Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Информације везане за домове

Право на смештај у установу «Студентски Центар» имају студенти високошколских установа чије је оснивач република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање  финансира из буџета Републике Србије.

Студенти I године студија (бруцоши) који су уписани на терет буџета конкурсну документацију предају ЛИЧНО у периоду од 01. до 15 септембра текуће године у студентском дому «Карабурма», ул  Мије Ковачевића 7б, Београд.


Студенти подносе следећа документа:

•    Пријава за семештај у студентски дом (купује се прилоком конкурса у студ.  дому Карабурма )
•    Сведочанство о завршеном I, II,  III  и  IV разреду средње школе  
•    Уверење о упису године студија (први пут) и да се школовање финансира из буџета Републике Србије;
•    Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства од 01. јануара до 30.  јуна текуће године.


Студенти осталих година студија који су на терет буџета уписали наредну годину студија конкурсну документацију предају на шалтеру Студентске службе Факултета у периоду од 01. септембра до 31. октобра текуће године. Студенти, подносе следећа документа:

•    Пријава за семештај у студентски дом (добија се на шалтеру службе Факултета)
•    Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства од 01. јануара до 30.  јуна текуће године


Студенти МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА конкурсну документацију предају на шалтеру Студентске службе Факултета у периоду од  01.10. до 05.11. текуће године.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата дефинисани су на основу успеха у претходом школовању и социјално –економског статуса породице.  
За све остале информације можете се јавити на телефон 011/3091-250 (Саобраћајни факултет) или 011/334-0043 (Служба смештаја).
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.