Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Срђан Русов, редовни професор

Др Срђан Русов редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду рођен је 1959.г. у Београду где је  завршио основну школу и IX београдску гимназију. Носилац је "Аласове" дипломе за физику.

На Машински факултет у Београду уписао се 1977. г. где је  дипломирао 1981.г на групи за моторе и моторна возила са оценом студија 9,40. Као најбољи студент у генерацији за постигнуте успехе у току четири године студија награђиван је више пута од Савета Машинског факултета и од Ректората београдског Универзитета,. Добитник је Октобарске награде града Београда и награде "Растко Стојановић".

1982.г. изабран је за асистента приправника на Саобраћајном факултету у Београду. Mагистрирао је 1984.год. на Машинском факултету у Београду где је и докторирао 1991.г. У звање ванредног професора Саобраћајног факултета изабран је 1999.г. Држи предавања и вежбе из предмета “Теорија кретања” и “Дизел вучна и вучена возила”, a формирао je и нови предмет “Техника возова великих брзина”.

Коаутор је уџбеника “Техничка механика1–теорија са применама“ и аутор уџбеника “Системи возова великих брзина” првог на нашем језичком подручју из ове области. Аутор је преко 30 радова објављених у међународним часописима  и преко 20 радова у домаћим часописима. Учествовао је  у раду више основних и иновационих пројеката Министарства за науку и технологију Републике Србије.

Основна подручја научно-истраживачког рада, су области везане за динамику шинских, динамику друмских возила и динамику објеката.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.