Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Где и на којим пословима се запошљавају инжењери логистике

Саобраћајни инжењери са студијског програма Логистика, с обзиром на интердисциплинарна знања која стичу у току образовања на одсеку за логистику, могу да се запосле или већ раде у најширем спектру различитих организација, институција и предузећа, како у друштвеном тако и приватном сектору.Практично у оквиру највећег броја делатности, постоје реалне потребе за стручњацима из области логистике. Саобраћајни инжењери са студијског програма Логистика најчешће се запошљавају у:

- производним предузећима, на пословима планирања, пројектовања, експлоатације, безбедности у оквиру логистичких процеса везаних за токове материјала при допреми, претовару, складиштењу, унутрашњем транспорт и др.

- трговачко дистрибутивним компанијама, на пословима управљања ланцима снабдевања, односно логистичким процесима набавке, допреме, дистрибуције и пласмана финалних производа (на пример компаније: Делта, Нелт, Метро, Меркатор, Темпо, Нестле, Идеа и др.)

- шпедитерским комапнијамаи транспортним агенцијама, а на пословима обликовања, организације и реализације међународних увозних, извозних и транзитних робних токова (у Србији има преко 2000 предузећа регистрованих за шпедитерску делатност, а велики број ових компанија воде управо инжењери логистике – као менаџери, власници или сувласници)

- предузећима специјализованим за пружање комплексних логистичких услуга – логистички провајдери, на пословима планирања, управљања и контроле логистичких система и процеса у интегрисаним логистичким ланцима, а са циљем пружања комплетне логистичке услуге и примене оутсоурцинг стратегије у логистици (у Србији су већ неколико година присутни водећи међународни логистички провајдери као што су: Ссхенкер, Куехне&Нагел, ДХЛ, ТНТ Логистицс, Wелз и др, а у којима већ ради значајан број инжењера логистике)

- логистичким центрима, на пословима планирања, организације и управљања логистичким системима и процесима везаним за опслуживање и консолидацију међународних, националних и регионалних логистичких токова

- робним терминалима и робно-транспортним центрима, на пословима пројектовања, управљања и организације робно-транспортних подсистема и пружање широког спектра логистичких услуга при опслуживању робних, транспортних и информационих токова

- контејнерским и терминалима интермодалног транспорта, на пословима пројектовања, развоја и имплементације технологија интермодалног транспорта и организације процеса пријема, претовара, складиштења и транспорта интермодалних товарних јединица

- транспортним компанијама, где се баве планирањем, координацијом и контролом реализације транспортних процеса у међународним и националним робним токовима

- јавним установама, министарствима, коморама и другим установама на различитим нивоима где се ангажују на пословима везаним за проблем логистике, транспорта и саобраћаја на међународном, националном, регионалном и градском нивоу

- градским управама, пројектним организацијама, са посебним тежиштем на примену савремених решења из области цитy логистике, са циљем оптимизације логистичких процеса при реализацији токова материјала у оквиру насељених места, са посебним акцентом на заштиту животне средине

- истраживачко- пројектантским кућама, у различитим институтима, бироима, установама за статистичка истраживања, урбанистичким заводима и другим установама, које се баве истраживањем, планирањем и пројектовањем у области логистике, транспорта и саобраћаја

- осигуравајућим компанијама, а на пословима транспортног осигурања робе у међународним робним токовима

- управи царина, на пословима везаним за планирање и организацију царинских поступака у увозним, извозним и транзитним робним токовима

- образовању, на различитим усмерењима (првенствено у средњим школама које изучавају предмете који обухватају логистичке процесе)

- разним областима услужних делатности које су, при свом функционисању везане са реализацијом логистичких процеса у оквиру робних токова (електродистрибуција, разне комуналне делатности, сервиси, службе хитне интервенције и др.)

- војсци, са посебним тежиштем на планирању и пројектовању логистичких процеса са опасним робама, као и робама у другим делатностима у оквиру војске (интендантура, медицина …) итд.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.