Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Објављени радови

 Објављени радови


2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993


2011

Б
абић О., Калић М., Дожић С., Бабић Д.,
"Модел за оптимизацију реда летеља: валидација и анализа осетљивости"
Proceedings of the 14th  EWGT, 26th  MEC (Mini-Euro) Conference and 1st European Scientific Conference on Air Transport, Познањ, Пољска

2010


Бабић, Д.
“Анализа осетљивости решења модела за оцену профита авио-превозиоца у случају куповине аеродромског слота ради проширења мреже линија”
Зборник радова SYM-OP-IS 2010  (XXXVII  Симпозијум о операционим истраживањима), Тара, Србија, 21. септембра – 24. септембра 2010, стр. 677-680.

Дожић, С., Калић М.,
"Трофазни модел планирања флоте авиопревозиоца"
Зборник радова SYM-OP-IS 2010  (XXXVII  Симпозијум о операционим истраживањима), Тара, Србија, 21. септембра – 24. септембра 2010, стр. 661-664.

Дожић, С., Калић М., Бабић О.,
"Модели за решавање проблема поремећаја у извршавању реда  летења"
Техника - Саобраћај, Vol. 57, Iss.

2009

Павловић, Д.,
“Симулација рада шалтера за регистрацију путника на аеродрому”
Зборник радова SYM-OP-IS 2009 (XXXVI Симпозијум о операционим истраживањима), Ивањица, Србија, 22. септембра – 25. септембра 2009, стр. 605-608.

Радовић, М., Калић, М.,
“Симулација аукцијске продаје авио-карата”
Зборник радова SYM-OP-IS 2009 (XXXVI Симпозијум о операционим истраживањима), Ивањица, Србија, 22. септембра – 25. септембра 2009,

Дожић, С., Калић, М., Бабић, О., Чангаловић, М.,
“ Heuristic approach to the airline schedule disturbances problem: multi-fleet case”,
Proceedings of the 4th Multidisciplinary International Conference on Scheduling: Theory and Applications, MISTA 2009, Dublin, Ireland, August 10 – 12, стр. 311-320. 2009.

2008

Павловић, Д.
“Sensitivity Analysis of the Airline Schedule Optimization (ASO) Advanced Model”
ATRS Conference (12th Air Transport Research Society World Conference), Athens, Greece, July 6 – 10. 2008.


2007

1.    Дожић, С., Павковић, Г.
“Model for Daily Operational Flight Schedule Designing: A Single Fleet Case”
Abstract Book (EURO XXI 22nd European Conference on Operational Research), Prague, Czech Republic, July 8 – 11. стр. 210, 2007.


2.    Радовић, М., Калић, М.,
“Airline's iterative online auction”
Abstract Book (EURO XXI 22nd European Conference on Operational Research), Prague, Czech Republic, July 8 – 11, стр. 76, 2007.


2006

1.    Бабић, О., Калић, М., Павковић, Г., Дожић, С., Чангаловић, М.
“A Decision Support System for Airline Daily Flight Scheduling”,
Abstract Book (EURO XXI 21st European Conference on Operational Research), Reykjavík, Iceland, July 2 – 5, стр. 192-193, 2006.


2.    Радовић, М., Калић, М.

“Simulation of airline online auctions”,
Abstract Book (EURO XXI 21st European Conference on Operational Research), Reykjavik, Iceland, July 2 – 5, стр. 192-193, 2006.


2005

1.    Б. Мирковић, Д. Павловић,
“Air Traffic Simulation at Munich and Zurich Airports”,
4th RAMS (Reorganized ATC Mathematical Simulator) Plus User Group Meeting,
Bournemouth, United Kingdom, May 12 – 13, 2005.


2.    Бабић, О., Калић, М., Паскота, М.,
“Анализа базе реализованих летова ЈАТ-а у 2002. години”,
ТЕХНИКА бр. 1, 2005.


2004

1.    Недељковић, С.,
“Model for Daily Operational Flight Schedule Designing”,
Proceedings ICRAT 2004 (1st International Conference on Research in Air Transportation),
Žilina, Slovakia, November 22-24, стр. 133-141, 2004.
(Рад је награђен од стране Програмског одбора као најбољи рад у секцији Airline Operation)


2.    Бабић, О., Совиљ, В., Павковић, Г.,
“Информациони систем за пројектовање дневног оперативног реда летења”,
ТЕХНИКА бр. 4, стр. 4-14, 2004.


3.    Калић, М. Павковић, Г.,
“Модел за опоравак дневног реда летења”,
Инфо М бр. 11, стр. 28-32, 2004.


4.    Недељковић, С., Јакимовска, В., Бабић, О., Чангаловић, М.,
“Пројектовање дневног оперативног реда летења”,
Зборник радова SYM-OP-IS 2004 (XXXI Симпозијум о операционим истраживањима),
Фрушка Гора, Србија и Црна Гора, 13-17. септембра, стр. 233-238, 2004.


5.    Калић, М., Павковић, Г.,
“Airline Daily Schedule Recovery Model”,
Abstract Book (EURO XX 20th European Conference on Operational Research, OR and the Management of Electronic Services),
Rhodes, Greece, July 4-7, p. 134, 2004.


6.    Недељковић, С., Јакимовска, В., Бабић, О., Чангаловић, М.,
“Daily Operational Flight Schedule”,
Abstract Book (EURO XX 20th European Conference on Operational Research, OR and the Management of Electronic Services),
Rhodes, Greece, July 4-7, p. 126, 2004.


7.    М. Видовић, М. Калић и Г. Павковић,
“ГА софтвери за распоређивање робе у расположивом продајном простору”,
Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама,
Копаоник, 8-12. марта, 2004.


2003

1.    М. Калић и Д. Теодоровић,
“Trip Distribution Modelling Using Fuzzy Logic and a Genetic Algorithm”,
Transportation Planning and Technology,
Vol. 26, No. 3, pp. 213-238, 2003.


2.    М. Видовић, К. Х. Ким, М. Калић,
“Containers Distribution Planning when Zone Tariffs Exists”,
Зборник радова
SYM-OP-IS 2003 (XXX Симпозијум о операционим истраживањима),
Херцег Нови, Србија и Црна Гора, 30. септембра - 3. октобра, стр. 607-610, 2003.


3.    Калић, М., Павковић, Г.,
“Пројектовање оперативног дневног реда летења: Пример Јаt Аirways”,
Зборник радова
SYM-OP-IS 2003 (XXX Симпозијум о операционим истраживањима),
Херцег Нови, Србија и Црна Гора, 30. септембра - 3. октобра, стр. 595-598, 2003.


4.    М. Видовић, К.Х. Ким и М. Калић,
“Containers Distribution Planning when Zone Tariffs Exists”,
Abstract Book (5th EURO/INFORMS Joint International Meeting: New Opportunities for Operations Research),
Istanbul, Turkey, July 6-10, p. 97, 2003.


5.    Калић, М., Павковић, Г.,
“Operational Daily Airline Scheduling Model: Jat Airways Example”,
Abstract Book (5th EURO/INFORMS Joint International Meeting: New Opportunities for Operations Research),
Istanbul, Turkey, July 6-10, p. 40, 2003.


2002

1.    М. Паскота и М. Калић,
“Одређивање дискриминативности номиналних података на примеру анализе избора аеродрома поласка”,
Зборник радова XXIX југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Тара, 9 - 12. октобра, стр. XV21-XV24, 2002.


2.    H. Hwang, М. Видовић, М. Калић и Г. Павковић
“Генетски алгоритми за распоређивање робе у расположивом продајном простору”,
Зборник радова XXIX југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Тара, 9 - 12. октобра, стр. VII1-VII4, 2002.


2000

1.    М. Калић анд В. Тошић,
“Soft Demand Analysis: Belgrade Case Study”,
Proceedings of the 8th Meeting of the Euro Working Group Transportation EWGT and Workshop IFPR on Management of Industrial Logistic Systems “Rome Jubilee 2000 Conference”,
Rome, Italy, pp. 271-275, 2000.


1999

1.    М. Калић,
“Fuzzy System Sensitivity Analysis: An Example of Trip Generation in Air
 Transportation”,
Proceedings of the 11th Mini EURO Conference “Artificial Intelligence in Transportation System and Science and the 7th EURO-Working Group Meeting on Transportaion”,
Espoo, Finland, pp. XLV (5 strana), 1999.


2.    М. Калић и Д. Теодоровић,
“Modal Split Modeling Using Fuzzy Logic”,
Proceedings of the Conference “Modelling and Management in Transportation”,
Poznan-Cracow, Poland, pp. 91-96, 1999.


3.    Д. Теодоровић,
“Fuzzy Logic Systems for Transportation Engineering: The State of the Art”,
Transportation Research A, Vol. 33, pp. 337-364, 1999.


4.    П. Лучић и Д. Теодоровић,
“Simulated Annealing for the Multi-Objective Aircrew Rostering Problem”,
Transportation Research, Vol. 33A, No. 1, pp. 19-45, 1999.


1998

1.    М. Калић и Д. Теодоровић,
“Prediction of Air Transportation Passenger Flows Using Soft Computing”,
EURO XVI, Brussels, Belgium, p. 28, 1998.


2.    Д. Теодоровић, С Вукановић и К. Обрадовић,
“Modeling Route Choice with Advanced Traveler Information by Fuzzy Logic”,
Transportation Planning and Technology, Vol. 22, pp. 1-25, 1998.


3.    М. Калић,
“Анализа осетљивости решења фази система на примеру стварања путовања у ваздушном саобраћају”,
Зборник радова XXV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Херцег Нови, 21. - 24. септембра, стр. 803-806, 1998.


4.    Г. Павковић, Д. Теодоровић и Ј. Поповић,
“Управљање продајом седишта ваздухопловног превозиоца на мрежи линија
 применом фази логике”,
Зборник радова XXV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Херцег Нови, 21. - 24. септембра, стр. 839-842, 1998.


5.    Д. Теодоровић, П. Лучић, Ј. Поповић и Б. Станић,
“Управљање изолованом сигналисаном раскрсницом применом фази логике и
 симулираног каљења”,

Зборник радова XXV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Херцег Нови, 21. - 24. септембра, стр. 867-870, 1998.


6.    Д. Теодоровић, Б. Станић, П. Лучић и Ј. Поповић,
““Интелигентна” изолована раскрсница”,
Зборник радова “Информационе технологије”,
Жабљак, 28. фебруара - 8. марта, стр. 363-366, 1998.


7.    В. Аћимовић-Распоповић, П. Лучић, Д. Теодоровић, Ј. Поповић и С. Лазовић,
“Fuzzy систем за адаптивно рутирање саобраћаја у телекоминикационим мрежама”,
Зборник радова XLII конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику,
Врњачка Бања, 2. - 5. јуна, стр. 183-186, 1998.


8.    Д. Теодоровић и С. Губеринић,
“Методи операционих истраживања у транспорту и саобраћају”,
Зборник радова XXV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Херцег Нови, 21. - 24. септембра, стр. 49-50, 1998.


9.    Г. Радивојевић и Д. Теодоровић,
“Модел за ублажавање проблема поремећаја реда летења”,
Зборник радова XXV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Херцег Нови, 21. - 24. септембра, стр. 847-850, 1998


10.    Д. Теодоровић‚ Г. Павковић, Ј. Поповић, В. Перинцхеррy и С. Кикуцхи,
“Intelligent Airline Seat Inventory Control System”,
TRISTAN III - TRIennial Symposium on Transportation Analysis,
San Juan, Puerto-Rico, June 17-23, 1998.


1997

1.    М. Калић и Д. Теодоровић,
“Trip Distribution Modeling Using Soft Computing Techniques”,
EURO XV / INFORMS XXXIV,
Barcelona, Spain, p. 74, 1997.


2.    М. Калић и Д. Теодоровић,
“A Soft Computing Approach to Trip Generation Modeling”,
9th Mini EURO Conference “Fuzzy Sets in Traffic and Transport Systems”,
Budva, Yugoslavia, September 15-19, pp. 30-31, 1997.


3.    К. Вукадиновић, Д. Теодоровић и Г. Павковић,
“A Neurofuzzy Approach to the Vehicle Assignment Problem”,
9th Mini EURO Conference “Fuzzy Sets in Traffic and Transport Systems”,
Budva, Yugoslavia, September 15-19, p. 30, 1997.


4.    М. Калић и Г. Павковић,
“Интерполација фуззy правила на примеру оцене броја утрошених телефонских импулса”,
Зборник радова XXIV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Бечићи, 7 - 10. октобра, стр. 137-140, 1997.


5.    Г. Павковић, Ј. Поповић и Д. Теодоровић,
“О оптималности прихода када се користи угнежђен резервациони систем продаје карата”,
Зборник радова XXIV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Бечићи, 7 - 10. октобра, стр. 707-710, 1997.


6.    Д. Теодоровић, Ј. Поповић и Г. Павковић,
“Ефекти примене “Интелигентног” резервационог система ваздухопловног превозиоца”,
Зборник радова XXIV југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Бечићи, 7 - 10. октобра, стр. 731-734, 1997.


7.    К. Вукадиновић, Д. Теодоровић и Г. Павковић,
“A neural network approach to the vessel dispatching problem”,
European Journal of Operational Research, 102, pp. 473-487, 1997.


1996

1.    Д. Теодоровић, Г. Павковић и М. Калић,
““Симулирано каљење” у рутинг проблемима”,
Часопис за информатику, рачунарство и телекомуникације југословенског информатицког савеза - Инфо, јануар 1996, стр. 41-44. (рад претходно саопстен на XXII југословенском симпозијуму о операционим истраживањима)


2.    М. Калић и Д. Теодоровић,
“Решавање проблема дистрибуције путовања применом фази логике ција су правила генерисана из примера”,
Зборник радова XXIII југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Златибор, 1 - 5. октобра, стр. 777-780, 1996.


3.    Г. Павковић и М. Калић,
“Софтвер генерализованог Floud-овог алгоритма са применама у ваздушном и друмском саобраћају”,
Зборник радова I научно-стручног скупа Информационе технологије ’96,
Жабљак, 11 - 15. марта, стр. 558-561, 1996.


4.    Д. Теодоровић и М. Калић,
“Нумеричко-лингвистички приступ решавању проблема расподеле путничких токова по видовима превоза”,
Зборник радова I научно-стручног скупа Информационе технологије ’96,
Жабљак, 11 - 15. марта, стр. 554-557, 1996.


5.    Д. Теодоровић, Ј. Поповић и Г. Павковић,
“Управљање продајом седишта ваздухопловног превозиоца применом фази логике”,
Зборник радова XXIII југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Златибор, 1 - 5. октобра, стр. 789-792, 1996.


6.    Н. Милосављевић, Д. Теодоровић, В. Папић и Г. Павковић,
“A fuzzy approach to the vehicle assignment problem”,
Transportation Planning and Technology, Vol. 20, pp. 33-47, 1996.


7.    Д. Теодоровић и Г. Павковић,
“The Fuzzy Set Theory Approach to the Vehicle Routing Problem when Demand at Nodes is Uncertain”,
Fuzzy Sets and Systems, 82, pp. 307-317, 1996.


8.    К. Вукадиновић, Д. Теодоровић, Г. Павковић и С. Росић,
“A Neural Network Approach to Mitigation of Vehicle Schedule Disturbance”,
Trasportation Planning and Technology, Vol. 20, pp. 93-102, 1996.


1995

1.    Д. Теодоровић и М. Калић,
“A Fuzzy Route Choice Model for Air Transportation Networks”,
Transportation Planning and Technology, Vol. 19, No. 2, pp. 109-120, 1995.


2.    Д. Теодоровић, Е. К. Ножић и Г. Павковић,
“The Mixed Fleet Stochastic Vehicle Routing Problem”,
Transportation Planning and Technology, Vol. 19, pp. 31-43, 1995.


3.    Д. Теодоровић, Г. Павковић и М. Калић,
“Примена технике “симулираног каљења” за решавање периодичног рутинг проблема”,
Зборник радова XXII југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Доњи Милановац, 3 - 7. октобра, стр. 721-724, 1995.


4.    К. Вукадиновић, Д. Теодоровић, Г. Павковић и С. Росић,
“Примена неуронских мрежа на проблеме диспеча транспортних средстава”,
Зборник радова XXИИ југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Доњи Милановац, 3 - 7. октобра, стр. 729-732, 1995.


1994

1.    Д. Теодоровић‚ М. Калић и Г. Павковић,
“The Potential for Using Fuzzy Set Theory in Airline Network Design”,
Transportation Research, Vol. 28B, pp. 103-121, 1994.


2.    Д. Теодоровић‚ М. Калић и Г. Павковић‚
“The Potential for Using Fuzzy Set Theory in Airline Network Design”,
Joint Conference “Optimization Days” and Annual Conference of Canadian Operations Research Society, (Abstracts), Montreal, Canada, 1994.


1993

1.    М. Калић и Г. Павковић,
"Избор оптималне руте Лондон-Београд применом модификоване методе PROMETHEE",
Зборник радова XX југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Београд, 5 - 8. октобра, стр. 379-382, 1993.


2.    Н. Милосављевић, В. Папић, Г. Павковић и Д. Теодоровић,
"Примена теорије расплинутих скупова у процесу распоређивања возила на радне задатке у случају хетерогеног возног парка",
Зборник радова XX југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Београд, 5 - 8. октобра, стр. 319-322, 1993.


3.    Д. Теодоровић, Е. Крчмар-Ножић и Г. Павковић,
"Стохастички рутинг проблем у случају хетерогене флоте",
Зборник радова XX југословенског симпозијума о операционим истраживањима,
Београд, 5 - 8. октобра, стр. 331-334, 1993.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.