Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Предмети на основним академским студијама

| V триместар | VI триместар | VII триместар |


V триместар  | иди на врх стране |


ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 1 (2+2)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.

МЕХАНИКА ЛЕТА 1 (3+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.


VI триместар | иди на врх стране |

ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 2 (3+2)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Оља Чокорило, дипл. инж.

МЕХАНИКА ЛЕТА 2 (3+2)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 1 (3+3)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ПОГОНСКЕ ГРУПЕ ВАЗДУХОПЛОВА (3+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.

ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА ВАЗДУХОПЛОВА 1 (2+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.


VII триместар | иди на врх стране |

ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 2 (3+3)
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж.
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.

ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА ВАЗДУХОПЛОВА 2 (2+2)
Проф. др Љубиша Васов, дипл. инж.
мр Бранимир Стојиљковић, дипл. инж.
 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.