Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студије првог нивоа - табела 5.3

Изборна настава студијског програма првог нивоа студија САОБРАЋАЈ


Заједнички изборни блокови

 

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБ0001

1

СОЦ0011

Социологија

АО

ИЗ

2

1

0

 

4

2

ОЕР0012

Основи ергономије

АО

ИЗ

2

1

0

 

4

3

СКО0013

Социологија комуникација

АО

ИЗ

2

1

0

 

4

Предмети изборног блока ИБ0002

4

ПРО0021

Програмирање

АО

ИЗ

2

0

2

 

4

5

РИИ0022

Рачунарство и информатика

АО

ИЗ

2

2

0

 

4

6

ЕТС0023

Елементи транспортних средстава и уређаја

НС

ИЗ

2

2

0

 

4

7

ТОР0024

Транспортне особине робе

НС

ИЗ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБ0003

8

СП0031

Саобраћајна психологија

НС

ИЗ

2

2

0

 

4

9

ИЕK0032

Инжењерска економија

СА

ИЗ

2

2

0

 

4

10

СТП0033

Саобраћајно транспортно право

НС

ИЗ

2

1

0

 

4

11

СЈ30034

Страни језик 3

- енглески
- француски
- немачки
- руски

АО

ИЗ

2

1

0

 

4

                     


Модул: Железнички саобраћај и транспорт (ЖЕ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБЖЕ04

12

ОДТЖЕ41

Основи друмског транспорта

НС

ИМ

2

2

0

 

4

13

БАПЖЕ42

Базе података

СА

ИМ

2

0

2

 

4

14

ЕЛПЖЕ43

Електронско пословање

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБЖЕ5А

15

ЖЕПЖЕ51

Железничка електро-енергетска постројења

СА

ИМ

2

1

1

 

5

16

ДВВЖЕ52

Дизел вучна и вучена возила

СА

ИМ

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБЖЕ5Б

17

ТМПЖЕ53

Тржишно и маркетиншко пословање железнице

НС

ИМ

2

2

0

 

6

18

ИНТЖЕ54

Интермодални транспорт

НС

ИМ

3

2

1

 

6

19

МПРЖЕ55

Механизација претовара

НС

ИМ

3

2

0

 

6

Предмети изборног блока ИБЖЕ06

20

РУКЖЕ61

Регулисање употребе кола

СА

ИМ

2

1

1

 

5

21

ОРЖЖЕ62

Оперативни рад на железници коришћењем рачунара

СА

ИМ

2

2

0

 

5

22

ОЖПЖЕ63

Организација одржавања железничких пруга

НС

ИМ

2

1

1

 

5

23

ШУСЖЕ64

Шински урбани системи

СА

ИМ

2

1

1

 

5

Предмети изборног блока ИБЖЕ07

24

РОМЖЕ71

Рад оператора и железничке мреже

НС

ИМ

3

2

0

 

5

25

ПЖПЖЕ72

Планирање и саобраћајно пројектовање железничких пруга

НС

ИМ

3

2

1

 

5

26

ТРЖЖЕ73

Транспорт  робе железницом

СА

ИМ

2

1

1

 

5

27

БСМЖЕ74

Безбедност саобраћаја - Mетоде и анализе

НС

ИМ

2

2

0

 

5

28

МЖТЖЕ75

Маркетинг у железничком саобраћају

СА

ИМ

2

2

1

 

5

Предмети изборног блока ИБЖЕ08

29

АВДЖЕ81

Анализа ванредних догађаја на железници

НС

ИМ

2

2

1

 

5

30

ОВВЖЕ82

Организација вуче возова

НС

ИМ

3

2

0

 

5

31

АТСЖЕ83

Аутоматизација и телекомуникациони системи на железници

СА

ИМ

2

2

0

 

5

32

ОМСЖЕ84

Организација и менаџмент у железничком саобраћају и транспорту

СА

ИМ

2

2

0

 

5

33

ПММЖЕ85

Примена математичких метода у железничком саобраћају

СА

ИМ

3

2

1

 

5

34

ПТЖЖЕ86

Примена телематике у железничком саобраћају

СА

ИМ

2

2

1

 

5

35

ТЕЖЖЕ87

Трошковна ефикасност у железничком инжењерству

СА

ИМ

2

2

1

 

5

                     


Модул: Друмски и градски саобраћај (ДС)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБДС4А

12

ОИДДС41

Операциона истраживања у друмском и градском саобраћају

ТМ

ИM

2

1

1

 

5

13

АТМДС42

Анализа транспортних мрежа

ТМ

ИM

2

2

0

 

5

14

НГЕДС43

Нацртна геометрија

ТМ

ИM

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБДС4Б

15

ПЛАДС44

Практикум лабораторијске вежбе А

СА

ИM

0

2

2

 

4

16

ВДИДС45

Возна динамика

СА

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБДС05

17

УСЖДС51

Утицај саобраћаја на животну средину

НС

ИM

2

2

0

 

4

18

ПРСДС52

Превозна средства

СА

ИM

2

2

0

 

4

19

ОЖСДС53

Oснови железничког саобраћаја

НС

ИM

3

1

0

 

4

20

ОВСДС54

Основи ваздушног саобраћаја

НС

ИM

3

1

0

 

4

21

БСТДС55

Безбедност возила у саобраћају и транспорту

НС

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБДС6А

22

БСВДС61

Безбедност саобраћаја –

вештачења у саобраћају

СА

ИM

2

2

0

 

5

23

ПЛБДС62

Практикум лабораторијске вежбе Б

СА

ИM

0

2

2

 

5

Предмети изборног блока ИБДС6Б

24

ОДТДС63

Основи друмског транспорта

СА

ИM

2

2

0

 

4

25

ОТСДС64

Основи телекомуникационих система

НС

ИM

3

1

0

 

4

26

ППМДС65

Програмски пакети у математици

СА

ИM

2

0

2

 

4

Предмети изборног блока ИБДС07

27

УПИДС71

Саобраћајно пројектовање –управља-ње пројектима и инвестицијама

СА

ИM

2

2

0

 

4

28

ПСИДС72

Управљање подухватима у саобраћајном инжењерству

СА

ИM

2

2

0

 

4

29

ТДСДС73

Терминали у друмском саобраћају

СА

ИM

2

2

0

 

4

30

ПЛЦДС74

Практикум лабораторијске вежбе Ц

СА

ИM

0

2

2

 

4

                     


Модул: Друмски и градски транспорт (ДТ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБДТ04

12

ОСТДТ41

Осигурање у транспорту

СА

ИМ

2

2

0

 

4

13

ОТСДТ42

Основи телекомуникационих система

НС

ИМ

3

1

0

 

4

14

УЉРДТ43

Управљање људским ресурсима

СА

ИМ

2

1

0

 

4

15

ВЗИДТ44

Ваздухопловно инжењерство

НС

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБДТ

16

ТМРДТ51

Транспортне мреже

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

17

БСТДТ52

Безбедност возила у саобраћају и транспорту

НС

ИМ

2

2

0

 

4

18

КППДТ53

Контрола и превентива у превозу опасне робе

СА

ИМ

2

2

0

 

4

19

СППДТ54

Саобраћајна психологија – понашање возача

НС

ИМ

2

1

1

 

4

Предмети изборног блока ИБДТ

20

КСАДТ55

Капацитет саобраћајница

НС

ИМ

2

2

0

 

5

21

ОПСДТ56

Основи планирања саобраћаја

НС

ИМ

2

2

0

 

5

22

ВЕВДТ57

Возила са електричном вучом

НС

ИМ

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБ06

23

БСВДТ61

Безбедност саобраћаја - вештачења у саобраћају

СА

ИМ

2

2

0

 

5

24

ОПКДТ62

Основи пословног и компанијског права

НС

ИМ

2

1

0

 

5

25

ЕФВДТ63

Енергетска ефикасност возних паркова

СА

ИМ

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБДТ07

26

СОТДТ71

Стратегије одрживог друмског транспорта робе

СА

ИМ

2

2

0

 

5

27

УОПДТ72

Управљање објектима за паркирање

СА

ИМ

2

2

0

 

5

28

БСПДТ73

Безбедност саобраћаја – процена штета

СА

ИМ

2

2

0

 

5

                     


Модул: Безбедност друмског саобраћаја (ДБ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБДБ04

12

ППМДБ41

Програмски пакети у математици

СА

ИМ

2

0

2

 

4

13

ПЕТДБ42

Политика и економика одрживог развоја транспорта

НС

ИМ

2

2

1

 

4

14

ОСИДБ43

Основи статистичких истраживања

ТМ

ИМ

2

0

2

 

4

15

ОТСДБ44

Основи телекомуникационих система

НС

ИМ

3

1

0

 

4

Предмети изборног блока ИБДБ05

16

ЕУПДБ51

Експлоатација и управљање путевима

СА

ИМ

2

2

0

 

4

17

БСКДБ52

Безбедност саобраћаја - кампање

СА

ИМ

2

2

0

 

4

18

БСТДБ53

Безбедност возила у саобраћају и транспорту

НС

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБДБ06

19

ОДСДБ61

Основи друмских саобраћајница

НС

ИМ

3

2

0

 

5

20

АТМДБ62

Анализа транспортних мрежа

ТМ

ИМ

2

2

0

 

5

21

ПЛВДБ63

Практикум лабораторијске вежбе

СА

ИМ

0

2

2

 

5

Предмети изборног блока ИБДБ07

22

ЕТСДБ71

Експлоатационо-техничка својства моторних возила

НС

ИМ

2

2

1

 

5

23

ТСОДБ72

Транспорт, саобраћај и окружење

НС

ИМ

2

2

0

 

5

24

КСАДБ73

Капацитет саобраћајница

НС

ИМ

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБДБ08

25

ВУСДБ81

Вредновање у саобраћају

НС

ИМ

2

2

0

 

4

26

ПТПДБ82

Планирање јавног градског транспорта путника

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

27

ОСТДБ83

Осигурање у транспорту

СА

ИМ

2

2

0

 

4

28

ПБСДБ84

Право у безбедности саобраћаја

НС

ИМ

2

2

0

 

4

                     


Модул: Водни саобраћај и транспорт (ВД)

Предмети изборног блока ИБВД04

12

ППРВД41

Пловидбено право

СА

ИM

2

1

0

 

4

13

ОТСВД42

Основи телекомуникационих система

НС

ИM

3

1

0

 

4

14

ОСЛВД43

Основи логистике

НС

ИM

2

2

0

 

4

15

ПЕФВД44

Пословна економика са елементима управљања финансијама

СА

ИM

2

2

0

 

5

16

ПЕТВД45

Политика и економика одрживог развоја транспорта

НС

ИM

2

2

1

 

4

17

УПСВД46

Управљање системима

ТМ

ИM

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБВД05

18

ОТПВД51

Организација и експлоатација техничких пловила

СА

ИM

2

2

0

 

4

19

ПОТВД52

Поморски транспорт

СА

ИM

2

2

0

 

4

21

ОПСВД53

Основи планирања саобраћаја

НС

ИM

2

2

0

 

5

22

ОЖСВД54

Основи железничког саобраћаја

СА

ИM

2

2

0

 

4

23

РИСВД55

Рачунарска интелигенција у саобраћају

НС

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБВД06

24

УЛБВД61

Управљање линијским бродарством

СА

ИM

2

2

0

 

4

25

ОДТВД62

Основи друмског транспорта

НС

ИM

2

2

0

 

4

26

СЛСВД63

Симулација логистичких система

СА

ИM

2

1

1

 

4

27

ОСИВД64

Основи статистичких истраживања

ТМ

ИM

2

0

2

 

4

28

ОДСВД65

Основи друмских саобраћајница

СА

ИM

3

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБВД07

29

ЕВСВД71

Екологија водног саобраћаја и транспорта

СА

ИM

2

1

0

 

4

30

ЛОМВД72

Лучки оптимизациони модели

НС

ИM

2

0

2

 

4

31

ЛОИВД73

Лабораторијске вежбе из Операционих истраживања у саобраћају

СА

ИM

0

0

4

 

4

32

ШАПВД74

Шпедиција и агенцијско пословање

СА

ИM

3

2

0

 

5

33

СК2ВД75

Складишта 2

СА

ИM

2

2

1

 

5

34

ТТРВД76

Tехнологија транспорта робе

НС

ИM

3

3

0

 

5

Предмети изборног блока ИБВД08

35

ГВСВД81

Основи GIS-a у водном саобраћају

СА

ИM

2

1

0

 

4

36

ЛВЕВД82

Лабораторијске вежбе

СА

ИM

0

0

4

 

4

37

ППМВД83

Програмски пакети у математици

СА

ИM

2

0

2

 

4

38

УТОВД84

Увод у теорију одлучивања

ТМ

ИM

2

2

0

 

4

39

БАПВД85

Базе података

СА

ИM

2

0

2

 

4


Модул: Ваздушни саобраћај и транспорт (ВЗ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБВЗ

12

МХ2ВЗ41

Механика 2

ТМ

ИM

2

2

0

 

4

13

ОТСВЗ42

Основи телекомуникационих система

НС

ИM

3

1

0

 

4

14

ОСИВЗ43

Основи статистичких истраживања

ТМ

ИM

2

0

2

 

4

Предмети изборног блока ИБВЗ

15

ГОЛВЗ44

Грађевински објекти у логистичким системима

НС

ИM

2

1

0

 

4

16

ОСЛВЗ45

Основи логистике

НС

ИM

2

2

0

 

4

17

ОЛТВЗ46

Основи технологије друмског линијског транспорта

НС

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБВЗ

18

ЕТКВЗ47

Економика транспорта и комуникација

СА

ИM

2

2

0

 

4

19

ППМВЗ48

Програмски пакети у математици

СА

ИM

2

0

2

 

4

20

ОСТВЗ49

Осигурање у транспорту

СА

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБВЗ

21

ОМНВЗ51

Основи менаџмента

НС

ИM

2

0

0

 

3

22

ВАПВЗ52

Ваздухопловно право

НС

ИM

1

1

0

 

3

Предмети изборног блока ИБВЗ

23

РИСВЗ53

Рачунарска интелигенција у саобраћају

НС

ИM

2

2

0

 

4

24

ВЗОВЗ54

Ваздухопловство и заштита окружења

СА

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБВЗ06

25

ПТМВЗ61

Перформансе турбинских мотора транспортних ваздухоплова

СА

ИM

2

2

0

 

4

26

ЕТВВЗ62

Енергетска ефикасност транспортних ваздухоплова

НС

ИM

2

2

0

 

4

27

ОДПВЗ63

Основи дигиталних перформанси транспортних ваздухоплова

СА

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБВЗ07

28

ОАПВЗ71

Организација и пословање авиокомпанија

СА

ИM

2

1

0

 

4

29

РТВВЗ72

Робни транспорт у ваздушном саобраћају

СА

ИM

3

1

0

 

4

Предмети изборног блока ИБВЗ08

30

ОРВВЗ81

Одрживи развој ваздушног саобраћаја

НС

ИM

2

2

0

 

4

31

ПФМВЗ82

Планирање флоте и мреже авиокомпаније

СА

ИM

2

1

0

 

4

                     


Модул: Логистика (ЛО)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБЛО4A

12

МХ2ЛО41

Механика 2

TM

ИM

2

2

0

 

4

13

ППМЛО42

Програмски пакети у математици

СА

ИM

2

2

0

 

4

14

НГЕЛО43

Нацртна геометрија

TM

ИM

2

2

0

 

5

Предмети изборног блока ИБЛО4Б

15

РЛПЛО44

Роба у логистичким процесима

СА

ИM

2

2

0

 

4

16

OВСЛО45

Основи водног саобраћаја

СА

ИM

2

2

0

 

4

17

ОТСЛО46

Основи телекомуникационих система

НС

ИM

3

1

0

 

4

Предмети изборног блока ИБЛО5A

18

ТСОЛО51

Транспортна средства и одржавање

НС

ИM

2

2

0

 

4

19

ПОКЛО52

Понашање корисника

НС

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБЛО5Б

20

НКСЛО53

Нови комуникациони сервиси

СА

ИM

2

2

0

 

4

21

ОПОЛО54

Одабрана поглавља операционих истраживања

ТМ

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБЛО6A

22

АТМЛО61

Анализа транспортних мрежа

ТМ

ИM

2

2

0

 

5

23

ОСИЛО62

Основи статистичких истраживања

ТМ

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБЛО6Б

24

ЛКПЛО63

Логистички контролинг и перформансе

СА

ИM

2

2

0

 

4

25

ФМЛЛО64

Финансијски менаџмент у логистици

СА

ИM

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБЛО07

26

ПРШЛО81

Практикум из шпедиције

СА

ИM

2

2

1

 

4

27

БУСЛО82

Безбедност у складишту

СА

ИM

2

2

0

 

4

28

ПМЛЛО83

Посебне методе ОИ у логистици

ТМ

ИM

2

2

0

 

4

                     


Модул: Поштански саобраћај и мреже (ПС)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБПС04

12

ОСЛПС41

Основи логистике

НС

ИМ

2

2

0

 

4

13

ВЗИПС42

Ваздухопловно инжењерство

НС

ИМ

2

2

0

 

4

14

ППОПС43

Право у поштанском саобраћају

НС

ИМ

2

2

0

 

4

15

ОЛТПС44

Основи технологије друмског линијског транспорта

НС

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБПС05

16

МЕНПС51

Менаџмент

НС

ИМ

2

2

0

 

4

17

УИСПС52

Увод у информационе системе

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

18

ОЖСПС53

Основи железничког саобраћаја

СА

ИМ

2

2

0

 

4

19

ОТТПС54

Основи телекомуникационе технике

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБПС06

20

ПРЈПС61

Програмски језици

СА

ИМ

2

2

0

 

4

21

ПОКПС62

Понашање корисника

НС

ИМ

2

2

0

 

4

22

ПКОПС63

Пословна комуникација и односи са јавношћу

НС

ИМ

2

1

0

 

4

Предмети изборног блока ИБПС07

23

АТМПС64

Анализа транспортних мрежа

ТМ

ИМ

2

2

0

 

5

24

ММКПС65

Мултимедијалне комуникације

НС

ИМ

3

1

0

 

5

Предмети изборног блока ИБПС08

25

ВИНПС71

Вештачка интелигенција

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

26

ООСПС72

Објектно-оријентисана симулација

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

27

ПКСПС73

Прогнозирање у комуникационом саобраћају

СА

ИМ

2

2

0

 

4

28

МУКПС74

Маркетинг у комуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБПС09

29

ОСТПС81

Осигурање у транспорту

СА

ИМ

2

2

0

 

4

30

ПИТПС82

Примена информационих технологија у менаџменту

СА

ИМ

2

2

0

 

4

31

НКСПС83

Нови комуникациони сервиси

НС

ИМ

2

2

0

 

4

                     


Модул: Телекомуникациони саобраћај и мреже (ТС)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

Предмети изборног блока ИБТС04А

12

ОСЛТС41

Основи логистике

НС

ИМ

2

2

0

 

4

13

БАПТС42

Базе података

СА

ИМ

2

0

2

 

4

14

ЕРИТС43

Елементи развоја информационог друштва

СА

ИМ

2

2

0

 

4

15

ОЛTТС44

Основи технологије друмског линијског транспорта

НС

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБТС04Б

16

ГИСТС45

Географски информациони системи

СА

ИМ

2

1

1

 

4

17

ПРЈТС46

Програмски језици

СА

ИМ

2

2

0

 

4

18

ОСПТС47

Основи саобраћајне политике

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБТС05А

19

ТЕЛТС51

Телекомуникациона електроника

СА

ИМ

2

2

0

 

4

20

ЕПСТС52

Експлоатација поштанског саобраћаја

СА

ИМ

2

2

0

 

4

21

МЕОТС53

Методе оптимизације

ТМ

ИМ

2

2

0

 

4

22

РСИТС54

Рачунарска симулација

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБТС05Б

23

МУКТС55

Маркетинг у комуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

 

4

24

ВИНТС56

Вештачка интелигенција

НС

ИМ

2

2

0

 

4

25

УИСТС57

Увод у информационе системе

СА

ИМ

2

2

0

 

4

26

МОТТС58

Менаџмент и организација у телекомуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБТС06

27

ЕПОТС61

Електронско пословање

СА

ИМ

2

2

0

 

4

28

ТКМТС62

ТQM комуникационих услуга

СА

ИМ

2

2

0

 

4

29

СЈ4ТС63

Страни језик 4

- енглески
- француски
- немачки

АО

ИМ

2

1

0

 

4

30

ОИТТС64

Операциона истраживања у телекомуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБТС07

31

ООСТС71

Објектно оријентисана симулација

СА

ИМ

2

2

0

 

4

32

ТМРТС72

Телекомуникациона мерења

СА

ИМ

2

2

0

 

4

33

ЛОСТС73

Локацијски сервиси

СА

ИМ

2

2

0

 

4

34

КОСТС74

Компресија сигнала

СА

ИМ

2

2

0

 

4

Предмети изборног блока ИБТС08

35

ОСИТС81

Основи статистичких истраживања

ТМ

ИМ

2

0

2

 

4

36

НКСТС82

Нови комуникациони сервиси

СА

ИМ

2

2

0

 

4

37

ЕТЕТС83

Елементи телекомуникационе економике

НС

ИМ

2

2

0

 

4

38

ПТМТС84

Пројектовање телекомуникационих мрежа

СА

ИМ

2

0

2

 

4

                     

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.