Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Драгомир Мандић, редовни професор

Кабинет број: 402
Телефон: + 381 11 30 91 302
Факс:+381 11 30 96 704
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


1.    Образовање: 
29.06.1990. године, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду одбранио докторску дисертацију "Прилог оптимизацији релација даљинских путничких возова са посебним освртом на побољшање коришћења вучних возила"

29.09.1983. године, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду одбранио магистарску тезу "Избор оптималних релација железничких приградских линија при зонској организацији саобраћаја"

25.12.1973. године, дипломирао на Одсеку за железнички саобраћај и транспорт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду

1968. године завршио гимназију "29. новембар" у Зеници, БиХ

1964. године завршио осмогодишњу школу "Хасан Бркић" у Зеници, БиХ


2. Специјализације:
а. у области сабраћаја:

 • од 01.04.1984. до 01.04.1985. године специјализација на Tokyo Institute of Technology у области Планирање саобраћаја
 • мај 1980. године, Немачке железнице (DB), Хамбург, Франкфурт, упознавање са аутоматизацијом процеса у железничким ранжирним станицама
 • октобар 1979. године, Британске железнице (BR), Лондон, Бирмингем, Манчестер, упознавање са информацијоним системом ТОПС за праћење железничких возила у реалном времену
 • септембар 1976. године, Свесавезни научно истраживачки институт СССР-а, Железничко оделење, специјализација у области организације железничког градско-приградског саобраћаја

б. у осталим областима:

 • од 15.10.1983. до 01.04.1984. Осака универзитет за стране језике, Јапан, учење јапанског језика
 • октобар 1982. године Висока доправна школа, Жилина, Чехословачка, упознавање са наставним плановима и програмима железничког одсека Висока школе
 • од 01.06.1981. до 05.08.1981., Манхајм, СР Немачка, обнављање немачког језика


3. Запослење:
а. на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду:

 • редовни професор од 01.09.2001. године
 • ванредни професор од 26.02.1996 до 01.09.2001. године
 • доцент од 10.01.1991. до 26.02.1996. године
 • асистент од 15.04.1984. до 10.01.1991. године
 • асистент приправник од 24.12.1976. до 15.04.1984. године

б. пре доласка на Саобраћајни факултет Универзитета у Београду:

 • 11.07.1975. до 23.12.1976. истраживач сарадник и самостални истраживач у Институту "Кирило Савић", Београд
 • 14.01.1974. до 10.07.1975. године приправник и самостални инжењер у Рударско металуршком комбинату Зеница, Жељезера Зеница, ООУР Саобраћај


4. Област научног интересовања:
 • Железнички саобраћај
 • Шински урбани системи

5. Курсеви:

Од 2011. године:

а. на Основним академским студијама:

 • - Организација железничког саобраћаја
 • - Рад оператора и железничке мреже
 • - Теорија вуче
 • - Организација вуче
 • - Шински урбани системи
 • - Примена телематике и аутоматизација процеса у железничком саобраћају

б. на Мастер студијама:

 • - Теорија рада оператора, железничке мреже и организација вуче
 • - Виши курс шинских урбаних система

6. Ангажовање на другим универзитетима у факултетима

а. ван Републике Србије:
од 2003. до 2006. Универзитет "Свети Климент Охридски", Технички факултет, Битола
од 2008. до данас Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет  Добој

б. у Републици Србији:
2008. Универзитет у Нишу, Машински факултет


7. Менторски рад:

а. докторска теза:
 • Мирјана Бугариновић

б. магистарске тезе:
 • Мирјана Бугариновић
 • Дубравка Вуковић
 • Предраг Јовановић
 • Нена Томовић
 • Александар Гајицки

ц. 4 мастер тезе

д. 42 дипломска радова


8. Члан комисија

а. докторске тезе
 • Зоран Милићевић

б. магистарске тезе
 • Славко Весковић
 • Лука Чупковић
 • Илија Танасков
 • Милош Милошевић
 • Решад Нухоџић

ц. 7 мастер теза

д. 18 дипломских радова


9. Истраживачки пројекти и остала искуства:

а. као руководилац и један од аутора 29 пројеката и студија од којих су значајнији:

а.1. "Пројекат организације и развоја железничког приградског саобраћаја за Београд са  околином", Институт Саобраћајног  факултета, Београд 1983. године;
а.2. "Студија утврђивања токова путника  и  оптимизирања  релација саобраћаја возова", Институт Саобраћајног факултета,  Београд 1987. године;
а.3. Студијски пројекат "Истраживање оптималног нивоа додатног капацитета Југословенских железница за задовољење неравномерних захтева у превозу робе и путника", Институт  Саобраћајног факултета - Катедра за експлоатацију железница, Београд,  Саобраћајни институт - ЦИП, Београд, Институт прометних знаности, Загреб, Београд јуни 1989. године.
а.4. Иновациони пројект “Развој домаћег возила за приградско-градски путнички саобраћај на мрежи електрифицираних пруга - Истраживање и дефинисање експлоатационо-техничких перформанси”, Институт Саобраћајног факултета - Катедра за вучу и возна средства, Београд 1995.
а.5. “Програм ревитализације и модернизације ЈЖТП Београд средствима иностраних финансијких институција”, (“Projects proposed to international financial institutions”), Институт Саобраћајног факултета, Београд 2001.
а.6. “Дефинисање основних експлоатационо-техничких перформанси нових дизел моторних возова”, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2001.
а.7. ”Railway rehabilitation project in the Republic of Serbia” (Основна књига и 9 књига прилога) Саобраћајни институт ЦИП и Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2001.
а.8. ”Стање и планови побољшања инфраструктуре железничког коридора X према захтевима саобраћаја и транспорта”, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2003.
а.9. “Јединствена методологија управљања инфраструктурним пројектима у ЖТП-у Београд”, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2003.
а.10. “Reduction of stopping times at railroad border crossings in Southeast Europe”, GTZ – DeutscheGesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Faculty of Transport and Traffic Eng., University of Belgrade, Institute of Transport and Communication, Sofia, Belgrade, 2003.
а.11. “Вредновање и рангирање развојних пројеката железнице Србије и утврђивање листе приоритетних пројеката”, Институт Саобраћајног факултета, ЖТП Београд, Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 2004.
а.12. “Пројекат стратегије и динамике обезбеђења потребног броја вучних и вучених возила Железнице Црне Горе, са студијом оправданости“, Институт Саобраћајног факултета, Београд, Машински факултет, Ниш, Београд 2005
а.13. "Студија оправданости набавке електромоторних гарнитура за локални железнички путнички саобраћај у Црног Гори", Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2009.
а.14. "Modernisation of the Railway line Trupale (Nis)-Presevo-border of the Former Yugoslav Republic of Macedonia" Phase I, Step I, ("Модернизација железничке пруге Трупале (Ниш)-Прешево-граница БЈРМ", Фаза I , Корак I), The European Union's CARDS programme for the Western Balkans, Infrastructure Project Facility in the Western Balkans, TA-SER-15, Beograd, 2009-2010 - Project coordinator

б. као један од аутора учествовао у изради 82 студије и пројекта од којих су значајнији:

б.1. "Услови за електрификацију пруга", Институт Саобраћајног факултета и Институт "Кири- ло Савић", Београд 1976. године;
б.2. "Студија технолошко-економске подобности  изградње заједничке пограничне станице ЈЖ и МАВ у Суботици", Институ Саобраћајног факултета, Београд 1978. године;
б.3. "Технолошко-економско упоређење  алтернатива  пројекта  Косово Поqе", (преведена на енглески језик "Technological and  economic comparison of the alternatives  for  the  Kosovo  Polje project"), Институт Саобраћајног факултета, Београд 1979. године;
б.4. "Идејни пројекат железничког чвора Косово Поље", Институт  Саобраћајног факултета, Београд 1980. године;
б.5. "Квалитет превозне услуге у железничком  саобраћају",  Институт "Кирило Савић" и  Институт  Саобраћајног  факултета, Београд 1982. године;
б.6. "Студија подобности капиталног ремонта за  пругу  Рума-Шабац", (преведена на енглески језик "Feasibility study of the  capital overhaul for the line Ruma-Šabac") Институт  Саобраћајног факултета, Београд 1982. године;
б.7. "Инвестициони програм ремонта пруге  Нови  Сад-Богојево",  ЦИП Београд и Институт Саобраћајног факултета, Београд, 1982. године;
б.8. "Инвестициони програм главне  оправке  пруге  Батајница-Товарник", Завод за пројектовање ЗЈЖ и Институт Саобраћајног  факултета, Београд 1983. године;
б.9. "Подобност примене електромоторних возова у приградском  саобраћају - Студија железничког приградског саобраћаја за  Београд, Ниш и Нови Сад", књига 2, СОУР Гоша, Смедеревска Паланка и Електротехнички факултет Београд 1984. године;
б.10. "Студија оправданости извођеwа главне оправке пруге  Батајница-Товарник - десни колосек"  (преведена  на  енглески  језик ”The feasibility study of capital overhaul  of  Batajnica-Tovarnik line, the right-hand  track"),  Институт  Саобра-ћајног факултета, Београд 1985. године;
б.11. "Студија оспособљавања пруге Београд-Загреб за брзине до 160 км/х" књига Ф "Економско вредновање и избор решења",  Грађевински институт ООУР Факултет грађевинске знаности  Свеучилишта у Загребу и Институт  Саобраћајног  факултета,  Београд 1985. године;
б.12. "Анализа, прогноза и капацитет железничког чвора Београд", Извештај радне групе за предлог плана завршетка  изградње  железничког чвора Београд и метроа, Подгрупе за железнички  саобраћај, Извршног савета Скупштине града, Београд 1986. год.;
б.13. "Студија варијанти решења реконструкције пруге између Голубинаца и Старе Пазове", Институт Саобраћајног факултета,  Београд 1987. године;
б.14. Студија "Концепција интегралног уређења простора и валоризација прометних инфраструктура у коридорима Загреб-Београд, Загреб-Ријека и Сплит-Осијек - железнички саобраћај",  Југославенска академија знаности и умјетности, Загреб 1987. год.;
б.15. "Пројекат организације саобраћаја у чвору Београд по пуштању у саобраћај правца запад-југ - оправданост изградње стајалишта Кнежевац", Институт Саоб- раћајног факултета и Саобраћајни институт ЦИП, Београд 1988. године;
б.16. "Идејни пројекат тролејбуског саобраћаја Скопља", Институт Саобраћајног факултета, Београд 1988. године;
б.17. "Завршни извештај о железничком пројекту Косово - зајам  1977. YУ" (преведена на енглески језик "Project completion report Kosovo railway project - loan 1977 YU"), Институт  Саобраћајног факултета, Београд 1988. године;
б.18. "Расподела маневарског рада на територији ЖТО Београд", Институт Саобраћај- ног факултета, Београд 1988. године;
б.19. "Истраживање могућности концентрације робног рада на мањи број станица и организација рада сабирних возова", Институт Саобраћајног факултета, Београда, 1989. године;
б.20. "Истраживање и дефинисање нових процеса превоза робе железницом - Концепција превоза робе железницом и њене карактеристике", Институт Саобраћајног факултета Катедра  за  експлоатацију железница, Београд, Саобраћајни институт - ЦИП, Београд, Институт прометних знаности, Загреб и Прометни институт, Љубљана, Београд јуни 1989. године;
б.21 "Моделирање концентрације робног и маневарског рада на деоницама пруга", Институт Саобраћајног факултета - Катедра за експлоатацију желазница, Београд децембар 1989. године;
б.22 "Истраживање и дефинисање нових процеса превоза робе железницом - Нове концепције превоза робе железницом", Институт Саобраћајног факултета - Катедра  за  експлоатацију  железница, Београд, Саобраћајни институт - ЦИП, Београд, Институт прометних знаности, Загреб и Прометни институт, Љубљана, Београд, јануар 1990. године;
б.23. "Просторни план ауто-пута Е 75", Институт Саобраћајног факултета, Београд и Завод за урбанизам АП  Војводине,  Нови  Сад, 1990. године;
б.24. "Пројекат технологије рада железничког чвора Београд - Друштвено-економска оправданост изградње пруге Београд-Обреновац", Институт Саобраћајног факултета и Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 1990. године.
б.25. “Assesment of transport infrastructure needs in the light of Eastern Eutopean developments”, Институт Саобраћајног факултета, Београд и Цоwy цонсулт, Лyнгбy, Данемарк, 1991. године;
б.26. "Технолошки пројекат пруге великих брзина Суботица-Димитровград, деоница Инђија-Суботица, Институт Саобраћајног факултета - Катедра за експлоатацију железница, Београд и Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 1992. године;
б.27. "Транспортни систем Београда, II део, стратегија развоја  јавног саобраћаја", Скупштина града Београда и Српска академија наука и уметности, Београда, 1993. године.
б.28. “Технолошки пројекат пруге великих брзина Суботица-Димитровград, деоница Београд- Суботица, синтеза истраживања”, Институт Саобраћајног факултета, Београд и Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 1995. Године
б.29. “Методологија избора возних средстава за пруге великих брзина ”, Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 1996.
б.30. “Operational Characteristics and Appraisal of Railway Corridor X Athens – Thessaloniki – Skopje – Belgrade – Ljubljana – Central Europe, EXSTENSIVE SUMMARY”, (Аристотел универзитет, Лабораторија за саобраћај, Солун),  јануар 1998
б.31. “Practical Problems and Difficulties in Crossing Borders in South-East Europe Technical Report No TR 2.98”, South East European Transport Research Forum, Thessaloniki, 1998.
б.32. ”Студија приоритетних улагања у саобраћајну инфраструктуру СР Југославије за главне саобраћајне коридоре, Књига 2, Коридор X и прикључне везе - железнички саобраћај”, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2001.
б.33. ”Генерални урбанистички план Београда до 2020. - Саобраћајна истраживања”, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2002.
б.34. ”REBIS project Serbia, Railway infrastructure – Screening” Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 2002.
б.35. “Railway in Serbia, situation, necessities, programme, measures”, Transport consult GMBH, Austria, Institute of Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, Railway Enterprise Belgrade, Belgrade, 2003.
б.36. “Survey of border crossing procedures and operations at railway Corridor X”, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 2003.
б.37. “Реконструкција ЖТП Београд, Институционална студија, Booz Aplen Hamilton, Лондон, 2004.
б.38. “Анализа и предлог решења проширења главних транспортних оса на земље суседе Европске уније и суседне регионе“, Институт Саобраћајног факултета и Министарство за капиталне инвестиције, Београд 2005.
б.39. “Бизнис планови Жељезнице Црне Горе А.Д., Жељезнице Црне Горе - Превоз и Жељезнице Црне Горе - Инфраструктура,  2006-2010.”, 2006.
б.40. “Креирање режима накнаде за приступ и коришћење инфраструктуре и каталог података о мрежи за железнички сектор у Србији“, (“Design of Infrastructure Access regime and Network Statement for the Rail sector in Serbia“), Booz Aplen Hamilton и Министарство за инфраструктуру Републике Србије, Београд, 2007.
б.41. ”Бизнис планови Жељезнички превоз Црне Горе АД, Путнички саобраћај ДОО и Теретни саобраћај ДОО за 2009. годину”, Подгорица, 2008.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.