Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Предмети

Катедра за технологију руковања теретом

Основне студије
Роба у логистичким процесима
Мехнизација претовара
Логистика повратних токова
Симулација логистичких система
Технологије система руковања материјалима
Логистички контролинг и перформансе

Мастер студије
Оперативно планирање претоварних процеса
Посебне области логистике повратних токова

Докторске студије
Одабрана поглавља логистике повратних токова


Катедра за интегрални траснпорт

Основне студије
Основи логистике
Интермодални транспорт
Робно траснпортни центри
City  логистика
Шпедиција и агенцијско пословање
Маркетинг у логистици
Управљање квалитетом у логистици

Мастер студије
Технологије интермодалног транспорта
Планирање и пројектовање логистичких центара
Посебне области city логистике
Логистички провајдери
Пословна логистика

Докторске студије

Моделирање перформанси city логистичких система
Интермодални транспорт и логистички центри
Пословна логистика одабрана поглавља
Mодели управљања квалитетом у логистици


Катедра за индустријски транспорт и складишта


Основне студије

Управљање информацијама у логистици
Складишта 1
Складишта 2
Индустријски транспорт
Ланци снабдевања

Мастер студије
Моделирање перформанси логистичких система
Софтверски алати у логистици
Моделирање ланаца снабдевања
Посебна поглавља интралогистике и складишних система

Докторске студије
Информациони системи у логистици
Перформансе логистичких система
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.