Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)  

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МТСИБ1 Изборни блок МТС1 1 30
2 МТСПР21 Стручна пракса 2 10
3 МТСДП22 Мастер рад 2 20


Предмети изборног блока МТС1

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МТСТС101 Телекомуникациони саобраћај 1 6
2 МТСИП102 Мреже засноване на Интернет протоколу [презентација предмета] 1 6
3 МТСТП103 Телекомуникациони протоколи [презентација предмета] 1 6
4 МТСПС104 Прогнозирање нових сервиса [презентација предмета] 1 6
5 МТСМР105 Меки рачун и примене у саобраћају [презентација предмета] 1 6
6 МТСРП106 Реинжењеринг процеса у телекомуникацијама [презентација предмета] 1 6
7 МТСМК107 Менаџмент комуникационих мрежа и сервиса [презентација предмета] 1 6
8 МТСТЕ108 Оптичке мреже [презентација предмета] 1 6
9 МТСТИ109 Теорија информација и кодовање 1 6
10 МТСБМ110 Бежичне мреже 1 6
11 МТСКИ111 Криптографија и сигурност информација [презентација предмета] 1 6
12 МТСКС112 Комуникациони системи у саобраћају 1 6
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.