Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

ОВС и ОТТ - део Друмски (ЛО, ПС и ТС - III семестар)

 • Основне информације (презентација 665 КB)
 • Основни појмови Теорије транспорта и технологије друмског транспорта (скрипта 391 KB)
 • Додатни материјали:
 1. Приступ тржишту друмског транспорта (презентација 407 КB)
 2. Регулаторни оквир за обављање друмског транспорта (текст 111 КB)
 3. Подела друмског транспорта (презентација 149 KB)
 4. Превоз робе за сопствене потребе (презентација 104 KB)
 5. Класификација, термини и дефиниције возила (презентација 5.42 KB)
 6. Основни процеси и подпроцеси у транспорту робе (текст 228 KB)
 7. Основна документација која прати транспортни процес (презентација 726 KB) (текст 803 KB)
 8. Одржив транспорт (презентација 1262 KB), најбољи пример из праксе (презентација 3029 KB)

Задаци за вежбе - задатак 1 (133KB) и задатак 2 (133KB)

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.