Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Проф Др Богдановић Ружица

Дипломирала, специјализирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду, из области Урбанизма и Просторног планирања Дипломски рад: Идејно урбанистичко решење Трстеника на Пељешцу, пројекат у оквиру плана за Јужни Јадран

Специјализизација: Елементи за урбанистичку монографију, случај Приштине

Магистарски: Могућности семиолошких истраживања - испитивање на случају Београда трансформације традиционалног наслеђа и његовог учешћа у формирању савременог града

Докторат: Улице - структуре и типологија; пример улица Београда

На Саобраћајном факултету у Београду ради од 1975.г, најпре у завању асистента приправника, затим асистента, доцента, ванредног и редовног професора.

 

Награде и признања

 • 3 Салон урбанизма, Ниш 1994., награда у категорији публикације за књигу ”Улице структура и типологија”
 • 5 Салон урбанизма Ниш 1998., награда у категорији Информационе технологије за ”Електронску верзију часописа Урбс”
 • 8 Салон урбанизма, Ниш 1999., прва награда у категорији Технички системи пријатељски према окружењу
 • 10 Салон урбанизма, Ниш 2001., у категорији Пројекти прва награда за ”Идејно урбанистичко - архитектонско решење вештачког језера и рекреативне зоне са објектима у Новом Бечеју; пројекат рекултивације и просторног уређења депресије површинског копа глине Гарајевац-запад у Новом Бечеју”
 • Награда Годишња награда Удружења урбаниста Србије за допринос развоју и афирмацији струке, 2002.године
 • Награда “Велика награда Емилијан Јосимовић”, за животно дело, 2003.године
 • Награда 50 година УУС - Истакнути појединци, 2005.године

 

Области истраживања и интересовања

Урбанизам, урбано планирање, урбани дизајн, одрживи развој

 

Ангажовање у настави по позиву

 • “Љетна школа урбанизма” намењена професиналцима, Бања Лука 2000-2004
 • Дипломске студије на Архитектонско Градјевинском факултету у Бањој Луци, Темпус пројекат, 2006
 • Магистарсе студије на Архитектонском факултету у Београду, 2006
 • Дипломске студије на Архитектонском факултету у Београду, 2005
 • Дипломске студије, Просторно планирање, Географски факултет у Београду, 1996
 • External examiner of MSC Project Reports for THE UNIVERSITY OF THE WEST INDIES ST. AUGUSTINE, TRINIDAD AND TOBAGO, WEST INDIES.
 • Члан комисије за докторске и магистарске радове факултета: Техничког у Новом Саду, Грађевинско архитектоснког у Бањалуци и Архитектонског факултета у Београду.

 

Стручно ангажовање

Председник Друштва урбаниста Београда од 1995 - 1999. године и од 2004.-2008.године. Заменик председника Удружења урбаниста Србије од 2000-2008. и председник Комисије за унапређење струке УУС-а од 2000-2008. године. Члан је Друштва архитеката Београда, Савеза архитеката Србије.

Делегирани члан УУС-а у ISORP-u od 2001.g. (International Society of City and Regioan Planners/ i ECTP-u /European Council of Town Planners/ od 2004.g.

Члан редакције часописа "Архитектура Урбанизам", члан редакције часописа "Изградња".

Радила на изради програма и организацији преко 12 урбанистичких конкурса за најзанчајније градске локације и, као председник Комисије за унапређење струке, на конципирању програма и организацији 18 симпозијума из области урбанизма.

Конципирала и реализовала 9 тематских урбанистичких изложби.

Као одговорни уредник едиције ДУБ-а и едиције УУС објавила 17 књига, 18 часописа.

Члан Државне Ревизионе комисије за објекте капиталних инвестиција од 2004.г -2008.г и бројних Планских комисија за Урбанизам од 1995.г и даље за неколико градова у Србији.

Члан SIRP Tri-Partite Evaluation Mission.

 

Референце наставника

[1]Ружица Богдановић,Ка одрживом граду; стратегије и методе за унапређење квалитета окруженња у градовима, уџбеник, Београд, Србија: Саобраћајни факултет, 2002

[2]Ружица Богдановић,Улице - стуктура и типологија, Београд,Србија: Научна књига, 1992 [

3]Ружица Богдановић,Улична мрежа и типови улица Београда, помоћни уџбеник, Београд, Србија:Саобраћајни факултет,1994

[4]Ружица Богдановић,Урбанизам урбане форме Урбанистичко планирање, основни уџбеник, Београд, Србија: Саобраћајни факултет,1990

[5] Ружица Богдановић,Предраг Милошевић, “The cultural and historical potential of Danubian region- protection of cultural historical heritage and natural resources”, The 8th International Conference on Urban Planning and Environment, Kaiserslautern, Germany 2009.

[6] Ружица Богдановић, Марта Вукотић Лазар, "How to draw attention on cultural heritage? Availability of the information and the promotion of sustainable cultural heritage", The Image of Heritage: Changing Perception, Permanent Responsibilities, Florence (Italy), 2009

[7]Ружица Богдановић, Милица Максимовић,"Re-Designing Existing Environments to Create More Walkable and Livable Environment"Walk with Barcelona A Moving City", Barcelona, Spain, October 2008

[8]Ружица Богдановић, Милица Максимовић, "Reflections on Sustainability in Contenporary Development and Planning in Serbian", Regional Architecture and Identity in the Age of Globalization, The International Conference of The Center for the Study of Architecture in the Arab Region In Collaboration with National School of Architecture and Urbanism, Tunis, Tunisia, November, 2007

[9]Ружица Богдановић, Милица Максимовић, "Transformation of the Urban Form - New Challenges for Belgrade",International 18th Urban Design and Implementations Symposium Spatial Development Strategies And Urban Projects, Mimar Sinan Fine Arts University/Faculty of Architecture – Department of City and Regional Planning/The Section of Urban Design,Turkey,Istanbul,May 2007

[10]Ружица Богдановић,Ранка Гајић,"Education on How to Improve Public Space - Urban Design Framework" - Computing in Architectural Design: Re-Thinking the Discourse, Second International Conference of The Arab Society for Computer Aided Architectural Design – ASCAAD2006, Rabat, Maroco, 2006

[11]Ружица Богдановић,Милица Максимовић,"Toward A New ‘Reading’ Of Urban Pattern Networks", научно истраживачки рад, 41st ISoCaRP International Congress, BILBAO, Spain, 16 – 22 October 2005

[12]Ружица Богдановић"Protection Of Cultural Historical Heritage And Natural Resources; Traffic System Friendly To Nature", Међународни семинар Темус пројекат, Однос ријека - тврђава - град, Архитектонско грађевински факултет, Република Српска, Бања Лука, 2004

[13]Ружица Богдановић,Ранка Гајић,"Еколошки приступ изградњи стамбених зона", часопис Архитектура Урбанизам, тематски број,Београд,Србија 2004.године

[14]Ружица Богдановић,"Experiences of Sustainable Development in Contemporary Planning Keynoter", Liveable Environment and Architecture Livenarch 2003, International Congress, Turkey,Trabzon 1-5 juli

[15]Ружица Богдановић,"Improving Design in the Streets of the Central City Zone", International 14th Urban Design and Implementations, Symposium, Urban Regeneration and Urban Design – MSÜ, Turkey,Istanbul, 28-30 May 2003,

[16]Ружица Богдановић,Јасминка Цвејић,"Савремене стазе- зелени и плави коридори; пример трансевропске стазе кроз Подунавље", Симпозијум Кладово 2000, Културне вредности као основ интеграције подунавских земалја, монографија, Србија, Београд, УУС 2000

[17]Ружица Богдановић,Јасминка Цвејић,Милица БајићБрковић,“Заштита животне средине у зони саобраћајнице – вредновање и мере заштите“Одрживост и град, Србија, Београд, Архитектонски факултет 1999

[18]Ружица Богдановић,Ранка Гајић,“Трансформација урбаног и руралног подручја у процесу урбанизације”, Љетна школа урбанизма, Зборник, издавач Урбанистички завод Републике Српске, Република Српска, Бања Лука, 2000

[19]Ружица Богдановић“Нови приступ у планирању, пројектовању и реализацији стамбених зона”, ИНДИС, Србија, Нови Сад, 2000, зборник радова

[20]Ружица Богдановић,Ранка Гајић, “Компакт град – основна начела“,Стратегије и методе за унапредјење квалитета окруженња у градовима,Србија,Београд,ДУБ,1999

 

Најзначајнији пројекти

[1] Одрживи развој и уређење бањских и туристичких насеља у Србији, 2008-2009

[2]Развој и примена система за праћење енергетски ефикасних возних паркова у друмском транспорту, 2007-2009

[3]Промоција одрживог урбаног стила живота2007-2008

[4]Унапређење праксе учешћа јавности у оквиру просторног и урбанистичког планирања у Србији у вези са питањима животне средине 2006-2007

[5]Интегрални приступ решавању проблема саобраћаја са аспекта одрживог развоја 2005-2006

[6]Идејно урбанистичко - архитектонско решење вештачког језера и рекреативне зоне са објектима у Новом Бечеју; пројекат рекултивације и просторног уређења депресије површинског копа глине Гарајевац - запад у Новом Бечеју 2000

[7]Пројекат еколошко вредновање утицаја на окружење, за пројекат подводни мост (тунел), прелаз Вериге у Бококоторском заливу, 1999

[8]Urban Development 1971-1991/ City Case Study – Habitat II” , National Report City Case Study: Belgrade, Yugoslav National Habitat II Committe ,1995

[9]Развој и дефинисање карактеристика управљачких, логистичких, и информационих система и њихова примена у друмском, речном, ваздушном и интегралном саобраћају Србије; потпројекат: дефинисање транспортних потреба,

[10]Стратегија урбанизације у Србији у променљивим условима развоја; потпројекат: Експертни модели развоја планиметрије урбаних мрежа, матрица и територија

[11]Истраживање, развој и примена нових поступака за планирање логистичких подсистема у регионалном и урбанистичком планирању

 

Издаваштво

Урбани развој Београда 1971-1991, Хабитат 2 (1995); Методолошки приступи ГУП-у 2020, случај Београда (1996); Дело Емилијана Јосимовића (1997); Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у Србији (2000); Културне вредности као основ интеграције подунавских земаља (2000); Стратегије развоја градова и саобраћај (2001); Село у променама (2001); Регионализација Србије и Црне Горе и пут у европске интеграционе процесе (2002); Село у новим развојним условима (2002, и 2003); Планирање инфраструктуре (2004); Планирање и менаџмент градова и региона (2005); Урбани дизајн (2006); Реконструкција и ревитализација града (2006); Нова урбаност – глобализација – транзиција (2007); Стратешки и методолошки приступ за промоцију српског села (2007). Нова урбаност – интеграција, дезинтеграција града? (2008)

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.