Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Научно истраживачке активности

Кроз досадашњи развој и рад Одсек је стално развијао и неговао изузетну сарадњу са привредом, одговарајућим државним институцијама и другим организацијама. Професори и сарадници Одсека непрекидно прате потребе привреде и тржишта, те се та сарадња одвија у складу са реалним привредним и тржишним условима. На Одсеку је урађено преко 350 студија и пројеката из различитих области логистике, а за потребе различитих привредних субјеката, министарства науке, привредних комора и општина, трговачких, индустријских, шпедитерских и транспортних компанија. У свом научно истраживачком раду, наставници и сарадници Одсека углавном се баве израдом технолошких пројеката, научно истраживачких студија, инвестиционих програма, информатичких  и софтверских решења на подручју логистике.

 

Slika_4_Naucno_istrazivacke_aktivnosti

Научно истраживачке активности Одсека за логистику

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.