Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Докторске дисертације и магистарске тезе

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Оља ЧОКОРИЛО
Примена менаџмента ризика у систему управљања сигурношћу транспортног авиона
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Љубиша Васов, Милан Мартић
Датум одбране: 14.06.2010.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр: ДР126)

Петар МИРОСАВЉЕВИЋ
Оптимизација перформанси пењања транспортног авиона у функцији трошкова
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Бошко Рашуо, Небојша Бојовић
Датум одбране: 18.11.2009.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр: ДР125)

Љубиша ВАСОВ
Прилог методологији оцене ефиктивности ваздухопловних турбинских пропулзора
Ментор: Здравко Габријел
Комисија: Слободан Гвозденовић, Драгољуб Станојевић
Датум одбране: 22.10.2002.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр: ДР103)

Матија ВОРКАПИЋ
Прилог истраживању унификације система одржавања ваздухоплова саобраћајне категорије
Ментор: Зорић Душан
Комисија: Здравко Габријел, Зоран Шами, Драгољуб Станојевић
Датум одбране: 12.07.1994.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр: ДР71)

Слободан ГВОЗДЕНОВИЋ
Допринос методологији оцене ваздухоплова са аспекта употребне вредности у ваздушном саобраћају
Ментор: Зорић Душан
Комисија: Драган Станојевић, Здравко Габријел, Зоран Шами
Датум одбране: 14.10.1993.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр: ДР69)


МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

Бранимир СТОЈИЉКОВИЋ
Анализа утицаја динамике коришћења флоте ваздухоплова на процес и трошкове одржавања турбо-фенских мотора
Ментор: Љубиша Васов
Комисија: Слободан Гвозденовић, Бошко Рашуо
Датум одбране: 12.07.2010.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр. МР241)

Александар КНЕЖЕВИЋ
Избор вишенаменског типа ваздухоплова за потребе Републике Србије
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Милица Калић, Слободан Ступар
Датум одбране: 18.03.2009.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр. МР212)

Ирена КРСТИЋ
Праћење поузданости ваздухоплова применом вештачких неуронских мрежа са циљем уштеде горива
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Љубиша Васов, Катарина Вукадиновић, Слободан Ступар
Датум одбране: 25.11.2008.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр. МР206)

Оља ЧОКОРИЛО
Примена менаџмента ризика у анализи трошкова удеса транспортног авиона
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Љубиша Васов, Слободан Ступар
Датум одбране: 29.10.2007.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр. МР194)

Бошко МИЋОВИЋ
Прилог оцени могућности хеликоптера у служби трагања и спасавања у трагању за ваздухопловом
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Обрад Бабић, Александар Марковић
Датум одбране: 22.12.2005.
(Библиотека Саобраћајног факултета инв. бр. МР164)

Петар МИРОСАВЉЕВИЋ
Дефинисање конфигурације путничке кабине и робног одељка транспортног авиона
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Обрад Бабић, Јелица Петровић
Датум одбране: 13.06.2001.
(Библиотека Саобраћајног факултета бр. МР119)

Драган ПЕТРОВИЋ
Прелиминарно дефинисање летно-техничких карактеристика транспортног авиона са турбо-млазном погонском групом уз примену алата генетског програмирања
Ментор: Слободан Гвозденовић
Комисија: Здравко Габријел, Милица Калић
Датум одбране: 05.04.2001.
(Библиотека Саобраћајног факултета бр. МР118)

Љубиша ВАСОВ
Прилог истраживању утицаја елемената логистичке подршке одржавања на параметре ефективности техничког система
Ментор: Здравко Габријел
Комисија: Душан Зорић, Драгољуб Станојевић, Зоран Аврамовић
Датум одбране: 03.07.1996.
(Библиотека Саобраћајног факултета бр. МР86)

Слободан ГВОЗДЕНОВИЋ
Оптимална трајекторија лета на одређеном растојању као функција перформанси авиона у ваздушном саобраћају
Ментор: Душан Зорић
Комисија: Зоран Шами, Здравко Габријел
Датум одбране: 14.05.1990.
(Библиотека Саобраћајног факултета бр. МР51)


 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.