Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Пројекти и студије


 
Пројекти и студије 

1.    “Предлог метода за вредновање развојних сценарија система ваздушног саобраћаја у Србији (превозиоци, аеродроми и контрола летеја) са аспекта безбедности, ефикасности, економичности и утицаја на животну средину”
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (од априла 2008)
Клијент: Министарство за науку, технологије и развој


2.   
“Traffic flow: Scenario, traffic forecast and analysis of traffic on the TEN-T, taking into the consideration the external dimension of the Union”
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2007/2008)
Клијент: Тетраплан, Данска, пројекат Европске Уније


3.   
“Израда техничке документације – локацијске документације за аеродром и хелидром Пљевља”,
Институт Саобраћајног факултета, Београд, децембар 2007,
Клијент: Општина Пљевља, Служба за изградњу и развој, Црна Гора


4.   
“Техничка документација – локацијска документација хелидрома унутар комплекса компаније  “Вектра - Јакић”,
Институт Саобраћајног факултета, Београд, мај 2008,
Клијент: Општина Пљевља, Служба за изградњу и развој, Црна Гора


5.  
  “Млади људи - нове идеје ИИИ: Регионални развој Ниша”,
Донација Владе Краљевине Норвешке. Пројекат Програма за развој Уједињених Нација (УНДП).
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (мај 2005. - мај 2006.).
Клијент: NAR Consulting AS

 
6.  
  “Serbia and Montenegro Air Traffic Analysis and Forecast”,
Институт Саобраћајног факултета заједно са
EUROCONTROL CRDS (CEATS Research, Development and Simulation Centre), Будимпешта, Мађарска, (децембар 2004. - јун 2005.).
Клијент:
Serbia and Montenegro Air Traffic Services Agency (SMATSA), Београд,Србија и Црна Гора

7.    “Млади људи - нове идеје ИИ: Регионални развој Аеродрома Ниш”,
Донација Владе Краљевине Норвешке.
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (април 2004. - децембар 2004.).
Клијент: NAR Consulting AS


8.   
"Оптимизација реда летења"
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (од јула 2002. до јануара 2005. године)
Клијент: Републичко Министарство за науку, технологије и развој са учешћем Југословенског Аеротранспорта.


9.   
“Млади људи - нове идеје: Пројекат реконструкције Аеродрома Ниш”,
Донација Владе Краљевине Норвешке.
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (децембар 2002. - јул 2003.).
Клијент: NAR Consulting AS


10.   
“Оцена варијанти измене мреже ваздушних путева ФИР-а Београд”,
(улазни подаци о саобраћају)
Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2001,
Клијент: Савезно Министарство саобраћаја и Савезна управа за контролу летења.


11. 
   “Студија организације ваздушног простора и службе контроле летења
Босне и Херцеговине”, (део Прогноза саобраћаја)

Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2000,
Клијент: Министарство за саобраћај и комуникације Републике Српске, Одељење за цивилни ваздушни саобраћај.


12.   
“Истраживање метода, технологија и производа за унапређење система саобраћаја и веза и коришћење природних потенцијала у Републици Србији”,
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (од 1996. године до 2000. године),
Клијент: Министарство за науку Републике Србије.


13.   
“Развој модела и софтвера за управљање процесима у ваздушном и друмском саобраћају”
Институт Саобраћајног факултета, Београд, (од почетка 1993. до краја 1995. године),
Клијент: Министарство за науку Републике Србије.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.