Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Информације везане за кредит

Право на судентски КРЕДИТ  имају студенти високошколских установа чије оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање  финансира из буџета Републике Србије.
Студенти који су на терет буџета уписали наредну годину студија конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца) предају на шалтеру Студентске службе Факултета у периоду од  01. - до 31. октобра текуће године.

Редослед кандидата за доделу студентских кредита утврђује се на основу:
•    успеха оствареног  у претходном школовању  и то:
- општег успеха у завршном  разреду средње школе - за студенте I године   студија (бруцоше)
- односно успеха из претходно завршених година  студија  за студенте осталих година студија
•    ефикасности студирања
•    социјално-еконимског статуса породице  (социјално-економски статус  породице се утврђује на основу просека укупних месечених прохода по члану породице студента  осталих година студија).

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студенти МАСТЕР СТУДИЈА и ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена  конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца предају на шалтеру Студентске службе Факултета.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата дефинисани су на основу успеха у претходом школовању и социјално –економског статуса породице.  

Студентима се исплаћује студентски кредит у 10 једнаких месечних рата. Чек за кредит.  Студенти примају  на шалтеру Студентске службе факултета.

За све остале информације можете се јавити на телефон 011/3091-250 (Саобраћајни факултет)
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.