Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Предмети


| предмети на основним академским студијама | предмети на мастер студијама | предмети на докторским студијама |


ПРЕДМЕТИ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
(недељни фонд часова предавања + недељни фонд часова вежби) | иди на врх стране |

Предмети у V триместру

ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 1
(2+2)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.

МЕХАНИКА ЛЕТА 1 (3+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

Предмети у VI триместру

ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 2 (3+2)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.

МЕХАНИКА ЛЕТА 2 (3+2)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 1 (3+3)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ПОГОНСКЕ ГРУПЕ ВАЗДУХОПЛОВА (3+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.

ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА ВАЗДУХОПЛОВА 1 (2+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.

Предмети у VII триместру

ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 2 (3+3)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА ВАЗДУХОПЛОВА 2 (2+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.


ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА
(недељни фонд часова предавања + недељни фонд часова вежби) | иди на врх стране |

Предмети у I триместру

БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА (2+0)
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.

СИСТЕМИ ОДРЖАВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА (3+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.

Предмети у II триместру

ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 3 (3+1+1)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.

ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 3 (3+1+1)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ПОУЗДАНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА (3+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.


ПРЕДМЕТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА | иди на врх стране |

ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.

ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.

ЕФЕКТИВНОСТ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ ВАЗДУХОПЛОВА
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.