Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Информације везане за стипендије

Право на судентску СТИПЕНДИЈУ имају студенти високошколских установа чије оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање  финансира из буџета Републике Србије.
Студенти који су на терет буџета уписали наредну годину студија конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца) предају на шалтеру Студентске службе Факултета у периоду од  01. - до 31. октобра текуће године.

Редослед кандидата за доделу студентске стипендије и кредита утврђује се на основу:
•    успеха оствареног  у претходном школовању  
•    ефикасности студирања.
- Студенти који нису губили ниједну годину студија, који су према Наставном програму положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену 8,50.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студенти МАСТЕР СТУДИЈА и ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена  конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца предају на шалтеру Студентске службе Факултета.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата дефинисани су на основу успеха у претходом школовању.  

Студентима се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата. Чек за стипендију  Студенти примају  на шалтеру Студентске службе факултета.

За све остале информације можете се јавити на телефон 011/3091-250 (Саобраћајни факултет)
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.