Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Пројекти и студије


2009

2008

“Пројекат пословне, организационе и маркетиншке трансформације JAT AIRWAYS-A“, Институт Саобраћајног факултета у Београду, Наручилац: Јат Аirways, Београд, Србија, мај 2008

Project RAIRDev (Regional Airports Interaction for Regional Development) - Serbia: Converting Military Airfield Ponikve to Civil Aerodrome Užice Client: Regional Chamber of Commerce and Industry Uzice, Serbia (October 2006 - April 2008)

"Процена тржишне вредности мале авијације PC Aviogenex која обухвата авион Робин DR 400-180 YU-BPP, једрилицe супер Бланик L-23 YU-5394 и YU-5395, једрилицу DG 300 YU-4457, витлo HERKULES H4 и приколицу COBRA за једрилицу DG300 67-32 BG",  Институт Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305, Беoград, Србија,  aприл 2008. године стр. 100

Идејни пројекат хелидрома за сопствене потребе на земљи у Добановцима - саобраћајно – технолошко решење, Наручилац: Предузеће: "БД Агро" а.д., Београд-Добановци, ул. Лоле Рибара бб, Август 2008


2007

„Анализа и верификација АСАП програма за перформансе полетања и слетања авиона Montenegro Airlines-а“, Институт Саобраћајног факултета у Београду, Наручилац: Мontenegro Airlines, Подгорица, Црна Гора, децембар 2007

“Пројекат изградње институционалних капацитета у сектору Саобраћаја” , ангажован као домаћи експерт, Наручилац: Европска Агенција за реконструкцију и развој, Уговор бр. 04/СЕР01/07/005 Корисник; Министарство за Капиталне инвестиције, фебруар 2006.-децембар 2007.година


Идејни пројекат хелидрома за сопствене потребе на објекту у Блоку 23 - саобраћајно – технолошко решење, Наручилац: Предузеће: "Пројметал" а.д., Београд, ул. Цвијићева бр.127, Октобар 2007.

   

“Идејни Пројекат Саобраћано технолошки хелидрома ГУЧА за јавни ваздушни саобраћај,Наручилац: Предузеће: "ПМЦ-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о., Нови Београд, ул. Булевар уметности бр. 2, Јун 2007.

 

 

 

2006

Извештај члана Комисије за и технички преглед изведених радова на  доградњи  маневарских површна Аеродорма Ниш., Наручилац:  Министарствo за kапиталне инвестиције, децембар , 2006.године

Ревизиони извештај члана Комисије за израду ревизије пројекта`` Главног пројекта система светлосног обележавања за финализацију CATIIIb на Aеродрому Београд``,  Наручилац:  Министарствo за kапиталне инвестиције , август , 2006.године

Извештај члана Комисије за технички преглед изведених радова и документације Терминала Т2  Аеродорма Београд.Наручилац:  Министарствo за kапиталне инвестиције. Решење о именовању Министарства за капиталне инвестиције  бр. 119-01-0014/2006-65 од 25.09.2006.године


 

Idejni Projekt saobraćajnog rešenja bolničkog heliporta za sopstvene potrebe u kompleksu JZU Opšta Bolnica ’’Blažo Orlandić’’ u Baru, Наручилац: JZU Opšta Bolnica ’’Blažo Orlandić’’ u Baru Republika Crna Gora, decembar 2006.

 

 

 

2005

‘’Могућности повећања енергетске ефикасности транспортних процеса у ваздушном саобраћају и смањења нивоа буке и емисије штетних материја‘’, ев.бр. 290051, Организација и координатор: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе 305, Београд, Корисник: Министарство науке и заштите животне средине Владе Републике Србије, децембар 2005.године

„Процена тржишне вредности авиона YU-AKM, YU-AKD, YU-AKH са припадајућим STOCK-ом резервних делова” Катедра за ваздухопловна превозна средства,, стр. 99; Наручилац: Aviogenex, Београд, СЦГ, јун 2005

2004

2003

“Идејни пројекат фиксног система за климатизацију и напајање авиона електричном енергијом на стајанкама на платформама “А” И “Ц”, на аеродрому „БЕОГРАД““, стр. 152, Аеродром ‘’Београд’’, јануар-мај 2003.год.

‘’Стратегија развоја ваздушног саобраћаја Републике Србије’’, члан ауторског тима, стр. 22, децембар 2003; Наручилац: Министарство за саобраћај и телекомуникације Републике Србије, Немањина 22-26, Београд

“Stručna ocena investicione studije urađene na osnovu SECI projekta tercijalnog vazdušnog saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi“, Avio Gamma Plus,Veljka Dugoševića 41, Beograd, SRBIJA I CRNA GORA, oktobar 2003.

2002

‘’Експертиза саобраћајне незгоде авиона ЈАТ DC-9-32 на аеродрому ’’БЕОГРАД’’’’, стр. 9, Катедра за ваздухопловна превозна средства; Наручилац: IV општински суд у Београду; новембар-децембар 2002. год.

2001

 

“PROGRAM ZA PRACENJE DIREKTNIH OPERATIVNIH TROSKOVA I OCENU UKUPNIH TROSKOVA LETA“ , verzija PADOC-V1.0 AG R” za razvoj i podršku regionalnog saobracaja, Aviogenex, oktobar 2001.

 

2000

 

1999

“Studija opravdanosti formiranja avio-kompanije sa dva turbo-mlazna aviona (B737-300)”, str. 47,  Merkur, Budva, januar 1999.

 

"Potrebe i nacin koriscenja visenamenskog aviona kapaciteta do 50 putnika ili 5t robe u saobracajnom sistemu Republike Srbije”, str. 24, Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije i Saobracajni Fakultet, Katedra za Vazduhoplovna Prevozna Sredstva, Beograd, jun 1999.

“Potencijalni tipovi aviona ruskih proizvodjaca za TASA Airlines (Dominikanska Republika)”, ref. 0106/09/1999, str. 15, slika 8 str. 24, Katedra za Vazduhoplovna Prevozna Sredstva i ABBA Aeroinzinjering,  Beograd, avgust-septembar 1999.

1998

“Program za pracenje efekata realizovanog saobracaja na mrezi linija Montenegro Airlines-a”, program razvijen u Visual Basic-u verzija 5.0, ref. 0103/08/1998, str. 33, slika 32, ISF, Beograd, 1998.

 

“Windows Application for Estimating Total Costs (A319-100 And B737-700)”, ref. number 0102/03/1998, str. 22, Beograd, 1998, (pismom od 27-Apr-98 pozitivno ocenjeno od strane Airbus-a).

 

“Program for Calculating Total Operating Costs for Aircraft Do-228”, Software in MS Excel, Belgrade, January 1998.

 

“Program za evaluaciju vazduhoplova Montenegro Airlines-a”, str. 51, ISF, Beograd, 1998.

 

1997

“Influence of Payload on the Profitability Ratio (Revenue/Total Cost), Example compare CRJ-100 i Saab2000”, Software in MS Excel, Belgrade, May 1997.

 

“Influence of Payload on the Profitability Ratio (Revenue/Total Cost), Example: Aircraft Do-328”, Software in MS Excel, Belgrade, May 1997.

 

“Influence of Payload on the Profitability Ratio (Revenue/Total Cost), Example: Aircraft A 340-300”, Software in MS Excel, Belgrade, May 1997.

 

“Influence of Payload on the Profitability Ratio (Revenue/Total Cost), Example: Aircraft Saab 2000”, Software in MS Excel, Belgrade, May 1997..

 

“Influence of Payload on the Profitability Ratio (Revenue/Total Cost), Example: Aircraft CRJ-100”, Software in MS Excel, Belgrade, May 1997.

 

“Mogucnosti koriscenja aerodroma Vrsac u javnom vazdusnom saobracaju”, decembar 1997., str. 28, rukovodilac istrazivanja

1996

“Ocena efekata poslovanja u prvoj godini eksploatacije avio-kompanije Montenegro Airlines”, Podgorica, 1996.

1995

“Studija uticaja buke od vazdusnog saobracaja aerodroma Pancevo na njegovu okolinu”,  VI- Utva Pancevo, str. 26, Beograd, 1995.

 

“Poboljsanje procedura letenja i definisanje uslova eksploatacije aviona za regionalni saobracaj”, Inovacioni projekat Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Srbije, evidencioni broj projekta I.5.0754, Beograd,

 

1995.

1994

 

1993

1992

1991

 

1990

“Studija potreba i mogucnosti osnovanja preduzeca za obavljanje vazdusnog saobracaja u UNIS-u”, koautor, ISF, Beograd, 1990.

 

1989

 

“Idejni iglavni projekat informacionog sistema robno-carinskog skladista aerodroma Beograd”, RO Informatika-Inzenjering, Beograd, 1989.

“Analiza potreba i mogucnosti upotrebe kontejnera LD3 domace proizvodnje u avionima”,  ISF, Beograd, 1989.

1988

 

1987

 

  “Projekat rekonstrukcije aviona Cessna 421B osim putnicke i u fotogrametrijsku verziju”, koautor, NIRO IKS, Beograd, 1987.

 

“Istrazivanje mogucnosti transporta avionskih motora velikog gabarita i tezine specijalnim vozilom”,  ISF, Beograd, 1987.

 

1986

“Idejno tehnolosko resenje putnickog terminala na aerodromu Ohrid”,  NIRO IKS, Beograd, 1986.

 

“Glavni projekat rekonstrukcije manevarskih povrsina aerodroma Ohrid”, NIRO IKS, Beograd, 1986.

 

“Uticaj od buke vazdusnog saobracaja i uslovi za zastitu od buke za stambene i druge objekte naselja projektovanog u prostoru zapadno od ulice dr Ivana Ribara u Novom Beogradu”, ISF, Beograd, 1986.

1985

“Elaborat o obelezavanju pozicije za parkiranje i kretanje aviona na platformi aerodroma Ohrid”,  NIRO IKS, Beograd, 1985.

 

 “Dorada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka RO aerodroma Banja Luka”, Beograd, 1985.

 

“Studija uklapanja helidroma VMA u okolinu sa aspekta uticaja buke od vazdusnog saobracaja”,  RO Aeroinzenjering, Beograd, 1985.

1984

“Studija organizacije rada aerodroma Mostar u novim uslovima uvodjenja u saobracaj aviona DHC-7”, Beograd, 1984.

 

“Istrazivanje savremenijeg i ekonomski prikladnijeg sistema koriscenja aviona u PKB-u”, RO INI “PKB-Agroekonomik”, Beograd, 1984.

1983

 

1982

“Studija uticaja buke od vazdusnog saobracaja aerodroma Bovec na njegovu okolinu”, ISF, Beograd, 1982.

 

“Komparativna analiza direktnih operativnih troskova aviona HS748, F27 MK600 i DHC-7”, ISF, Beograd, 1982.

 

1981

“Studija uklapanja aerodroma Split u okolinu sa aspekta buke koju generise vazdusni saobracaj aerodroma”,  ISF, Beograd, 1981.

 

“Studija uklapanja aerodroma Ljubljana u okolinu sa aspekta buke koju generise vazdusni saobracaj aerodroma”,  ISF, Beograd, 1981.

 

“Studija rekonstrukcije i modernzacije aerodroma Ohrid-saobracajno ekonomska analiza”,  ISF, Beograd, 1981.

 

“Analiza ponudjenih specifikacija aviona za unutrasnji saobracaj (F27, HS748 i DHC-7) i izrada osnovne specifikacije aviona za potrebe Unis-turista”, ISF, Beograd, 1981.

 

“Istrazivanje mogucnosti za transport maksimalnog korisnog tereta sa aerodroma Ohrid postojecom flotom jugoslovenskih avio-prevozilaca” ,  ISF, Beograd, 1981.

 

1980

“Studija aerodroma Pelagonija”, ISF, Beograd, 1980.

 

1979

“Studija vazdusnog saobracaja i aerodromska mreza u SR Makedoniji”,  ISF, Beograd, 1979.

“Studija potreba i mogucnosti razvoja vazdusnog saobracaja u SR Bosni i Hercegovini”, ISF, Beograd, 1979.

 

“Studijski elaborat kadrovske strukture po kvalifikacijama i brojnosti sa sistematizacijom radnih mesta na aerodromu Osijek”,  ISF, Beograd, 1979.

 

“Razvoj transportne avijacije sa komparativnom analizom aviona Ty-134C, F28 MK4000 i An-26”, ISF, Beograd,


 

 

 

 

 

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.