Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)  

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МПСИБ1 Изборни блок МПС1 1 30
2 МПСИБ2 Изборни блок МПС2 1 5
3 МПСПР22 Стручна пракса 2 5
4 МПСДП23 Мастер рад 2 20


Предмети изборног блока МПС1
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МПСКС101 Комуникациони системи у саобраћају 1 6
2 МПСЕБ102 Електронско банкарство 1 6
3 МПСРУ103 Рутирање у комуникационим мрежама 1 6
4 МПСПТ104 Поштанска технологија 1 6
5 МПСДЕ105 Дигитална економија у пошти и услужним делатностима [презентација предмета] 1 6
6 МПСПС106 Прогнозирање нових сервиса 1 6
7 МПСМС107 Моделирање, симулација и анимација 1 6
8 МПСМР108 Меки рачун и примене у саобраћају [презентација предмета] 1 6
9 МПСКИ109 Криптографија и сигурност информација [презентација предмета] 1 6
10 МПСУП110 Управљање развојем пословне интелигенције услужних мрежа 1 6


Предмети изборног блока МПС2
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МПСАС201 Анализа временских серија 1 5
2 МПСКУ202 Квалитет услуга у комуникационом саобраћају [презентација предмета] 1 5
3 МПСУП203 Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама 1 5
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.