Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студије другог нивоа - табела 5.1

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија САОБРАЋАЈ

Напомена: Садржаји изборних блокова се могу видети у табелама, кликом на ову линију текста


РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Железнички саобраћај и транспорт (MЖE)

1

МЖЕИБ11

Изборни блок МЖЕИБ11

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

30

2

МЖЕПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

 

 

 

 

20

10

3

МЖЕМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41,66

60

 


РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Саобраћајно инжењерство (МСИ)

1

МСИТТ11

Теорија саобраћајног тока -  симулацијe

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

5

2

МСИПС12

Планирање саобраћаја - саобраћајна инфраструктура

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

5

3

МСИСП13

Саобраћајно пројектовање

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

4

4

МСИИС14

Интелигентни саобраћајни системи у управљању саобраћајем

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

4

5

МСИИБ11

Изборни блок МСИИБ11

1

 

ИБМ

 

 

 

 

 

12

8

МСИПР21

Стручна пракса

2

 

OM

 

 

 

 

20

10

9

МСИМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41

60


РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)

1

МИТTП11

Системи транспорта путника

1

СА

ОM

2

2

0

1

 

4

2

МИТTР12

Системи транспорта робе

1

СА

ОM

2

2

1

0

 

5

3

МИТТП13

Терминали и паркирање

1

СА

ОM

2

2

0

1

 

4

4

МИТВП14

Техничка логистика возних паркова

1

СА

ОM

2

1

1

1

 

4

5

МИТМТ15

Методе истраживања и мерења у транспорту

1

ТМ

ОM

2

3

1

1

 

5

6

МИТИБ11

Изборни блок МИТИБ11

1

 

ИБM

 

 

 

 

 

8

7

МИТСП21

Стручна пракса

2

 

ОM

 

 

 

 

20

10

8

МИТМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 43,5

60


РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР


Модул: Безбедност друмског саобраћаја (МДБ)

1

МДБПЕ11

Превентива и екологија

1

НС

ОМ

3

2

2

1

 

6

2

МДБЕД12

Експертизе у друмском саобраћају

1

СА

ОМ

3

2

2

1

 

6

3

МДБСП13

Саобраћајно и транспортно право – светска искуства

1

НС

ОМ

2

2

1

1

 

6

4

МДБИБ11

Изборни блок МДБИБ11

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

4

5

МДБИБ12

Изборни блок МДБИБ12

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

4

6

МДБИБ13

Изборни блок МДБИБ13

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

4

7

МДБСПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

 

 

 

 

20

10

8

МДБМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 40

60


РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

 

 

Модул: Водни саобраћај и транспорт (МВД)

1

МВДТВ11

Технологија водног транспорта и управљање речном и морском флотом

1

НС

ОM

3

2

0

1

 

6

2

МВДТЕ12

Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова

1

НС

ОM

3

2

0

1

 

6

3

МВДЛТ13

Лучки терминали

1

НС

ОM

3

0

3

0

 

6

4

МВДИБ11

Изборни блок МВДИБ11

1

 

ИM

 

 

 

 

 

12

5

МВДИБ21

Изборни блок МВДИБ21

2

 

ИМ

 

 

 

 

 

6

8

МВДПР22

Стручна пракса

2

 

OM

 

 

 

 

8

4

9

МВДМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42,9

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ)

1

МВЗИБ11

Изборни блок МВЗИБ1

1

 

ИБМ

 

 

 

 

 

10

2

МВЗИБ12

Изборни блок МВЗИБ2

1

 

ИБМ

 

 

 

 

 

25

3

МВЗПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

 

 

 

 

10

5

6

МВЗМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41,8

60


 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Логистика (МЛО)

1

МЛОИБ11

Изборни блок МЛОИБ11

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

30

2

МЛОИБ21

Изборни блок МЛОИБ21

2

 

ИМ

 

 

 

 

 

6

3

МЛОПР22

Стручна пракса

2

 

OM

 

 

 

 

8

4

4

МЛОМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41

60


 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Поштански саобраћај и мреже (MПС)

1

МПСИБ11

Изборни блок МПСИБ11

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

30

2

MПСИБ12

Изборни блок МПСИБ12

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

5

3

МПССП21

Стручна пракса

2

 

ОМ

 

 

 

 

10

5

4

МПСМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42

60РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР


Модул: Телекомуникациони саобраћај и мреже (MТС)

1

МТСИБ11

Изборни блок МТСИБ11

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

18

2

МТСИБ12

Изборни блок МТСИБ12

1

 

ИМ

 

 

 

 

 

18

3

МТСПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

 

 

 

 

8

4

4

МТСМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42,38

60

 

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Oперациона истраживања у саобраћају (МОИ)

1

МОИЛЦ11

Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају

1

TM

OM

3

0

2

3

 

6

2

МОИМР12

Меки рачун и примене у саобраћају

1

НС

OM

3

1

1

1

 

6

3

МОИИБ11

Изборни блок МОИБ11

1

 

ИБM

 

 

 

 

 

12

4

МОИИБ12

Изборни блок МОИБ12

1

 

ИБM

 

 

 

 

 

5

5

МОИММ21

Математичко моделирање транспортних мрежа

2

НС

ОM

2

2

0

2

 

6

6

МОИПР22

Стручна пракса

2

 

ОM

 

 

 

 

10

5

7

МОИМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41,21

60


 

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

 

Модул: Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)

1

ММТСМ11

Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама

1

НС

OM

3

1

1

0

 

5

2

ММТТЕ12

Транспортна економика

1

НС

OM

3

2

0

0

 

5

3

ММТГТ13

Географија транспортних система

1

НС

OM

3

1

1

2

 

5

1

ММТИБ11

Изборни блок ММТИБ11

1

 

ИЗ

 

 

 

 

 

12

1

ММТИБ21

Изборни блок ММТИБ21

2

 

ИЗ

 

 

 

 

 

8

4

ММТПР22

Стручна пракса

2

 

OM

 

 

 

 

10

5

5

ММТМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

 

 

 

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42,99

60

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.