Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мр Ранка М. Гајић, асистент

Дипломирала (1988). и магистрирала (2003.) на Архитектонском факултету у Београду, из области Урбанизма и Просторног планирања.

- Дипломски рад: "Компаративна Анализа Музике и Архитектуре (пример: Пројекат капеле за испраћај на гробљу на Бежанијској Коси у Београду).

- Магистарска теза: "Истраживање односа парцелације и физичке структуре града у поступку реконструкције централне зоне".

На Саобраћајном факултету у Београду ради од 1997.г, најпре у звању асистента приправника, затим асистента.

 

Области истраживања и интересовања

Урбанизација, Урбанистичко планирање, Одрживи развој градова, Уградња идеја одрживог развоја у домаћу урбанистичку праксу са фокусом на морфолошки аспект одрживог коришћења земљишта

У току је израда докторске дисертације под радним насловом: Препоруке за одрживо коришћење градског земљишта са становишта морфолошког аспекта за случај отвореног стамбеног блока на примеру Новог Београда".

 

Стручно ангажовање

  • Од 2004. године Секретар председништва Друштва Урбаниста Београда.
  • Учествовала као известилац у раду жирија за архитектонско-урбанистичке конкурсе за значајне локације у Београду (Славија, 2004; Теразијска Тераса, 2007.)
  • Члан тима Друштва Урбаниста Београда за израду "Стручно-критичке анализе досадашњих урбанистичких решења за подручје Савског амфитеатра у Београду" (2007.)
  • Од 2008. године члан ISOCARP-а (International Society of City and Regional Planners).
  • Као члан комисије за унапређење струке сарађивала у организацији 4 симпозијума из области урбанизма као и у уређивању и рецензији њихових зборника радова.

 

Референце

[1]Гајић Р., Андрејевић И., Ђуровић В., Саобраћај у Савременим Концептима Развоја Градова, Други конгрес о саобраћају "Дугорочни Развој Саобраћаја Југославије", издато у оквиру часописа "Техника" бр.54 (1999), ст.169-171, Београд, 1999.

[2] Богдановић Р., Гајић Р., Локална Агенда 21 - Маркетинг, Менаџмент или Планирање?, стручно-научно саветовање: "Урбани Менаџмент, Урбани Маркетинг и Предузетништво у Функцији (Квалитативног) Развоја Урбаних Агломерација", зборник радова, ст.33-45, УУС и Министарство Урбанизма и Грађевина, Београд, 2001.

[3] Гајић Р., Зеленило, Слободне Површине и Паркирање у Центру Града - Проблемски Аспекти Реконструкције Затвореног Блока, зборник радова са саветовања "Планирање и Реализација Инфраструктуре", ст.239-247, УУС, Београд, 2004

[4] Гајић Р., Парцелација и физичка структура града - примери реконструкције, Монографија, Задужбина Андрејевић, едиција "Посебна издања", Београд, 2004. (издавање монографије помогли: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, Урбанистички Завод - Београд, Градски Секретаријат за Урбанизам - Београд и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу - Београд)

[5] Гајић Р., Реконструкција затвореног блока у центру града - аспект одрживог развоја, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2005.

[6] Гајић, Р., Батарило, С., Контекст Урбаног Амбијента - Корак ка Методологији, зборник радова са симпозијума "Урбани Дизајн", ст.33-46, ДУБ и УУЗ, Бгд 2005.

[7] Гајић Р., Димитријевић-Марковић, С., Управљање Развојем Новог Београда у Процесу Транзиције, зборник радова са симпозијума "Реконструкција и Ревитализација Града", ст.461-474, ДУБ, Београд, 2006.

[8] Гајић Р., Димитријевић-Марковић, С., Managing Integartion and Disintegartion Processes in the Modern Urbanism Settlements - the Case of New Belgrade, 42 ISoCaRP International Planning Congress "Cities between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges", зборник радова на ЦД-у (само радови који су излагани на конгресу), Истанбул, Турска 2006. (и на http://www.isocarp.net/Data/case_studies/748.pdf)

[9] Бодановић, Р., Гајић Р., Education on How to Improve Public Space - Urban Design Framework, зборник радова, The International Conference CSAAR 2006. "Changing Trends in Architectural Design Education: Sharing Experiences and Building Partnerships across the Mediterranean Rim", ст.589-603, изд. CSAAR- The Center for the Study of Architecture in the Arab Region, Рабат, Мароко, 2006.

[10] Гајић Р. Introducing Sustainability in Contextual Visioning, 43 IsoCaRP International Planning Congress "Urban Trialogues; co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects", зборник радова на ЦД-у (само радови који су излагани на конгресу), Antwerp, Belgium, 19-23.септембар 2007. (и на http://www.isocarp.net/Data/case_studies/985.pdf)

[11] Гајић Р. Параметри Одрживог Коришћења Градског Земљишта, зборник радова са симпозијума "Нова урбаност /интергација – дезинтеграција града", ст.191-206, ДУБ, Београд, 2008.

 

Најзначајнији пројекти

[1] Одрживи развој и уређење бањских и туристичких насеља у Србији, 2008-2010

[2] Промоција одрживог урбаног стила живота, 2007-2008

[3] Унапређење праксе учешћа јавности у оквиру просторног и урбанистичког планирања у Србији у вези са питањима животне средине, 2006-2007

[4] Интегрални приступ решавању проблема саобраћаја са аспекта одрживог развоја, 2005-2006

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.