Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Организација одсека

Одсек за логистику обухвата три катедре, на којима се изучавају четири уже научне области. Тренутно катедре функционишу као Здружена катедра за логистику. На Одсеку за логистику се стално развијао тим наставника и сарадника који су својим знањем, усавршавањем, радом, ентузијазмом и благовременим увођењем научно наставних иновација допринели успешној афирмацији струке и Факултета.

Чланови Катедре за интегрални транспорт
Ужа научна област: Интермодални транспорт, логистички центри и city логистика.
1.    Др Слободан Зечевић, редовни професор (Шеф Одсека за логистику)
2.    Др Снежана Тадић, доцент
3.    Младен Крстић, асистент 

Ужа научна област: Пословна логистика и шпедиција
4.    Др Милорад Килибарда, ванредни професор
5.    Др Милан Андрејић, доцент

Чланови Катедре за индустријски транспорт и складишта    

Ужа научна област: Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи  
1.    Др Момчило Миљуш, редовни професор  (Шеф Здружене катедре за логистику)
2.    Др Гордана Радивојевић, редовни професор
3.    Др Драган Ђурђевић, доцент
4.    Др Светлана Дабић, доцент
5.    Др Дражен Поповић, доцент

Чланови Катедре за технологију руковања теретом  

Ужа научна област: Руковање материјалом и еко логистика
1.    Др Милорад Видовић, редовни професор
2.    Др Ненад Бјелић, доцент
3.    Др Бранислава Ратковић, доцент
Slika_5_nastavnog_osoblja

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.