерију", II Саветовање са међународним учешћем - Савремене тенденције управљања саобраћајем у градовима – Нови Сад, (2009).
 20. Б.Станић, А.Трпковић, "Град будућности и когнитивни проблеми ИТС сигнализације", II Саветовање са међународним учешћем -  Савремене тенденције управљања саобраћајем у градовима – Нови Сад, (2009).
 21. Д.Главић, "Критички осврт на методолошке поступке који се примењују у студијама оправданости путних пројеката", Зборник радова са округлог стола „1. БХ Конгрес о цестама “, Сарајево, (2007).
 22. Д.Главић, "Метод прогнозе новоствореног саобраћаја и утврђивања економске користи новоствореног саобраћаја", Зборник радова са округлог стола „1. БХ Конгрес о цестама“, Сарајево, (2007).

 

Радови објављени у часописима националног значаја 

 1. Н.Недељковић, В.Тубић, "Методолошки оквир за примену вишеатрибутивног вредновања у процесу одабира најповољније варијанте коридора аутопута", Пут и саобраћај, бр.1/2013, ISSN 04789733, Београд, (2013).
 2. Д.Главић, С.Станаревић, Н.Кнежевић, "Студије оправданости специфичних пројеката - обилазнице градова - пример случаја студија оправданости обилазнице Котор Вароши", Пут и саобраћај, 59(1), 37-46, (2013).
 3. Д.Главић, "Вредновање специфичних пројеката - пример студија оправданости денивелисане раскрснице Панчевачки мост", Пут и саобраћај, 58(3), 29-37, (2012).
 4. В.Тубић, ''Меродавни саобраћајни протоци у вредновању пројектних решења'', Техника – Саобраћај, бр. 4, pp 619-628, (2011).
 5. В.Тубић, М.Видас, ''Приказ нових модела саобраћајног тока'', ТЕХНИКА- сепарат саобраћај, 57(6), стр. 17-28, (2010).
 6. Љ.Кузовић, Д.Главић, Ђ.Лајшић, Б.Алексић, "Поређење варијанти повезивања аутопута Београд-Јужни Јадран са коридором X и основном мрежом саобраћајница Београда", Пут и саобраћај, 56 (4), 5-20, (2010).
 7. М.Тодорова-Маленковска, Ђ.Манчески, Д.Главић, "Поступци вредновања у изради студије оправданости изградње обилазнице", Пут и саобраћај, vol. 56, бр. 3, стр. 14-23, (2010).
 8. Љ.Кузовић, Д.Главић, И.Албрехт, Б.Алексић, "Усмереност саобраћајних токова са правца Београд-Јужни Јадран, с обзиром на изворишта и одредишта у односу на подручје леве и десне обале реке Саве", Пут и саобраћај, vol. 56, бр. 4, стр. 21-32, (2010).
 9. А.Трпковић, "Примена фази логике у мерењу саобраћајних загушења - пример дела мреже града Београда", ТЕХНИКА - сепартат Саобраћај, бр. 06, претходно саопштење, (2009).
 10. Љ.Кузовић, Д.Главић, М.Углић, В.Радичевић, И.Љајић, Н.Стевановић, "Значај будућег аутопута Београд-Јужни Јадран за квалитетно саобраћајно отварање и развој Пештерске висоравни и планине Голија", Пут и саобраћај, vol. 56, бр. 3, стр. 27-36, (2009).
 11. Љ.Кузовић, Д.Главић, И.Албрехт, "Критички осврт на методолошке поступке који се примењују у студијама оправданости путних пројеката", ТЕХНИКА - сепартат Менаџмент, vol. 58, бр. 3, стр. 13-18, (2008).
 12. Д.Главић, "Постојеће и нове технологије наплате употребе путне мреже", Пут и саобраћај, vol. 55, бр. 3, стр. 18-23, (2008).
 13. Љ.Кузовић, Д.Главић, Ђ.Лаjишић, "Улагања у програме одржавања и пројекте изградње државних путева у условима ограничених финансијских средстава", Пут и саобраћај, vol. 55, бр. 4, стр. 11-15, (2008).
 14. Д.Главић, „Информације о сајту друштва за путеве Србије 'Via-vita'“, Пут и саобраћај, vol. 55, бр. 1, стр. 77-80, (2008).
 15. М.Особа, В.Тубић, Ј.Мертнер, "Ефикасан приступ унапређењу безбедности приликом реконструкције пута – знамо пут!", ТЕХНИКА- сепарат саобраћај, 54(06), (2007).
 16. А.Трпковић, М.Поповић, "Европски стратешки приоритети за увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи - постојеће стање у Србији", ТЕХНИКА- сепарат саобраћај, 54(02), (2007).
 17. Љ.Кузовић, Д.Главић, Б.Вуксановић, "Метод прогнозе и утврђивања економске користи од новоствореног саобраћаја", Пут и саобраћај, vol. 54, бр. 4, стр. 17-22, (2007).
 18. Љ.Кузовић, Д.Главић, Д.Милановић, "Ефекти побољшања саобраћаја након изградње обилазнице Београда - Батајница-Бубањ поток - Панчево", Пут и саобраћај, vol. 54, бр. 3, стр. 15-24, (2007).
 19. Љ.Кузовић, Д.Главић, Р.Остојић, "Животна средина као фактор у избору оптималне варијанте пута и економском вредновању изабране варијанте", Пут и саобраћај, vol. 54, бр.1, стр. 10-14, (2007).
 20. В. Тубић, "Вредновање ефеката безбедности саобраћаја у планирању и пројектовању путева – нова искуства", ТЕХНИКА- сепарат саобраћај, 53(01), (2006).
 21. Љ.Кузовић, Д.Главић, В.Богдановић, "Дефинисање сценарија за вредновање етапне и/или фазне реализације пројеката аутопутева у случајевима када трасе пројектованог аутопута и постојећег пута нису на блиском растојању", Пут и саобраћај, vol. 53, бр. 1, стр. 4-11, (2006).
 22. Љ.Кузовић, Д.Дробњаковић, Д.Главић, "Оправданост укључивања правца Београд - Бар у мрежу Паневропских мулти-модалних транспортних коридора у оквиру правца Темишвар - Вршац - Београд - Подгорица - Бар - Бари, или у склопу коридора X као продужетак крак Xb", Пут и саобраћај, vol. 53, бр. 4, стр. 5-9, (2006).
 23. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Вредновање пројекта аутопута од Београда до Пожеге са финансијско тржишног аспекта", ТЕХНИКА- сепарат саобраћај, vol. 53, бр. 3, стр. 5-13, (2006).
 24. Д.Главић, "Информације о AIPCR-PIARC речнику из путног инжињерства српско штамапно и интернет издање", Пут и саобраћај, vol. 53, бр. 4, стр. 41-44, (2006).
 25. А.Трпковић, М.Поповић, "Стратешки приоритети за увоћење интелигентних транспортних система на путној мрежи - ЕВРОПА  и СРБИЈА", ТЕХНИКА - сепартат саобраћај, предгледни рад, (2006).
 26. Љ. Кузовић, Д. Главић, "Критички осврт на максималне величине тока и густине тока на траци основних сегмената аутопута препоручене у приручнику Highway Capacity Manual 2000", Пут и саобраћај, vol. 52, бр. 2, стр. 4-19, (2005).
 27. Љ.Кузовић, Д.Дробњаковић, Д.Главић, "Досадашње активности на укључивању правца Темишвар-Вршац-Београд-Подгорица-Бар са одвојком Подгорица Тирана у Паневропске мултимодалне транспортне коридоре", Пут и саобраћај, 1, (2005).
 28. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Досадашње активности на изради студијско-пројектне и планске документације за аутопут Београд – Јужни Јадран", Пут и саобраћај, 1, (2005).
 29. А.Трпковић, "HCS (Highway Capacity Software) - преглед и примена", ТЕХНИКА- сепарат саобраћај, (2000).

Радови саопштени на скуповима националног значаја 

 1. А.Трпковић, Б.Станић, "Shared Space - садашњи европски тренутак", X Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2012, Суботица, (2012).
 2. В.Тубић, М.Видас, ”Новине у америчком приручнику за капацитет путева HCM – 2010”, X Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2012, Суботица, 2012.
 3. В.Тубић, ''Меродавни саобраћајни протоци у вредновању пројектних решења'', IX Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2010, Суботица, (2010).
 4. Б.Станић, ''Полимедијална улична сцена и редизајн улица у насељима'', IX Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2010, Суботица, (2010).
 5. А.Трпковић, "Испитивање могућности примене фази логике у мерењу загушења на градској мрежи на примеру дела уличне мреже града Београда", IX Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2010, Суботица, (2010).
 6. А.Трпковић, "Значај контроле приступа и њен утицај на капацитет и ниво услуге путева", IX Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2010, Суботица, (2010).
 7. В.Тубић, М.Видас, ''Анализа капацитета на уливно-изливним рампама аутопута применом HCM-а 2000 и HBS-а 2001'', IX Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2010, Суботица, (2010).
 8. Д.Главић, ''Утицај еквивалената теретних возила на капацитет пута – трендови и међусобни утицај'', IX Саветовање о техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2010, Суботица, (2010).
 9. Љ.Кузовић, Главић, Б. Алексић, Ђ. Лајшић, "Поређење варијанти повезивања аутопута Београд-јужни Јадран са коридором X и основном мрежом саобраћајница Београда", стручни скуп “Повезивање аутопута Београд-јужни Јадран са коридором X и основном саобраћајном мрежом Београда“, Бања Врујци, (2010).
 10. Љ.Кузовић, П.Митровић Д.Главић, В.Радичевић, В.Вујанић, Б.Алексић, Б.Јелисавац, Р.Остојић, "Негативни ефекти одлагања изградње аутопута Београд-Јужни Јадран", округли сто "30.година студирања и пројектовања аутопута  Београд - Јужни Јадран", Врњачка Бања, 27. новембар (2009).
 11. Љ.Кузовић, Д.Главић, Б.Алексић, И.Албрехт, Р.Остојић, "Достигнути и очекивани саобраћајни токови на постојећој путној мрежи у коридору будућег аутопута Београд Јужни Јадран и динамика настајања потреба за изградњу аутопутева", округли сто "30.година студирања и пројектовања аутопута  Београд - Јужни Јадран", Врњачка Бања, 27. новембар (2009).
 12. Љ.Кузовић, М.Углић, В.Радичевић, И.Љајић, Н.Стевановић, Д.Главић, "Значај будућег аутопута Београд – јужни Јадран за квалитетно саобраћајно отварање и развој Пештерске висоравни и планине Голија", округли сто „Путна мрежа Пештерске висоравни и планине Голија“, Сјеница, 12-13 јун (2009).
 13. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Мрежа аутопутева утврђена Просторним планом Србије, правци Паневропских мултимодалних транпостних коридора, правци TEM мреже и правци REBIS мреже кроз Србију", округли сто „Одрживи развој државних путева”, Дивчибаре, 28-29. новембар (2008).
 14. А.Трпковић, Б.Станић, "Дерегулација саобраћаја у малим и средњим градовима – пример пројекта Naked roads", IX саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор, (2008).
 15. А. Трпковић, Б. Станић, "Пројекат Naked street - Холандија" VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор,  (2008).
 16. Д.Главић, "Утицај параметара хоризонталне кривине на капацитет путева", VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор, (2008).
 17. Б.Станић, "Урбана опрема града - пример Суботице", VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, (2008).
 18. Б.Станић, "Когнитивни проблеми у примени ИТС сигнализације", VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008,  Сомбор, (2008).
 19. Н.Челар, Б.Станић, П.С.Здравковић,  "Предлог система дефинисања  одредишта за вођење саобраћаја на државним путевима првог реда",  VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор, (2008).
 20. В.Тубић, "Анализа промена саобраћајних токова на путној мрежу Србије", VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор, (2008).
 21. В. Тубић, М. Видас., Д. Вујин, "Немачки поступци за анализу капацитета и нивоа услуге деоница путева VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор, (2008).
 22. Ж.Атанасковић, М.Видас, "Брзине у слободном саобраћајном току у зависности од величине уздужног нагиба пута", VIII Саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2008, Сомбор, (2008).
 23. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Оправданост укључивања правца Београд-Бар у мрежу Паневропских mултимодалних транспортних коридора", округли сто “Aутопут Београд - јужни Јадран и аутопут Појате-Прељина-Ужице-граница са БиХ (РС)” Ивањица 23-24. новембар (2007).
 24. Љ.Кузовић, Д.Главић, Б.Алексић, И.Албрехт, Р.Остојић, "Достигнути и очекивани саобраћајни токови на постојећој путној мрежи у коридору будућег аутопута Београд јужни Јадран и коридору будућег аутопута Појате-Прељина-Ужице-граница са БИХ (РС) ", округли сто “Аутопут Београд - јужни Јадран и аутопут Појате-Прељина-Ужице-граница са БиХ (РС)” Ивањица 23-24. новембар (2007).
 25. М.Особа, В.Тубић, Ј.Мертнер, "Ефикасан приступ унапређењу безбедности приликом реконструкције пута – знамо пут!", научно-стручни скуп "Безбедност саобраћаја у планирању и пројектовању путева", Палић, (2007).
 26. Д.Главић, "Оправданост укључивања правца Београд-Бар у мрежу Паневропских мултимодалних транспортних коридора", Зборник радова са округлог стола „Аутопут Београд - јужни Јадран” и “Аутопут Појате-Прељина-Ужице-граница са БиХ (РС)” Ивањица, (2007).
 27. Б.Станић, М.Особа, В.Тубић, "Саобраћајно обликовање пролаза путева кроз насеља и градове", научно-стручни скуп "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, (2007).
 28. В.Тубић, М.Малетин, "Генерална анализа саобраћајних токова на државној путној мрежи Републике Србије", (уводни реферат) Научно-стручни скуп "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, (2007).
 29. М.Малетин, В.Тубић, "Стање државне путне мреже Србије као елемент понуде саобраћајних услуга", (уводни реферат) Научно-стручни скуп "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, (2007).
 30. Б.Станић, М.Особа, Н.Челар, В.Тубић, "Рационализација саобраћајног решења сложене денивелисане раскрснице - студија случаја на примеру раскрснице УМП-а и Радничке улице у Београду" - VII саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2006, Сомбор, (2006).
 31. В.Тубић, "Савремени поступци за анализу капацитета и нивоа услуге двотрачних путева (HCM – 2000 и HBС 2001)", VII саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2006, Сомбор, (2006).
 32. В.Тубић, С.Вукановић, "Методолошке основе за вредновање ефеката од интелигентних транспортних система", VII саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2006, Сомбор, (2006).
 33. В.Тубић, "Критички осврт на Закон о јавним путевима", VII саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2006 Сомбор, (2006).
 34. В.Тубић, "Анализа саобраћајних токова на Коридору X", - уводни реферат по позиву, Саветовање Безбедност саобраћаја на Коридору X, Београд, Саобраћајни факултет, (2006).
 35. В.Тубић, С.Савић, "Идентификација опасних места – Искуства из СТУДИЈЕ ПРИОРИТЕТНИХ УЛАГАЊА НА КОРИДОРУ X", Саветовање Безбедност саобраћаја на Коридору X, Београд, Саобраћајни Факултет, (2006).
 36. Љ.Кузовић, Д.Дробњаковић, Д.Главић, "Оправданост укључивања правца Београд-Бар у мрежу Паневропских мултимодалних транспортних коридора у оквиру правца Темишвар-Вршац-Београд-Подгорица-Бар-Бари, или у склопу коридора X као продужетак крак Xb", округли сто „Аутопут Београд - Јужни Јадран“, Златибор,(2006).
 37. Љ.Кузовић, Б.Алексић, Д.Главић, И.Албрехт, Р.Остојић, "Достигнути и очекивани саобраћајни токови на постојећој путној мрежи у коридору будућег аутопута Београд-Јужни Јадран и прогнозирани токови на будућем аутопуту од Београда (Остружнице) до Пожеге", округли сто „Аутопут Београд - Јужни Јадран“, Златибор, (2006).
 38. Љ.Кузовић, Д.Главић, Д.Пешић, В.Богдановић, Б.Алексић, "Општи приступ у дефинисању основних показатеља и критеријума за поређење варијантних коридора аутопута на делу Пожега-Бољари", округли сто „Аутопут Београд - Јужни Јадран“, Златибор, (2006).
 39. В.Радичевић, Љ.Кузовић, Д.Главић, "Приказ варијантних коридора утврђених пројектом из 1981 и Просторним планом Републике Србије", округли сто „Аутопут Београд - Јужни Јадран“, Златибор, (2006).
 40. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Животна средина као фактор у избору оптималне варијанте пута и економском вредновању изабране варијанте", научно стручни скуп „Пут и животна средина“, Тара, (2006).
 41. Љ.Кузовић, Д.Дробњаковић, Д.Главић, "Активности које је предузимала Влада СРЈ и Друштво за путеве Србије са JINA за укључивање правца Tемишвар - Вршац - Београд - Подгорица - Бар - Бари у Паневропске мултимодалне транспортне коридоре", округли сто „Оправданост укључивања правца Темишвар - Вршац - Београд - Подгорица - Бар - Бари у Паневропске мултимодалне транспортне коридоре“,  Вршац, (2006).
 42. Д.Главић, "Вредновање етапне и/или фазне реализације пројекта аутопутева у случајевима када трасе пројектованог аутопута  и постојећег пута нису на блиском растојању - пример коридор Vc кроз БиХ", VII саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2006, Сомбор, (2006).
 43. А.Трпковић, М.Поповић, "Стратешки приоритети за увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи – Европа и Србија", VII саветовање о техникама регулисања саобраћаја - ТЕС 2006, Сомбор, (2006).
 44. Љ.Кузовић, Д.Главић, И.Албрехт, Б.Алексић, "Достигнути и очекивани саобраћајни токови на постојећој мрежи у коридору планираног аутопута Београд - Јужни Јадран као индикатор потреба за градњом аутопута по деоницама", научно-стручни скуп „Аутопут Београд - јужни Јадран“, Златибор,  (2005).
 45. Љ.Кузовић, Д.Главић, "Могућност финансирања аутопута од Београда до Пожеге, уз проверу да ефекти од путарине за деоницу Остружница-Лајковац, буду гаранција концесионару за улагање и у потез Лајковац-Пожега", научно-стручни скуп „Аутопут Београд - јужни Јадран“, Златибор,  (2005).
 46. А.Трпковић, Н.Челар, "VISUM vs NETSIM – Преглед  и примена у локалним условима", IV Симпозијум техника управљања саобраћајем – ТЕС 2002. Сомбор, (2002).
 47. А.Трпковић, И.Јовановић, "Прикупљање података и управљање базама података – пример Београда", III Симпозијум техника управљања саобраћајем – ТЕС 2000. Сомбор, (2000).
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.