Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Преглед техничких решења

Projekat TR 32025 (2011-2014)
Дистрибуирани мрежни систем за прикупљање и надзор мултимедијалних информација (Omnisight) - Унапређени мрежни графички клијент (UMGK)
Софтвер за анализу перформансиMANET у урбаном окружењу, заснован на мрежном симулатору NS2
CWDM OptLinkDesign - Web базирани софтвер за електронско учење (elearning) пројектовања CWDM оптичког линка
DinRut – Систем за симулацију динамичког рутирања у интерконектованим мрежама
Omnisight: Етернет уређај за дигитализацију и дистрибуцију SDTV сигнала
Софтвер за анализу перформанси WMN у реалном окружењу, заснован на мрежном симулатору GloMoSim
OmniSight: Унапређени дистрибуирани мрежни систем за прикупљање и надзор мултимедијалних информација (DGDS)
Omnisight: Интеграција нове клијентске радне станице за пријем и приказивање видео и графичких информација базиране на стандардној PC технологији
Прототип апликацијe за уговарање и управљање квалитетом сервиса у мрежама наредне генерације


2010
OTcl софтвер за мрежни симулатор NS2
Софтвер за анализу ефеката интерконекције телекомуникационих мрежа-SAIT


Прототип апликацијe за уговарање и управљање квалитетом сервиса у мрежама наредне генерације
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.