Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)
  
 
Листа обавезних предмета
 
РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МБДПЕ11 Превентива и екологија 1 6
2 МБДЕД12 Експертизе у друмском саобраћају 1 6
3 МБДСП13 Саобраћајно транспортно право - светска искуства 1 6
4 МБДИБ1 Изборни блок МБД1 1 4
5 МБДИБ2 Изборни блок МБД2 1 4
6 МБДИБ3 Изборни блок МБД3 1 4
7 МБДПР21 Стручна пракса, самостални стручни рад, рад на пројектима или на Катедри 2 10
8 МБДДП22 Мастер рад 2 20


Предмети изборног блока МБД1

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МБДБП101 Базе података у саобраћају 1 4
2 МБДМТ102 Методе истраживања и мерења у транспорту 1 5
3 МБДОИ103 Детерминистички модели операционих истраживања 1 4


Предмети изборног блока МБД2

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МБДПС201 Психологија у саобраћају [презентација предмета] 1 4
2 МБДСИ202 Саобраћајно транспортно инжињерство 1 4
3 МБДСН203 Симулације саобраћајних незгода на рачунару 1 4


Предмети изборног блока МБД3
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МБДНИ301 Пројекти и научно истраживачки рад у саобраћају 1 4
2 МБДМВ302 Моторна возила - одабрана поглавља 1 4
3 МБДДВ303 Динамика возила - одабрана поглавља 1 4
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.