Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Драгана Мацура, ванредни професор

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Кабинет број: 03
Телефон: + 381 11 30 91 343
Факс:+381 11 30 96 704


1.    Образовање:
-    Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
-    Гимназија „Михајло Пупин“ у Београду

2.    Запослење:
Доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду

3.    Област научног интересовања:
Уже области научног интересовања су: маркетинг, организациона структура и менаџмент саобраћајних предузећа, управљање пројектима и примена савремених метода операционих истраживања за решавање проблема у наведеним областима.

4.    Курсеви (модули):
На „Здруженој катедри за управљање на железници“ учествује у извођењу наставе на предметима: „Тржишно и маркетиншко пословање железнице“, „Маркетинг у железничком саобраћају и транспорту“, „Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту“, „Организација и менаџмент“, „Менаџмент“, „Организација и менаџмент у железничком саобраћају и транспорту“ и „Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају“. На дипломским академским (мастер) студијама: „Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама” и „Менаџмент у транспорту и комуникацијама”.

5.    Менторски рад: -

6.    Истраживачки пројекти и остала искуства:

 1. „Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије“, реализатор: Институт Саобраћајног факултета, наручилац: Министарство науке и технолошког развоја, 2011-2014.
 2. „Ефекти интеграције Србије у Европску унију“, реализатор: Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитет Сингидунум, пројекат Делегације Европске Комисије, Привредне Коморе Србије, ДФИД, ФЕФА, 2009.
 3. „Реинжењеринг пословних процеса и управљање ризиком у пружању поштанских услуга“, реализатор: Институт Саобраћајног факултета, наручилац: Министарство науке и технолошког развоја, 2008-2010.
 4. „Анализа и процена радних места у ЈКП „Инфостан“, реализатор: Институт Саобраћајног факултета, наручилац: ЈКП „Инфостан“, 2009.
 5. „Пројекат макроорганизације ЈКП „Инфостан“, реализатор: Институт Саобраћајног факултета, наручилац: ЈКП „Инфостан“, 2009.
 6. „Избор стратегије реструктурирања "Жељезничког превоза Црне Горе" ад“, реализатор: Институт Саобраћајног факултета, наручилац: Жељезнички превоз Црне Горе ад, 2009.
 7. “General Master Plan for Transport in Serbia”, Contract No 05SER01/04/016, An EU-funded project managed by the European Commission Delegation, Assistant Team Leader, Belgrade 2008 – 2009.
 8. „Пословна, организациона и маркетиншка трансформација JAT AIRWAYS-a“, реализатор: Институт Саобраћајног факултета, 2008.

7.    Професионална ангажовања: -
 • Председник Удружења тарифера Србије, од 2011.год.
 • Члан Председништва Међународног удружења тарифера са седиштем у Бечу, од 2007.год.

8.    Публикације:

-    Докторска дисертација „Вишекритеријумски модел за селекцију и рангирање железничких инфраструктурних пројеката“, фебруар 2012.год.
-    Дипломски рад „Управљање односима са клијентима (CRM) на железници коришћењем фази логике“, децембар 2006.год. (Награда Привредне коморе Београда 2007.год. за дипломски рад)

Радови у међународним часописима
 1. Ivan Ivanović, Dragana Grujičić, Dragana Macura, Jadranka Jović, Nebojša Bojović (2012) “One approach for road transport project selection”, Transport Policy, accepted for publication (impact factor 2011: 1,719)
 2. Nikola Knežević, Nikola Trubint, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2011) “A two-level approach for human resource planning organizational efficiency of a postal distribution system”, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 45, No. 4/2011, pp. 155-168 (impact factor 2011: 0,303)
 3. Dragana Macura, Branislav Bošković, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2011) „A model for prioritization of rail infrastructure projects using ANP”, International Journal of Transport Economics, Vol. XXXVIII, No. 3, pp. 265-289 (impact factor 2011: 0,345)
 4. Milica Šelmić, Dragana Macura, Dušan Teodorović (2011) “Ride matching using K-means method: Case study of Gazela Bridge in Belgrade, Serbia”, Journal of Transportation Engineering, 138(1), pp. 132-140 (impact factor 2011: 0,620)
 5. Nataša Bojković, Dragana Macura, Snežana Pejčić-Tarle, Nebojša Bojović (2011) “A comparative assessment of transport-sustainability in central and Eastern European countries with a brief reference to the republic of Serbia”, International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 5, Issue 6, pp. 319-344  (impact factor 2011: 0,951)
 6. Nebojša Bojović, Momčilo Kujačić, Dragana Macura (2010) “Organization design of a post office using analytic network process“, Scientific Research and Essays, Vol 5(10), pp. 1194 – 1212 (impact factor: 0,324)
 7. Rešad Nuhodžić, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2010) “One approach for management rail marketing strategies“, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol 44, No 1, pp. 237-256 (impact factor: 0,247)
 8. Rešad Nuhodžić, Dragana Macura, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2010) “Organizational design of a rail company using fuzzy ANP“, African Journal of Business Management, Vol 4, No 7, pp. 1494-1499

Радови у домаћим часописима

 1. Наташа Госпић, Драгана Мацура, Небојша Бојовић (2009) „Процес хармонизације прописа у сектору комуникација Србије са ЕУ“, Техника, бр. 5, стр. 1-6
 2. Драгана Мачвански, Небојша Бојовић (2009) „Управљање односима са клијентима“, Пословна Логистика, IV-4, стр. 32-35
 3. Небојша Бојовић, Драгана Мачвански (2007) „Управљање односима са клијентима на железници применом фази логике“, Техника, бр. 4, стр.1-4

Радови на међународним конференцијама
 1. Dragana Macura, Nebojša Bojović, Milica Šelmić, Branislav Bošković (2012)  “Evaluation of transport projects using multi-criteria decision making method“, ICTTE, 29-30 November, Belgrade, accepted for publication
 2. Rešad Nuhodžić, Dragana Macura, Branislav Bošković, Nebojša Bojović (2012) “Selecting the concept for passenger transport on railway line Belgrade-Bar”, XV RAILCON ’12, October 4-5, 2012, Niš, Proceedings, pp. 213-216
 3. Rešad Nuhodžić, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2012) “Značaj relevantnih eksternih projekata za rangiranje železničkih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori”, V Međunarodno savetovanje o železnici, 2-3 April, Opatija
 4. Dragana Macura, Rešad Nuhodžić, Nebojša Bojović, Nikola Knežević (2012) “One model for rail infrastructure projects selection”, CETRA 2012, 7-9 May, Dubrovnik, Proceedings of papers, pp. 533-538
 5. Nikola Knežević, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2012) “Primena progress metode za rešavanje problema raspodele ograničenih resursa”, Yupma 2012, 18-20 May, Zlatibor, Zbornik radova
 6. Nataša Bojković, Snežana Pejčić-Tarle, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2011) “The Role of Mobility Management Strategies in GHG Emissions Reduction: Library - based Approach for Impacts Evaluation“, REACT, Belgrade, 16-17 May, Proceedings of papers, pp. 45-50
 7. Milica Šelmić, Dragana Macura, Dušan Teodorović (2011) “Heuristic Approach to Ride Matching Problem: Case Study of Gazela Bridge in Belgrade, Serbia“, REACT, Belgrade, 16-17 May, Proceedings of papers, pp. 154-159
 8. Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Dragana Macura (2010) “Project portfolio management using FANP“, YUPMA, Zlatibor, 14-16 May, Proceedings of papers, pp. 116-120
 9. Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski (2009) “Criteria for the ranking of activities by heuristic procedures of resource allocation“, YUPMA, Zlatibor, 6-8 June, Proceedings of papers, pp. 116-120
 10. Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski, Miloš Milenković (2008) “Organizational Design of a Railway Company Using Fuzzy ANP“, 68th Meeting of the European Working Group MCDA, Chania, Crete, Proceedings of abstracts and papers, pp. 65-72
 11. Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski (2007) “Customer segmentation based on profitability using fuzzy logic“, Balcor, Zlatibor, 14-17 Septembar, Proceedings of papers, pp. 237-243
 12. Dragana Mačvanski, Nebojša Bojović (2007) “Reduction of Selling Prices of the Railway Transport Services Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making“, International Annual Scientific Conference of the German Operations Research Society (GOR), 5-7 Septembar, Proceedings of abstracts, pp. 149

Радови на домаћим конференцијама
 1. Драгана Мацура, Бранка Димитријевић, Небојша Бојовић (2011) „Управљање пројектима у условима неизвесности – утицај спољашњих пројеката на рангирање пројеката“, XXXVIII SimOpIs - Симпозијум о операционим истраживањима, стр. 483-486
 2. Небојша Бојовић, Бранислав Бошковић, Драгана Мацура (2010) „Значај дефинисања приоритетних деоница железничког Коридора 10 кроз Србију: Јачање конкурентности и одрживости услуга“, Коридор 10 – одрживи пут интергација, Београд, октобар 2010., Зборник радова, стр. 25-31
 3. Никола Кнежевић, Драгана Мацура (2009) „Примена FANP-а у управљању ризиком имплементације поштанских услуга“, ПосТел - рад по позиву, 15-16 децембар, Зборник радова, стр. 17-26
 4. Наташа Госпић, Драгана Мачвански, Небојша Бојовић (2009) „Модел за управљање пројектом интеграције сектора за комуникације у ЕУ базиран на фази теорији“, SymOpis, Ивањица, 22-25.09.2009, Зборник радова, стр. 377-380
 5. Небојша Бојовић, Драгана Мачвански (2008) „Управљање маркетиншким стратегијама на железници коришћењем фази вишекритеријумског одлучивања“, SymOpis, Соко Бања, 14/17 септембар, Зборник радова, стр. 551-554

Поглавље у националној монографији

 1. „Ефекти интеграције Србије у Европску унију“, Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитет Сингидунум, поглавље у националној монографији, стр. 40-47, Део: Саобраћај
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.