Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Наставне активности

На Одсеку за логистику организује се настава на сва три нивоа академских студија. Основне студије трају четири, мастер једну, а докторске три године. Наставни план основних студија конципиран је тако да обухвата три велике групе предмета и то опште образовне, опште стручне и уже стручне предмете. Опште образовни предмети се углавном изучавају на прве две године студија и обухватају природно математичке, техничке, друштвено хуманистичке предмете, као и стране језике. Опште стручни предмети изучавају се на другој и трећој години студија и односе се на поједине видове транспорта, операциона истраживања, информатику, економију, грађевинарство, машинство и сл. На трећој и четвртој години изучавају се уже стручни предмети везани за технологије руковања материјалом, интермодални транспорт, логистичке центре, цитy логистику, индустријску логистику, складишне системе, ланце снабдевања, шпедицију, маркетинг и квалитет у логистици. На мастер и докторским студијама детаљније се изучавају уже стручни предмети Одсека. У току студија студенти стичу потребна теоријска и практична знања. Поред редовне наставе Одсек организује стручну праксу, посете логистичким системима и компанијама и стручне екскурзије. Стручна пракса се тренутно реализује у различитим логистичким системима, шпедитерским, транспортним и трговачким компанијама. Дипломираним инжењерима стечена знања омогућавају брзо запошљавање и напредовање у професионалној каријери, на шта је Одсек посебно поносан.

 

Slika_2_Struktura_nastavnog_plana

Структура наставног плана основних студија Осека за логистику


 

Slika_3_Uze_naucne_oblasti

Уже научне области

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.