Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Дипломски радови

Дипломски радови


2011

2010
2009

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
19942011

1. Душан Црногорац
"Преглед база података о ваздушном саобраћају",
дипломирао 10. октобра 2011, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

2. Koвачевић Иван
"Утицај вулканског пепела на операције aвиo-компанија у Eвропи у aприлу и мају 2010. годинe",
дипломирао 10. октобра 2011, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)2010

1.  Бачкоња Милан
"Проблем замора пилота и прописи који се односе на радно време посада",
дипломирао 27. децембра 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


2.  Шћекић Иван
"Прогноза потражње на аеродрому "Тиват"",
дипломирао 12. октобра 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


3.  Крстић Јасна
"Таксе, накнаде и доплате у путничком баздушном саобраћају",
дипломирала 20. маја 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

4.  Куљанин Јована
"Сегментација тржишта путовања на примерима ЈАТ ЕРВЕЈЗ-а и аеродрома "Никола Тесла"",
дипломирала 12. маја 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


5.  Станојевић Драгана
"Листа забрањених авио-компанија у Европској унији",
дипломирала 16. марта 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

6.  Весић Слађана
"Пројектовање реда летења у авио-компанији ЈАТ ЕРВЕЈЗ",
дипломирала 05.марта 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

 
7.  Виријевић Душан
"Робни ваздушни транспорт у Азији",
дипломирао 03. марта 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


8.  Бабовић Тања
"Обезбеђивање услуга и лиценци у ваздушном саобраћају према регулативи Европске уније",
дипломирала 02. марта 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


9.  Марковић Марко
"Унутрашње тржиште ваздушног саобраћаја према регулативи Европске уније",
дипломирао 23. фебруара 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

10.  Владимир Ђорђевић
“Нискотарифни авио-превозиоци у Азији – могућност увођења дуголинијских летова”,
дипломирао 02. фебруара 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


11.  Верица Богдановић
“Усклађивање летова у хабовима“,
дипломирала 19. јануара 2010, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)
2009

1.  Ивана Стојановић
“Кодшеринг – примена у пословању ЈАТ Airways-апосредством Амадеус ГДС-а”,
дипломирала 26. октобра 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


2.  Ружица Вујасиновић
“ГДС Амадеус: квантитативно истраживање”,
дипломирала 26. октобра 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


3.  Милица Божић
“Авио-компаније и заштита животне средине према регулативи ЕУ“,
дипломирала 15. јула 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

4.  Милена Студић
“Кашњење у ваздушном саобраћају“,
дипломирала 15. јула 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

5.  Игор Хаџиомеровић
“Отмице ваздухоплова – мере безбедности авио-компанија“,
дипломирао 09. јула 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

6   Драгана Станковић
“Међународни ваздушни транспорт према регулативи Европске уније“,
дипломирала 04. јуна 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)


7.  Мирјана Гајчански
“Права путника у ваздушном саобраћају према регулативи Европске уније“,
дипломирала 27. марта 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4812)


2008

1.    Стеван Хрњак
“Анализа путовања са Аеродрома “Никола Тесла“ у 2006. години“,
дипломирао 16. јануара 2008, наставник М. Калић


2007

1.    Александар Петковић
“Трошкови авио-компанија узроковани кашњењем лета“,
дипломирао 17. јула 2007, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4399)


2.    Дарко Црногорац
“Преглед примене онлине аукцијске продаје авио-карата“,
дипломирао 01. јуна 2007, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4340)


3.    Мирјана Палибрк
“Обавезе авио-компаније према путнику“,
дипломирала 28. маја 2007, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4346)


4.    Љубица Обрадовић
“Преглед примене статед преференце анкетних истраживања у ваздушном и осталим видовима саобраћаја“,
дипломирала 02. фебруара 2007, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4281)2006

1.    Данијела Максимовић
“Тестирање АСО модела на оперативном дневном реду летења Austrian Airlines-а“,
дипломирала 20. септембра 2006, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4180)


2.    Предраг Илић
“Оперативно планирање и управљање саобраћајем у ЈАТ Аirwаys-у“,
дипломирао 13. јула 2006, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 4282)


2005

1.    Марија Крстић,
“Управљање односима са клијентима: студија случаја авиокомпаније“,
дипломирала 17. октобра 2005, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3974)


2.    Јелена Ковијанић,
“Утицај фреqуент флyер програма и бренда на избор авиокомпаније од стране путника“,
дипломирала 17. октобра 2005, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3976)

3.    Миљан Вукићевић,
“Бенчмаркинг – менаџмент алат за повећање ефикасности пословања у авиокомпанијама“,
дипломирала 25. јула 2005, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3998)


4.    Јелена Јовић,
“Анализа путничког промета на аеродрому Београд у 2003. години“,
дипломирала 25. марта 2005, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3875)


5.    Маја Јовичић,
“Нискотарифне авиокомпаније – развој и модел пословања“,
дипломирала 16. марта 2005, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3866)2004

1.    Маја Јанић,
“Потенцијали путничке потражње опслужног подручја аеродрома Ниш“,
дипломирала 24. децембра 2004, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3830)


2.    Александра Николић,
“Алгоритам за пројектовање оперативног реда летења у случају настанка поремећаја“,
дипломирала 24. децембра 2004, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3831)

3.    Горан Кукура,
“Маркетинг ваздухопловних компанија“,
дипломирао 26. марта 2004, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3680)


4.    Љубица Рајновић,
“Анализа путовања са аеродрома у Београду  у 2003. години“,
дипломирала 16. марта 2004, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3679)


5.    Радосав Јовановић,
“Проблем избора аеродрома почетка путовања“,
дипломирао 4. марта 2004, наставници В. Тошић и М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3669)2003

1.    Божидар Студовић,
“Потенцијали путничке потражње опслужног подручја Аеродрома Лађевци (Краљево)“,
дипломирао 26. новембра 2003, наставник М. Калић


2002

1.    Ксенија Кавеџић,
Упоредна анализа ваздушног и осталих видова превоза у зависности од квалитета понуде”,
дипломирала 30. децембра 2002, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3504)


2.    Лазар Ђидић,
“Модел за отклањање поремећаја у извршавању реда летења”,
дипломирао 24. децембра 2002, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3491)

3.    Ђорђе Чолић,
“Поремећаји у извршавању реда летења”,
дипломирао 10. маја 2002, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3406)


4.    Александар Крстић,
Систем КАРМЕН за пројектовање ротација посада”,
дипломирао 3. априла 2002, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3371)


5.    Мила Цветковић
"Модел управљања продајом седишта ваздухопловног превозиоца"
дипломирала 24. јануара 2002, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3350)2001

1.    Анис Ивановић,
“Модел расподеле путовања по видовима превоза“,
дипломирао 21. новембра 2001, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3318)


2.    Вера Јакимовска,
“Анализа путовања са аеродрома Београд у 2001. години“,
дипломирала 8. новембра 2001, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3316)


3.    Наташа Иконов,
“Анализа путовања из Југославије преко аеродрома у Будимпешти у 2001. години“,
дипломирала 8. новембра 2001, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3314)

4.    Славица Недељковић,
“Могућности формирања регионалне авиокомпаније у једном делу Југоисточне Европе“,
дипломирала 18. јула 2001, наставник М. Калић
(Саобраћајни факултет)


5.    Александар Павлић,
“Примена АИРБУС-овог концепта на процес планирања посада у ЈАТ-у“,
дипломирао 11. јула 2001, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3274)


6.    Атила Боршик,
“Безбедност и људски фактор у ваздушном саобраћају“,
дипломирао 2. јула 2001, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3264)2000

1.    Данијела Весковић,
“Класични модели избора са одабраним прегледом примена у саобраћају“,
дипломирала 28. децембра 2000, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3211)


1999

1.    Миодраг Лопичић,
“Чартер у ваздушном саобраћају“,
дипломирао 22. новембра 1999, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3087)


2.    Бранка Суботић,
“Путничка карта у ваздушном саобраћају са посебним освртом на нове технологије“,
дипломирала 15. новембра 1999, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета 3078)


1998

1.    Кристина Ондрик,
“Симулациони модел вредновања реда летења“,
дипломирала 3. децембра 1998, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2960)

2.    Биљана Гркинић,
“Анализа процеса пројектовања и израде реда летења у ЈАТ-у“,
дипломирала 27. јула 1998, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2938)


3.    Виктор Богојевић,
"Анализа оперативног вођења саобраћаја ЈАТ-а",
дипломирао 20. маја 1998, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2900)


4    Тихомир Кљајић,
“Модел за пројектовање оперативног дневног реда летења“,
дипломирао 4. маја 1998, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2895)1997

1.    Драгана Миљковић,
“Планирање радних задатака посада применом меког рачуна“,
дипломирала 18. децембра 1997, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2848)

2.    Славенко Чугаљ,
“Прогноза броја путника у ваздушном саобраћају применом вештачких
 неуронских мрежа“,

дипломирао 5. септембра 1997, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2831)


3.    Весна Лазовић-Попадић,
“Конкурентност ваздухопловних превозилаца“,
дипломирала 27. јуна 1997, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2835)


1996


1995

1.    Оливера Марковић,
“Превоз деце у ваздушном саобраћају“,
дипломирала 6. децембра 1995, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2637)

2.    Маријана Радовић,
“Приказ ЕМСР модела за контролу продаје седишта код ваздухопловних превозилаца”,
дипломирала 6. марта 1995, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2570)1994

1.    Александра Пејичић,
“Симулациони модел за вредновање реда летења”,
дипломирала 26. децембра 1994, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2544)

2.    Ђорђе Брдарски,
“Распоређивање различитих типова авиона на мрежу линија ваздухопловног превозиоца”,
дипломирао 23. маја 1994, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2502)


3.    Бранка Игњатовић,
“Тарифе у путничком ваздушном превозу”,
дипломирала 23. марта 1994, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2494)


4.    Драгана Владисављевић-Војиновић,
“Симулациони модел управљања продајом седишта код ваздухопловног превозиоца”,
дипломирала 23. децембра 1993, наставник Д. Теодоровић
(Библиотека Саобраћајног факултета 2479)

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.