Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мирјана Бугариновић


Др Мирјана Бугариновић
Доцент

Кабинет број: 406
Телефон: + 381 11 30 91 239
е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


1.    Образовање: 
-    Доктор техничких наука, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
-    Магистар техничких наука, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
-    Дипломирани саобраћајни инжењер, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

2.    Запослење: 
-  2014- до данас: Доцент на Катедри за менџмент, управљање, вучу и возна средства на железници
-  2000 – 2014: Асистент на Катедри за менџмент, управљање, вучу и возна средства на железници
-  2008 – 2010: Експерт за железнички транспорт у СЕЕТО
-  1996- 2000: Асистент приправник на Катедри за менџмент, управљање, вучу и возна средства на железници
-  1993-1996: Водећи пројектант у Дирекцији за информатику у ЈЖТП Београд на пројекту за електронску резервацију карата
-  1991 – 1993: Водећи технолог у Дирекцији за саобраћај у ЈЖТП Београд

3.    Област научног интересовања:
Уже области научног интересовања су области планирања, организације и технологије железничког саобраћаја и  транспорта са посебним нагласком на: Регулисање железничког тржишта, Организацију вуче возова, Моделирање накнада за коришћење железничке инфраструктуре, Примену метода вишекритеријумског одлучивања на решавање проблема железничког транспорта.

Кључне речи:
-    Железнички транспорт
-    Регулисање железничког тржишта
-    Накнаде
-    Вишекритеријумско одлучивање

4.    Курсеви (модули):
На основним студијама држи вежбе на предметима
-    ШУСЖЕ063 – Шински урбани системи
-    РОМЖЕ071- Рад оператора и железничке мреже
-    ОВВЖЕ073 – Организација вуче возова

На мастер студијама држи вежбе на предметима
-    МЖЕТР105 – Теорија рада оператора, железничке мреже и организација вуче возова
-    МЖЕШУ106 – Виши курс шинских урбаних система

5.    Менторски рад:
-    У последњих 5 година је један од чланова комисије на 27 дипломских радова и члан комисије за одбрану 6 завршних радова и 6 мастер радова акредитованог  програма заснованог на Болоњској конвенцији.

6.    Истраживачки пројекти и остала искуства:

Учествовала у више од 33 научно истраживачких пројеката.

 1. Пројект Across: Радни пакет 5: Анализа граничних прелаза - Методологија за анализу заједничких стандарда на граничним прелазима (Project Across: WP.5 Cross Border analysis - Methodology for common standards analysis on cross border points), IPSOS, јуне  – август 2013, Београд, Србија
 2. Техничка подршка Железницама Србије у реструктурирању појединих области, IPA Програм Европске Уније 2008, Делегација Европске Уније у Републици Србији, EuropeAid/131196/ C/SER/RS, Уговор бр. 2012/283-484, АТKearney и Trademco, 05. Април 2012- децембар 2013, Београд, Србија
 3. Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и Железничком сектору Републике Србије, Институт Саобраћајног факултета и Министарство за науку и технологију, област саобраћај, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.01.2011 до 31.12.2014., евиденциони број пројекта 36022, Београд, 2011-2014. год.,
 4. Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности, Институт Саобраћајног факултета и Министарство за науку и технологију, област саобраћај, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.01.2011 до 31.12.2014., евиденциони број пројекта 36047, Београд, 2011-2014. год.,
 5. ЖПЦГ Програм институционалног јачања путничког саобраћаја (OJP i Biznis plan za period od 2011 do 2016, EBRD Contract No: C22534/GER2-2010-08-06, Booz and Company GmBH, London , 17. октобар 2011 – 31. октобар 2012, Подгорица, Црна Гора
  - експерт за планирање и организацију железничког саобраћаја,
 6. Развој железничког регулатора у Србији – Преглед и анализа железничког тржишта у Србији, корисници и регулатива. Развој регулаторних функција железничког регулатора, EBRD Contract No: C22288/GER2-2010-08-05, DB International, 13.јула 2011 до 31.марта 2012., Београд, Србија
  – еxперт за развој регулаторних функција железничког регулатора,
 7. Пројекат технолошког развоја ЈП Железница Србије у условима реструктурирања и отварања тржишта, Институт Саобраћајног факултета и Министарство за науку и технологију, област саобраћај, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.04.2008 до 31.03.2011., евиденциони број пројекта 15022, Београд, 2008-2011. год.,
 8. Креирање режима за приступ и коришћење инфраструктуре и каталог података о мрежи за железнички сектор у Србији (Dеsigning оf Infrаstructurе Аccеss rеgimе аnd Nеtwоrk Stаtеmеnts fоr thе Rаil sеctоr in Sеrbiа), Министарство за инфраструктуру, Bооz Аllеn Hаmiltоn, Београд, 2007.
7.    Професионална ангажовања:
-    Експерт за железницу у техничком секретаријату Југоисточне Европе
-    Члан радне групе за Железницу Југоисточне Европе
-    Члан Инжењерске Коморе Србије
-    Члан Комисије за полагање државног стручног испита за саобраћајну струку

8.    Публикације:
У дoсaдaшњeм рaду, пoрeд докторске и мaгистaрскe тeзe, oбjaвилa 3 рaдa у водећим међународним часописима, објавила 4 рада у националним водећим чaсoписима, 26 рaда нa мeђунaрoдним и 18 рaдoвa нa дoмaћим кoнфeрeнциjaмa. Радови у последњих 7 година су:
 1. Бугариновић М., Бошковић Б. (2015), A system approach to access charges in unbundling railways, European Journal of Operational Research Volume 240, Issue 3, 2015, pp. 848-860. (ISSN: 0377-2217)
 2. Бугариновић М., Димитријевић Б., Бошковић Б. (2014), The missing component in rail charging modelling - access charges principle selection, International Transactions in Operational Research, DOI:10.1111/itor.12117 (ISSN: 1475-3995)
 3. Мандић Д., Јовановић П., Бугариновић М. (2014), Two-phase model for multi criteria project ranking: Serbian Railway case study, Transport Policy, Volume 36, 2014, pp. 88-104. (ISSN: 0967-070X)
 4. Бошковић Б., Бугариновић М., Вујачић-Петровић Ј., Каплановић С. (2014) Форме и инструменти регулације тржишта железничке инфраструктуре, Техника - Саобраћај, Vol. 69, No. 2, стр. 283-290., UDC: 625.1:339.13, Београд, 2014, (Саобраћај- ISSN 0558-6208) – прегледни рад
 5. Бугариновић М., Бошковић. Б,(2013), Дискусија о критеријумима за избор модела накнада за коришћење железничке мреже – из угла заинтересованих страна, IV Међународни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2013, стр. 230-236, Добој ,Босна и Херцеговина, Република Српска, 22. и 23. новембар 2013, ISBN 978-99955-36-45-9, CD верзија
 6. Миловић У., Бугариновић М., Ристић Н., (2013), Један приступ рангирању железничких инфраструктурних пројеката, IV Међународни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2013, стр.218-224, Добој ,Босна и Херцеговина, Република Српска, 22. и 23. новембар 2013, ISBN 978-99955-36-45-9, CD верзија
 7. Бугариновић М., Кантар. С, (2013), BG VOZ: концепт услуге у градском шинском превозу Београда, Зборник радова на 4th Међународној конференцији  2013 "У сусред хуманом граду", pp. 401 - 407, Нови Сад, Србија, Октобар 24 – 25, 2013., ISBN 978-86-7892-541-2, CD version
 8. Бошковић Б., Бугариновић М., Медар О., (2012), Dynamics of railway market opening – choice of a policy for Serbia” Динамика отварања железничког тржишта – избор политике за Србију, In Proceedings for International Conference on traffic and transport engineering, “ICTTE 2012, pp. 399-407, ISBN 978-86-916153-0-7, Belgrade, 29-30.11.2012, Serbia, (рад саопштен на скупу)
 9. Бошковић Б., Медар О., Бугариновић М., (2012), Sustainable development of transport market institutions for small countries, Одрживи развој институција које регулишу транспортно тржиште, In Proceedings for International Conference on traffic and transport engineering, “ICTTE 2012, pp. 367-375, ISBN 978-86-916153-0-7, Belgrade, 29-30.11.2012, (рад саопштен на скупу)
 10. Бoшкoвић Б., Бугaринoвић M., Mилoвић У., Стojaдинoвић Н., (2012), Development scenario for railway market institutions in Serbia, Збoрник рaдoвa нaучнo - стручнe кoнфeрeнциje o жeлeзници "XV ЖEЛКOН'12", пп. 209-212, ISBN 978-86-6055-028-8, COBISS.SR-ID193520396, CD вeрзиja, Ниш 4-5.10.2012  
 11. Бугaринoвић M., Бoшкoвић Б., Димитриjeвић Б., (2012), "ANP приступ у избoру нaкнaдa зa кoришћeњe жeлeзничкe мрeжe Србиje", ANP approach for Serbian railway access charges choosing, Збoрник рaдoвa "SYMOPIS 2012", ISBN 978-86-7488-086-9, пп. 577-581, CD издaњe, Taрa, 2012
 12. Бошковић Б., Бугариновић М. (2011), Једноделна или дводелна накнада – за и против, III међународни научни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2011, пп. 512-518, Добој, Република Српска, Новембар 20 – 21, 2011., ISBN 978-99955-36-28-2, ЦД верзија
 13. Бугариновић М. Стојадиновић Н., Миловић У. (2011),  Питањa регулације железничке инфраструктуре и улога накнаде, III међународни научни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2011, пп. 518-524, Добој, Република Српска, Новембар 20 – 21, 2011., ISBN 978-99955-36-28-2, ЦД верзија
 14. Бугариновић М., Ристић Н., Петковић А. (2011) Is thе urbаn rаil systеm sufficiеntly utilisеd in sоmе pаrts оf Bеlgrаdе, Prоcееdings оf thе 3rd Intеrnаtiоnаl Cоnfеrеncе 2011 "Тоwаrds а humаn city", pp. 91-96, Nоvi Sаd, Sеrbiа, Оctоbеr 27 – 28, 2011., ISBN 978-86-7892-349-4, ЦД верзија
 15. Бошковић Б., Росић С., Бугариновић М., Нухоџић Р.,(2011) Железничко тржиште држава југоисточне европе (ЈИЕ)- параметри за хармонизацију развоја, Rаilwаy mаrkеt in Sоuth еаst Еurоpе – pаrаmеtаrs fоr hаrmоnizаtiоn оf dеvеlоpmеnt, Prоcееdings оf thе first  Intеrnаtiоnаl B-H Cоngеss оn rаilwаys , pp. 5-13, Sаrајеvо, Bоsniа аnd Hеrzеgоvinа, Sеptеmbеr 29 – 30, 2011., ISSN 2233-0100 9772233910002, ЦД верзија
 16. Јасмина Станишић, Мирјана Бугариновић (2011), Поглед у теорију и праксу различитих приступа либерализације тржишта железничког путничког саобраћаја, Техника, Но. 1, пп. 115-122., УДЦ: 656.22.011.1, Београд, 2011, ISSN 004-2176 – прегледни рад
 17. Павле Кецман, Предраг Јовановић, Мирјана Бугариновић (2010), Еvаluаting аnd Rаnking infrаstructurе mаnаgеr strаtеgiеs using thе cоmbinеd АHP/DЕА mеthоd, Prоcееdings оf 5th Intеrnаtiоnаl Sciеntific Cоnfеrеncе " Тhеоrеticаl аnd Prаcticаl Issuеs in trаnspоrt", pp. 319-325, Pаrdubicе, Czеch Rеpublic, Fеbruаry 11 – 12, 2010., ISBN 978-80-7395-245-7, ЦД издање
 18. Мирјана Бугариновић, Бранислав Бошковић, (2010), Избор принципа накнада за коришћење железничке инфраструктуре – Вишекритеријумски приступ, Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ЖЕЛКОН'10", ИСБН 987-86-6055-007-3, пп.271-275, ЦД издање, Ниш, 2010
 19. Никола Стојадиновић, Мирјана Бугариновић (2010), Structurе оf Аccеss chаrgеs fоr usе оf rаilwаy infrаstructurе fоr pаssеngеr аnd frеight trаins,Prоcееdings оf 5th Intеrnаtiоnаl Sciеntific Cоnfеrеncе "Тhеоrеticаl аnd Prаcticаl Issuеs in trаnspоrt", pp. 484-490, Pаrdubicе, Czеch Rеpublic, Fеbruаry 11 – 12, 2010., ISBN 978-80-7395-245-7, ЦД издање
 20. Јасмина Станишић, Мирјана Бугариновић (2010), Оцена модела либерализације тржишта у даљинском железничком путничком саобраћају применом SWOT анализе, Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ЖЕЛКОН'10", ISBN 987-86-6055-007-3, пп.243-246, ЦД издање, Ниш, 2010
 21. Мирјана Бугариновић, Никола Стојадиновић (2009), Однос висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре код путничких и теретних возова – Утицаји на развој тржишта, II међународни научни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2009, пп.209-213, ЦД, ISBN 978-99955-36-18-3, Добој, Република Српска, Новембар 20 – 21, 2009.,
 22. Мирјана Бугариновић, Никола Ристић (2009), Утицај перформанси ЛШС-а на интегрисање у јавни превоз путника – пример Београда, Зборник радова II саветовања са међународним учешћем "Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима",  ISBN 978-86-7892-222-0, пп.127-135, ЦД издање, Нови Сад, 2009
 23. Мирјана Бугариновић, Бранислав Бошковић (2008), Маргинални трошкови као принцип у одређивању накнада за коришћење железничке инфраструктуре, Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ЖЕЛКОН'08", ИСБН 987-86-80587-78-3, пп.243-246, ЦД издање, Ниш, 2008
 24. Предраг Јовановић, Мирјана Бугариновић, Павле Кецман (2008), Утицај искоришћења капацитета на одређивање накнаде за железничку инфраструктуру, Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ЖЕЛКОН'08", ISBN 987-86-80587-78-3, пп.121-124, ЦД издање, Ниш, 2008
 25. Мирјана Бугариновић, Катарина Вукадиновић (2008), Подешавање фази система за оцену привлачности стајалишта Карађорђев Парк, Зборник радова XXXV Симпозијум о операционим истраживањима "SYMOPIS 2008", ISBN 978-86-7395-248-2, пп. 579-582, ЦД издање, Соко Бања, 2008
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.