Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Магистарске тезе и докторске дисертације

Магистарске тезе и докторске дисертације

Магистарске тезе

1.   Даница Павловић
“Аеродромски слотови и профит авиопревозиоца “,
магистрирала 16. децембра 2009, наставник М. Калић
(Библиотека Саобраћајног факултета)

2.  Маријана Радовић,
“Стратегије за управљање приходом авио-компаније при аукцијској продаји авио карата”,
одбрањена 5. јуна 2009, ментор М. Калић,
(Библиотека Саобраћајног факултета )

3.    Славица Дожић,
“Модели за решавање проблема поремећаја у извршавању реда летења”,
одбрањена 3. октобра 2007, коментори М. Калић и О. Бабић,
(Библиотека Саобраћајног факултета М192)
Рад је награђен од стране Привредне коморе Београда


4.    Панта Лучић,
“Распоређивање посада ваздухоплова на радне задатке применом
метахеуристичких алгоритама”,
одбрањена 5. јула 1996, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета М84)


5.    Горан Павковић,
“Пројектовање рута транспортних средстава у случају неизвесне потражње у чворовима транспортне мреже”,
одбрањена 20. јуна 1994, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета М74)


6.    Милица Калић,
“Пројектовање мреже линија ваздухопловног превозиоца”,
одбрањена 20. јуна 1994, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета М73)


7.    Мирела Стојковић,
“Оцена повезаности аеродрома са опслужним подручјем, јавним масовним превозом”,
одбрањена 17. фебруара 1992, коментори В. Тошић и Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета М57)


8.    Горан Стојковић,
“Модел за отклањање поремећаја у одвијању планираног реда летења”,
одбрањена 12. децембра 1990, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета М52)


Докторске дисертације

1.    Гордана Радивојевић,
“Фази системи за пројектовање рута саобраћајних средстава”,
одбранила докторску дисертацију 4. новембра 2002, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета Д92)


2.    Горан Павковић,
“Интелигентни резервациони систем ваздухопловног превозиоца”,
одбрањена 18. октобра 2001, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета Д96)


3.    Милица Калић,
“Предикција путничких токова у ваздушном саобраћају применом меког рачуна”,
одбрањена 23. јула 1999, ментор Д. Теодоровић,
(Библиотека Саобраћајног факултета Д91)

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.