Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Саобраћајно инжењерство (МСИ)

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)

Листа обавезних предмета
 
РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МСИПИ11 Планирање саобраћаја - саобраћајна инфраструктура 1 5
2 МСИСП12 Саобраћајно пројектовање 1 4
3 МСИТП13 Системи транспорта путника 1 5
4 МСИИС14 Интелигентни саобраћајни системи у управљању саобраћајем 1 4
5 МСИСТ15 Теорија саобраћајног тока и симулација 1 4
6 МСИИБ1 Изборни блок МСИ1 1 8
7 МСИПР21 Практичани рад у Лабораторији - на Катедри 2 10
8 МСИДП22 Мастер рад 2 20Предмети изборног блока МСИ1

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МСИПС101 Прогнозе у саобраћају 1 4
2 МСИМИ102 Методе истраживања у саобраћају 1 4
3 МСИВИ103 Вредновање у саобраћају - оптимизација инвестиција 1 4
4 МСИСМ104 Саобраћајне мреже (неће се реализовати ове године) 1 4
5 МСИОИ105 Детерминистички модели операционих истраживања 1 4
6 МСИТД106 Телекомуникациони системи у друмском саобраћају 1 4
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.