Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

ОДТР (смерови: саобраћајни и безбедност - V семестар)

ОДТР (смерови: саобраћајни и безбедност - V семестар)

Основне информације (презентација  766 KB).
Друмски транспорт: Приступ тржишту. Приступ делатности. Основна регулатива.

 1. Регулаторни оквир друмског транспорта: принципи и циљеви (презентација 316 КB)
 2. Регулаторни оквир за обављање друмског транспорта  (текст 111 КB).
 3. Приступ професији превозника у друмском транспорту (текст 71 КB) (презентација 612 КB).
 4. Услови за обављање међународног јавног превоза (извод из Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, "Службени лист СРЈ" бр. 60/98, 5/99, 44/99, 4/2000) (текст 90 KB)
 5. Прилог I Директиве Савета 96/26/ЕZ - неслужбени превод (Листа области знања које треба поседовати за стицање услова професионалне оспособљености) (текст 151 KB)
 6. Приступ тржишту ЕУ: Историјски преглед и стање данас (презентација 354 КB).
 7. Приступ тржишту: билатерални споразуми (презентација 297 КB).
 8. Оквир за билатералне споразуме у друмском саобраћају [CEMT/CM(97)21-CM(97)21/ADD1]  (текст 228 KB)
 9. Међународни транспортни форум (ЦЕМТ мултилатерална квота) (презентација 1540KB).
 • Подела друмског транспорта (текст 162 KB) (презентација 215 KB).
  Класификација, термини и дефиниције возила (презентација 6143 KB) (
  презентација 6143 KB) (текст 246 KB).
  Основни процеси и подпроцеси у транспорту робе (
  текст 228 KB).
  Основна документација која прати транспортни процес  (
  презентација 726 KB) (текст 803 KB).
  Превоз опасних роба у друмском саобраћају (
  текст 1476 KB).
 • Стање и могућности развоја превоза робе за сопствене потребе (презентација 339 KB) (текст 289 KB).
 • Организација вангабаритног превоза (презентација 1066 KB).
 • Праћење рада возног парка - Пример истраживања: Праћење рада возног парка предузећа ДОО "Текијанка" из Текије (презентација 893 KB).
 • Одржив транспорт  (презентација 1262 KB), најбољи пример из праксе (презентација 3029 KB).
 • Tелематски системи у функцији управљања радом возног парка (презентација 2497 KB).

Изводи из књиге: Топенчаревић Љубомир, Организација и технологија друмског транспорта, Грађевинска књига, Београд, 1987.

 1. Возни парк и рад возног парка (текст 348 Кb).
 2. Трошкови експлоатације возила у друмском транспорту  (текст 180KB).

Задаци за вежбе ОДТР - задатак 1 (133KB) и задатак 2 (133KB).

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.