Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.

Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70) студената.

Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

 

Пријављивање кандидата:

На основу обједињеног Конкурса ( http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf ) за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2015/2016. години вршиће се пријављивање кандидата:

- за кандидате са других Факултета и Универзитета - од 12. октобра до 13. октобра 2015. год. (од 15  до 17 часова у сали 128)
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 14. октобра до 16.октобра 2015. год. (од 15  до 17 часова у сали 128)


Потребна документа за пријаву на конкурс:

- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (електронска верзија, преузмите ПДФ документ кликом на ову линију текста);
- Доказ о уплати за трошкове организације конкурса: 7.100,00 динара (пример је приказан на следећој слици)

uplatnica_upis_master_15


Важни датуми:

*Објављивање прелиминарне ранг листе: 19. октобра 2015. год. у 14 часова

*Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе од 20.октобра до 23. октобра до 12ч 2015. године.

* Објављивање коначне ранг листе: 26.октобра у 10ч.

*Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 27.октобра у 15:00 h у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.


Кандидати који стекну право на упис подносе:

- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs)
- индекс,
- 1300,00 дин (СПИДС,осигурање и С картица),
- две фотографије формата 4,5x3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)

 

Напомене:

1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.

2.  Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (ПДФ документ за детаљан преглед), чији извод можете видети у нарeдном делу стране:

clan70

 

 

  
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.