Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Проф Др Душко Бајин

Образовање

Др Душко Бајин, ванредни професор, рођен је у Кикинди 1947. године. Основну и средњу школу завршио у Београду. Саобраћајни факултет је уписао 1969, а дипломирао на Одсеку за друмски и градски саобраћај 1974. године.

1978. године студије наставља у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду из области «Заштита и унапређивање животне средине», а магистрира на Архитектонском факултету у Београду 1982. године.

Докторску дисертацију под називом «Градска улица и саобраћај – прилог дефинисању критеријума и мера заштите животне средине», одбранио је на Саобраћајном факултету у Београду 1996. године.

 

Радно искуство

За време апсолвентског стажа 1974. године ангажован је као демонстратор на предмету УРБАНИЗАМ И САОБРАЋАЈ. После дипломирања био је на одслужењу војног рока, а 1975. изабран за асистента приправника на Саобраћајном факултету за исти предмет. У звање асистента изабран је за предмете УРБАНИЗАМ, УРБАНИЗАМ У ПТТ-У и СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ, доцента за предмет УРБАНИЗАМ У ПТТ-У изабран је 1996, а ванредног професора 2001. ГОДИНЕ за предмет УРБАНИЗАМ У ПОШТАНСКОМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОМ САОБРАЋАЈУ. Од 2007. године држи наставу из предмета ТРАНСПОРТ, САОБРАЋАЈ И ОКРУЖЕЊЕ.

Објавио је или јавно саопштио око 80 научно-стручних радова, пројеката и студија из урбанистичко-саобраћајне проблематике, посебно из области заштите животне средине у градовима од утицаја саобраћаја. Већина радова је излагана на симпозијумима, саветовањима и научно-стручним скуповима а штампана у пратећим зборницима радова и часописима. Објавио је и монографију «Саобраћај у градској улици – еколошки аспект». Стални је члан научних и организационих одбора симпозијума посвећених животној средини (одрживом развоју).

Као изабрани национални експерт европског ЕЦБП-а (Програма јачања капацитета у животној средини од загађења изазваних саобраћајем), руководио је радном групом за Транспорт у НЕАП пројекту (Национални еколошки акциони план) републике Србије. Био је ревизор ЛЕАП-а (Локалних еколошких акционих планова) у деловима «Загађивање околине од саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре» за градове Бор, Мајданпек, Неготин, Кладово, Чачак, Ваљево и Врбас.

Потпредседник је Научно-стручног друштва EKOLOGICA, један од уредника истоименог часописа и члан удружења урбаниста Србије.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.