Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Небојша Бојовић, редовни професор
Dr Nebojša Bojović

Redovni profesor na Združenoj katedri za upravljanje na železnici, vuču i vozna sredstva

Kabinet: 405

Telefon: + 381 11 30 91 308

Fax: +381 11 30 96 704

E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

 

Obrazovanje

 

1997 – Doktor tehničkih nauka, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

1992 – Magistar tehničkih nauka, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

1985 – Diplomirani inženjer saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Radno iskustvo i stečena zvanja

 

2015 – sada     –    Dekan, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2014 – 2015    –    Šef odseka za železnički saobraćaj i transport, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 – sada     –    Redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 – 2012    –    Prodekan za naučno-istraživački rad, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2002 – 2007    –    Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

1998 – 2002    –    Docent, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

1993 – 1998    –    Asistent, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

1986 – 1993    –    Saradnik u nastavi, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Oblasti naučnog interesovanja

 

Uže oblasti naučnog interesovanja obuhvataju primenu operacionih istraživanja, informacionih sistema i teorije upravljanja u saobraćaju sa posebnim naglaskom na:

Dimenzionisanju voznog parka u železničkom saobraćaju,

Rutiranju i raspoređivanju vozila u železničkom saobraćaju,

Upravljanju rizikom i

Upravljanju projektima.

 

Kursevi (moduli)

 

Osnovne akademske studije:

„Organizacija i menadžment u saobraćaju i transportu”

„Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom”

„Tržišno i marketinško poslovanje železnice”

„Marketing u železničkom saobraćaju i transportu”

„Vrednovanje i upravljanje projektima u železničkom saobraćaju”

„Inženjerska ekonomika u železničkom saobraćaju i transportu“

„Organizacija i menadžment u železničkom saobraćaju i transportu“

„Ekonomika železničkog saobraćaja i transporta“

„Menadžment i organizacija u telekomunikacijama“

„Upravljanje projektima“

„Organizacija i menadžment“.

 

Master akademske studije:

„Strateški menadžment u transportu i komunikacijama”

„Upravljanje projektima i investicijama u transportu i komunikacijama”

„Međunarodni menadžment u transportu i komunikacijama“

„Projektovanje organizacije u transportu i komunikacijama“

„Menadžment u transportu i komunikacijama“

„Upravljanje poslovnim procesima u železničkom saobraćaju“

„Strateški menadžment u železničkom inženjerstvu“.

 

Doktorske akademske studije:

„Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom”

„Menadžment u saobraćaju i komunikacijama”.

 

Profesionalna angažovanja

 

Pomoćnika generalnog direktora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“, za marketing, investicije i razvoj, od 2001. do 2004. godine

 

Član Upravnog odbora Udruženja tarifera Srbije, od 2011. godine

 

Član Društva operacionih istraživača

 

Član Jugoslovenskog udruženja za upravljanje projektima

 

Član „Euro Working Group on Transportation“

 

Član „Euro Working Group on Multicriteria Decision Aiding”

 

Recenzent naučnih radova u časopisima

 

“Transportation Research part B”

“Transportation Research part E”

„European Journal of Operational Research“

“Computational and Mathematical Organization Theory”

“Annals of Operations Research”

“Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences”

„Computers and Industrial Engineering“

„International Journal of Sustainable Transportation“

„Transport“

„Tehnika“

 

Članstvo u programskim komitetima naučnih konferencija

 

Član Naučnog odbora „5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research“, Piraeus University of Applied Sciences, Aigaleo, Athens, Greece, 09-11.06.2016.

 

Član Uređivačkog odbora „The Third International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance“ održanoj u  Cagliary (Italy) u periodu 05-08.04.2016. u organizaciji Civil-Comp Press, United Kingdom.

 

Bojovic, N., 2015. Sustainable transportation: issues, trends and perspectives. Predavanje po pozivu. 6th International Scientific Conference, Pardubice, Czech Republic, September 3rd-4th.

 

Član Naučnog odbora „4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research“, Caldera Creta Paradise Hotel, Chania, Crete, Greece, 04-06.06.2015.

 

Član Međunarodnog naučnog odbora „The 3rd International Symposium and the 25th National Conference on Operational Research“, jointly held in Volos, Greece, on June 26-28, 2014. The Symposium and the Conference organized by the Hellenic Operational Research Society (HELORS) and the University of Thessaly.

 

Editor časopisa, zbornika, knjiga

 

„International Journal for Traffic and Transport Engineering“, član uređivačkog odbora časopisa

 

„Tehnika“, član redakcijskog tima časopisa

 

Mentor studentima koji su odbranili doktorske disertacije

 

 1. Predrag Jovanović (2016) Modeliranje parametara robusnosti reda vožnje železnice, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 2. Milan Andrejić (2015) Modeli merenja i unapređenja efikasnosti logističkih procesa distribucije proizvoda, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 3. Bojan Jovanović (2015) Upravljanje performansama redova čekanja u poštanskom saobraćaju, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
 4. Mirjana Bugarinović (2014) Modeliranje naknada za korišćenje železničke infrastrukture, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 5. Svetlana Dabić (2014) Logistički aspekti menadžmenta protektiranja pneumatika, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 6. Miloš Milenković (2013) Fuzzy stohastički model za dimenzionisanje teretnog kolskog parka, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 7. Davor Vujanović (2013) Prilog razvoju upravljanja procesom održavanja voznih parkova, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 8. Rešad Nuhodžić (2012) Projektovanje procesa restrukturiranja željezničkog sektora korišćenjem fazi logike i fazi analitičkog mrežnog procesa, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 9. Dragana Macura (2012) Višekriterijumski model za selekciju i rangiranje železničkih infrastrukturnih projekata, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 10. Slaven Tica (2011) Prilog razvoju metoda za strateško upravljanje sistemom javnog gradskog transporta putnika, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.
 11. Nikola Trubint (2007) Prilog strategiji reinženjeringa maloprodajnog segmenta poštanskog poslovanja, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd.

PROJEKTI

Rukovođenje nacionalnim projektima

 

 1. „Upravljanje kritičnom infrastrukturom za održivi razvoj u poštanskom, komunikacionom i železničkom sektoru Republike Srbije“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, naručilac: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2016.
 2. „Reinženjering poslovnih procesa i upravljanje rizikom u pružanju poštanskih usluga“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, naručilac: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, 2008-2010.
 3. „Izbor strategije restrukturiranja "Željezničkog prevoza Crne Gore" ad“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, naručilac: Željeznički prevoz Crne Gore ad, 2009
 4. „Upravljanje procesima u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju“, naručilac:  Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, Srbija, 2005-2008.
 5. „Decentralizacija poslovnih funkcija Poštanske Štedionice“, naručilac:  Poštanska Štedionica AD, Beograd, Srbija, 2003.

 

Rukovođenje međunarodnim projektima

 

 1. “Modernization of the railway line Trupale (Nis) – Presevo – border of the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans, Contract No EuropeAid/124605/C/SERMULTI, Deputy local team leader, The European Union’s CARDS programme for the Western Balkans, Belgrade 2009-2010.

 

Učešće na nacionalnim projektima

 

 1. „Analiza i procena radnih mesta u JKP „Infostan“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, naručilac: JKP „Infostan“, 2009
 2. „Projekat makroorganizacije JKP „Infostan“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, naručilac: JKP „Infostan“, 2009
 3. „Poslovna, organizaciona i marketinška transformacija JAT AIRWAYS-a“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, 2008
 4. „Upravljanje strukturnim i tehnološkim usklađivanjem Pošte Srbije sa poštama u Evropi i razvijenom svetu”, naručilac:  Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, Srbija, 2002-2004
 5. „Studije restrukturiranja i privatizacije PTT saobracaja Srbija“, naručilac:  JP PTT saobraćaja "Srbija", Beograd, Srbija, 2003
 6. „Metodologija poslovnih planova za razvoj novih usluga JP PTT saobraćaja Srbija“, naručilac:  JP PTT saobraćaja "Srbija", Beograd, Srbija, 2003
 7. „Makroorganizacija JP PTT saobraćaja Srbija“, naručilac:  JP PTT saobraćaja "Srbija", Beograd, Srbija, 2002
 8. „Mikroorganizacija JP PTT saobraćaja Srbija“, naručilac:  JP PTT saobraćaja "Srbija", Beograd, Srbija, 2002

 

Učesće na međunarodnim projektima

 

 1. “General Master Plan for Transport in Serbia”, Contract No 05SER01/04/016, Contracting authority European Commission, Long-term local expert for railway transport, An EU-funded project managed by the European Commission, Belgrade 2008 – 2009.
 2. „Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju“, realizator: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Univerzitet Singidunum, projekat Delegacije Evropske Komisije, Privredne Komore Srbije, DFID, FEFA, 2009
 3. “Institutional Capacity Building Project in Transport Sector in Serbia“, EuropeAid/117701/d/sv/yu, Contract No 04/SER01/07/005, Contracting authority European Agency for Reconstruction, Long-term local expert for railway transport, An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction, Belgrade 2005 – 2006.

Učešće u nenaučnim projektima (TEMPUS, ERASMUS, IPA...)

 

 1. “Project of creating and improving programming process of Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) European Investment Funds”, Ministry of Finance, Republic of Serbia, Local consultant for infrastructure, Belgrade, 2007.
 2. “Efficient programming of the EU funds through support to the ministries in programming of IPA 2008”, Sector for programming and managing the EU funds and the Ministry of finance of the Republic of Serbia, Belgrade, May - December 2007.

PUBLIKACIJE

 

Knjige, monografije i poglavlja u knjigama i monografijama

 

 1. Milenković Miloš, Libor Švadlenka, Nebojša Bojović, Vlastimil Melichar (2016) Railway investment appraisal techniques, Chapter in Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation Engineering, IGI Global Press, USA. ISBN: 978-1-5225-0084-1, http://www.igi-global.com/book/handbook-research-emerging-innovations-rail/142127
 2. Milenković Miloš, Nebojša Bojović (2016) Railway demand forecasting, Chapter in Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation Engineering, IGI Global Press, USA. ISBN: 978-1-5225-0084-1, http://www.igi-global.com/book/handbook-research-emerging-innovations-rail/142127
 3. Macura Dragana, Bojović Nebojša (2013) Višekriterijumski pristup za evaluaciju projekata u saobraćaju, Monografija, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, ISBN 978-86-7395-312-0, str. 1-107
 4. Nebojša Bojović (2010) „Effects of Serbia’s EU integration“, Faculty of Economics, Finance and Administration, University of Singidunum, Chapter in national monogaphy, pp. 40-47, Part: Traffic, ISSN: 978-86-86281-08-1
 5. Nebojša Bojović (2007) „Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom”, Beograd, Srbija: Saobraćajni fakultet
 6. Vujadin Vešović, Nebojša Bojović, Nikola Knežević (2007) „Organizacija saobraćajnih preduzeća”, Beograd, Srbija: Saobraćajni fakultet.
 7. Nebojša Bojović (2002) „Modeli za upravljanje teretnim kolima”, Beograd, Srbija: Saobraćajni fakultet

 

Radovi u časopisima

 

 1. Jovanović P., Kecman P., Bojović N., Mandić D. (2016) Optimal allocation of buffer times to increase train schedule robustness, European Journal of Operational Research, Accepted for publishing, doi:10.1016/j.ejor.2016.05.013
 2. Milenković M., Švadlenka L., Melichar V., Bojović N., Avramovic Z. (2016) SARIMA modelling approach for railway passenger flow forecasting, Transport, pp. 1-8.
 3. Glišović N., Milenković M., Bojović N., Švadlenka L., Avramović Z. (2016) A Hybrid Model for Forecasting the Volume of Passenger Flows on Serbian Railways. Operational Research: An International Journal, pp. 1-15.
 4. Milenković M., Bojović N., Švadlenka L., Melichar V. (2015) Stochastic model predictive control to heterogeneous freight car fleet sizing problem. Transportation Research Part E, vol. 82, pp. 162-198.
 5. Jovanović Bojan, Grbić Tatjana P, Bojović Nebojša J, Kujačić Momčilo,Šarac Dragana (2015) Application of ANFIS for the Estimation of Queuing in a Postal Network Unit: A Case Study, Acta Polytechnica Hungarica, vol. 12(7), pp. 25-40.
 6. Nikola Knezević, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2015) Primena AWOT metode za izbor scenarija razvoja postanskih usluga u Republici Srbiji, Tehnika, vol. 70, br. 1, str. 158-163.
 7. Dabić, S., Miljus, M., Bojović, N., Glišović, N., Milenković, M. (2014) Applying a mathematical approach to improve the tire retreading process, Resources, Conservation and Recycling, vol. 86, pp. 107-117.
 8. Milenković, M., Bojović, N. (2014) Fuzzy modelling approach to the rail freight car inventory problem, Transportation Planning and Technology, Vol. 37(2), pp. 119-138.
 9. Milenković, M., Bojović, N. (2014) A Recursive Kalman Filter Approach to Forecasting Railway Passenger Flows. International Journal of Railway Technology, Vol. 3, Issue 4, pp. 39-57.
 10. Ćiraković, L., Bojović, N., Milenković, M. (2014) A nonparametric efficiency analysis of bus subsystem in Belgrade city, using DEA methods, Tehnika, vol. 69(6), pp. 1032-1039.
 11. Milenković, M., Bojović, N. (2013) A fuzzy random model for rail freight car fleet sizing problem. Transportation Research Part C, Vol 33, pp. 107-133.
 12. Andrejić Milan M, Bojović Nebojša J, Kilibarda Milorad (2013) Benchmarking distribution centres using Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis: A case study of Serbia, Expert Systems With Applications, Vol. 40, No. 10, pp. 3926-3933.
 13. Ivan Ivanović, Dragana Grujičić, Dragana Macura, Nebojša Bojović, Jadranka Jović (2013) „One approach for road transport project selection“, Transport Policy, Vol. 25, pp. 22-29.
 14. Vujanović Davor B, Momčilović Vladimir M, Bojović Nebojša J, Papić Vladimir D (2012) Evaluation of vehicle fleet maintenance management indicators by application of DEMATEL and ANP, Expert Systems With Applications, Vol. 39, No. 12, pp. 10552-10563.
 15. Milenković M., Bojović N., Ribeiro R.A., Glišović N. (2012) A Fuzzy Simulated Annealing Approach for Project Time-Cost Tradeoff. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol 23, pp. 203–215.
 16. Nebojša Bojović, Svetlana Dabić, Momčilo Miljuš (2012) Protektiranje kao potencijalni faktor izbora proizvođača pneumatika, Tehnika, vol. 1, br. 1, str. 115-122.
 17. Nikola Knežević, Nikola Trubint, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2011) A two-level approach for human resource planning towards organizational efficiency of a postal distribution system, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol 45, No 4, pp. 155-168.
 18. Dragana Macura, Branislav Bošković, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2011) A model for prioritization of rail infrastructure projects using ANP, International Journal of Transport Economics, Vol. XXXVIII, No. 3, pp. 285-309.
 19. Bojković, N., Macura, D., Pejčić-Tarle, S., Bojović, N. (2011) A Comparative Assessment of Transport-Sustainability in Central and Eastern European Countries with a Brief Reference to the Republic of Serbia, International Journal of Sustainable Transportation, 5 (6), pp. 319-344.
 20. Bojović, J.N., Boskovic, B., Milenković, M., Sunjic, A. (2010) A two-level approach to the problem of rail freight car fleet composition. Transport, Vol.  25(2), pp. 186-192.
 21. Nebojša Bojović, Momčilo Kujačić, Dragana Macura (2010) „Organization Design of a Post Office Using Analytic Network Process“ Scientific Research and Essays, Vol. 5(10), pp. 1194 – 1212.
 22. Nataša Gospić, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2009) „Process of harmonization in the communication sector of Serbia with EU“ Tehnika, No. 5, pp. 1-6.
 23. Bojović, N., Milenković, M. (2008) The Best Rail Fleet Mix Problem. Operational Research: An International Journal, Vol. 8, No. 1, pp. 77-87.
 24. Nebojša Bojović, Milica Šelmić (2008) „Applying the mathematical methods and computational techniques in organization theory ”, Tehnika, LXIII, No. 5, pp. 1-6.
 25. Nikola Trubint, Ljubomir Ostojić, Nebojša Bojović (2006) “Determining an Optimal Retail Location by Using GIS“, Yugoslav Journal of Operations Research, No. 16, pp. 253-264.
 26. Bojović N., Milenković M. (2005) Intelligent Transportation Systems in Railway Transportation. Tehnika, Vol 2, pp. 5-13.
 27. Momčilo Kujačić, Nebojša Bojović (2003) „Organization design of Post Corporation structure using fuzzy multicriteria decision theory“, Computational and Methematical Organization Theory, No.9, pp. 5-18.
 28. Bojović N. (2002) A General System Theory Approach to Rail Freight Car Fleet Sizing. European Journal of Operational Research, No. 1, pp. 136-172.
 29. Nebojša Bojović (2000) “Application of Optimization Techniques to the Railroad Empty Car Distribution Process: A Survey“, Yugoslav Journal of Operations Research, No. 10, pp. 63-74.
 30. Gladović P., Bojović N. (2000) A methodology for introducing new types of tickets in an urban public transport. International Journal of Transport Economics, Vol. 27, No. 3, pp. 381-399.
 31. Zoran Avramović, Nebojša Bojović (1995) “Influence of a Precise Mass Measurment on Shunting Wagon Target Velocity“, Bulletins for Applied Mathematics, BAM 1098/95, pp. 303-310.
 32. Zoran Avramović, Ratko Šelmić, Dragutin Kostić, Nebojša Bojović (1994) “Electronic Measurment of Moving Railway Vehicles Masses“, Bulletins for Applied Mathematics, BAM 1045/94, pp. 27-34.


Radovi na konferencijama

 1. Glišović N., Milenković M., Bojović N. (2015) Comparison of SARIMA-GA-ANN and SARIMA-ANN for prediction of the railway passenger flows. Proceedings of 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, June 04-06. 2015, pp. 181-186.
 2. Milenković M., Bojović N., Glišović N., Švadlenka L. (2015) Optimization of the rail freight car fleet sizing problem. Proceedings of 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, June 04-06, 2015, pp. 155-162.
 3. Milenković M., Bojović N., Švadlenka L. (2015) A survey of optimization approaches for rail freight car fleet management. Proceedings of 6th International Scientific Conference, Pardubice, Czech Republic, September 3rd-4th, 2015, pp. 347-374.
 4. Knežević, N., Bojović, N., Kapetanović, M. (2015) Komparativna analiza efikasnosti jedinica poštanske mreže primenom DEA i SFA metoda, Zbornik radova 33. Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2015, Beograd, 1. i 2. decembar 2015, str. 9-18.
 5. Kapetanović Marko, Teodorović Dušan, Bojović Nebojša (2015) Razvoj fazi logičkog sistema za upravljanje kolosečnim kočnicama u železničkoj stanici Beograd ranžirna, Zbornik radova XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS 2015, Matematički institut SANU, Srebrno jezero, 15.09-18.09.2015., str. 504-507.
 6. Macura Dragana, Bojović Nebojša, Šelmić Milica, Milošević Milutin (2014) Railway investment planning using dynamic priorities, 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2014, Croatia, pp. 105-112.
 7. Glišović, N., Milenković, M., Bojović, N., Nuhodžić, R. (2014) Comparison of GA-ANN and traditional Box-Jenkins methods for railway passenger flow forecasting, Proceedings of 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, June 26-28, 2014, pp. 1-5.
 8. Milenković M., Bojović N., Glišović N., Nuhodžić R. (2014) Comparison of Sarima-Ann and Sarima-Kalman Methods for Railway Passenger Flow Forecasting. Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Ajaccio, France, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, doi: 10.4203/ccp.104.193, pp. 1-19.
 9. Milenković M., Bojović N., Nuhodžić R. (2014) An Optimal Control Model for Rail Freight Car Fleet Sizing Problem. Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Ajaccio, France, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, doi: 10.4203/ccp.104.289, pp. 1-20.
 10. Milenković M., Bojović N., Nuhodžić R., Glišović N. (2014) A Stochastic Model Predictive Control to Rail Freight Car Fleet Sizing Problem. Proceedings of the International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, Kos Island, Greece, 4-6 June, 2014, ISSN: 2241-9098, pp. 1-28.
 11. Vujanović Davor B, Momčilović Vladimir M, Bojović Nebojsa J, Bunčić Stevo D (2014) Importance of Maintenance Management'S Evaluation on Vehicle Fleet Energy Efficiency, PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING (ICTTE), pp. 920-928.
 12. Nebojša Bojović, Dragana Macura, Zoran Injac (2014) Izbor načina naplate putarine u cilju unapređenja bezbednosti transporta u Republici Srpskoj, III International conference, Road safety in local communities, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, 30.10-31.10.2014, str. 173-178.
 13. Miloš Milenković, Nataša Glišović, Nikola Knežević, Nebojša Bojović (2014) Poređenje VAR modela i univarijantnih neuronskih mreža za prognoziranje obima poštanskih usluga, XXXII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel, Beograd, 2-3 decembar 2014, Zbornik radova, str. 69-78.
 14. Dragana Macura, Nebojša Bojović, Milica Šelmić (2014) Višekriterijumski pristup za rangiranje transportnih projekata, Prva naučno-stručna konferencija Savremene metode ispitivanja i evaluacije u nauci (First national conference – Modern methods of testing and evaluation in science), Beograd, decembar 2014., Izdavač: Naučno društvo za razvoj i afirmaciju novih tehnologija, ISBN 978-86-918415-0-8, str. 34-39.
 15. Nebojša Bojović, Dragana Macura, Nenad Bojović, Dragutin Kostić (2014) Određivanje značaja vidova saobraćaja za Beograd primenom hibridne metode, XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima – Symopis 2014, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 16.09-19-09.2014, str. 589-594.
 16. Stojadinović Nikola, Bošković Branislav, Bojović Nebojša, Macura Dragana (2013) One approach in business plan scenario development in case study – Railway transport of Montenegro, Proceedings CD-ROM, 2nd BH Congress on Railways, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, September 2013.
 17. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Dragana Macura, Rešad Nuhodžić (2013) Kalman filtering applied to forecasting the demand for railway passenger services, International Conference on Transport Science, Slovenia, 27 th May 2013.
 18. Milenković, M., Bojović, N., Glisovic, N., Nuhodžić R. (2013) Use of SARIMA models to assess rail passenger flows: a case study of Serbian Railways, Proceedings of the 2nd International Symposium & 24th National Conference on Operational Research, Athens, Greece, pp. 296-302.
 19. Nebojša Bojović, Milan Andrejić, Milorad Kilibarda (2013) Measuring Energy Efficiency of The Transport System In Serbia, XI Balkan Conference on Operational Research – Balcor 2013, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 07.09-11.09.2013, pp. 383-389.
 20. Nebojša Bojović, Nataša Gospić, Dragana Macura, Goran Murić (2013) Jedan pristup zaštiti kritične informacione infrastructure, Konferencija o bezbednosti informacija BISEC 2013, Univerzitet Metropolitan, 19.06.2013, str. 1-15.
 21. Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Miloš Milenković, Nataša Glišović (2013) Sarima-Kalman model za predviđanje obima poštanskih usluga, XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel, Beograd, 3-4 decembar 2013, Zbornik radova, str. 21-30.
 22. Goran Murić, Dragana Macura, Nataša Gospić, Nebojša Bojović (2013) One approach to critical information infrastructure protection, Conference BISEC 2013, University Metropolitan, 19th June 2013, Belgrade.
 23. Nebojša Bojović, Nikola Knežević, Dragana Macura (2012) Post distributive infrastructure management, Uloga strateških partnerstava i reinženjeringa javne poštanske mreže u održivom pružanju poštanskih usluga, 2012, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, Crna Gora, 26.10.2012., str. 97-102.
 24. Dragana Macura, Nebojša Bojović, Milica Šelmić (2012) Evaluation of transport projects using multi-criteria decision making method, 15th Edition of Euro Working Group on Transportation, EWGT, Paris, 10-13 September 2012.
 25. Dragana Macura, Rešad Nuhodžić, Nebojša Bojović, Nikola Knežević (2012) One model for rail infrastructure projects selection, CETRA, Dubrovnik, 7-9 May 2012, Proceedings of papers, pp. 533-538.
 26. Rešad Nuhodžić, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2012) Značaj relevantnih eksternih projekata za rangiranje železničkih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, 5. Međunarodno savetovanje o železnici, Opatija, 2-4 April 2012.
 27. Macura Dragana, Bojović Nebojša, Nuhodžić Rešad, Šelmić Milica,Bošković Branislav (2012) Evaluation of transport projects using multi-criteria decision making method, ICTTE Belgrade (on CD), 2012, pp.547-554.
 28. Milenković M., Bojović N., Milošević M. (2012) A Neuro-Fuzzy Approach for Urban Rail Passenger Demand Forecasting, Proceedings of Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON, Niš, Serbia, pp. 93-96.
 29. Milenković M., Bojović N., Nuhodžić R. (2012) A Comparative Analysis of Neuro-Fuzzy and Arima Models for Urban Rail Passenger Demand Forecasting. Proceedings of International Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, Serbia, pp. 569-577.
 30. Glišović N., Ribeiro R.A., Milenković M., Bojović N., Petrović V. (2012) A SA-based Solution Procedure for Fuzzy Time-Cost Tradeoff. Proceedings of International Scientific Conference “From Global Crisis to Economic Growth – which way to take”, Belgrade, Serbia, pp. 1-12.
 31. Nebojša Bojović, Branislav Bošković, Dragana Macura, Rešad Nuhodžić (2012) Selecting the concept for passenger transport on railway line Belgrade-Bar, RailCon, Mašinski fakultet u Nišu, 04.10-05.10.2012., pp. 213-216.
 32. Nebojša Bojović, Svetlana Dabić, Momčilo Miljuš (2012) Influence of Management on Quality of Tire retreading Technology, ICDQM (Proceedings), Istraživački centar DQM, Srbija, 28.06-29.06.2012., pp. 238-243.
 33. Nebojša Bojović, Nikola Knežević, Dragana Macura (2012) Primena integrisanog fazi AHP pristupa i veštačkih neuronskih mreža u javnim nabavkama JP PTT Srbija, PosTel, Saobraćajni fakultet, 04.12-05.12.2012., str. 25-30.
 34. Nataša Bojković, Snežana Pejčić-Tarle, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2011) The Role of Mobility Management Strategies in GHG Emissions Reduction: Library - based Approach for Impacts Evaluation, REACT, Belgrade, 16-17 May, Proceedings of papers, pp. 45-50.
 35. Milenković, M., Bojović, N., Nuhodžić, R. (2011) A Model for Rail Freight Car Inventory Process. Proceedings of 10th Balkan conference on Operation Research, Thessaloniki, Grece, pp. 175-182.
 36. Nikola Knežević, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2011) Verovatnoća promene kritičnog puta u projektu u fazi okruženju, YUPMA, pp. 470-474.
 37. Vujanović D., Momčilović V., Papić V., Bojović N. (2011) The Vehicle Fleet Maintenance Management’s impact on Energy Efficiency, Third Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in South-eastern Europe Countries – IEEP.
 38. Dragutin Kostić, Nebojša Bojović, Petar Marković (2011) An direct method of measuring angular velocity and acceleration of a traction wheel on a traction vehicle, 20th International Conference Current problems in rail vehicles-Prorail 2011, pp 169-176.
 39. Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Miloš Milenković, Dragana Macura (2011) Primena Box-Jenkins pristupa za modelovanje obima poštanskih usluga, Postel, str 33-40.
 40. Nikola Knežević, Dragana Macura, Nebojša Bojović (2011) Probability of changing the critical path in project in fuzzy environment, YUPMA, Zlatibor, 10-12 June, Proceedings of papers, pp. 110-115.
 41. Nebojša Bojović, Dragana Macura, Branka Dimitrijević (2011) Upravljanje projektima u uslovima neizvesnosti – uticaj spoljašnjih projekata na rangiranje projekata, Symopis, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 04.10-07-10.2011., str. 483-486.
 42. Bojović N., Milenković M. (2010) Train Crew Pairing Optimization: Serbian Railways Case. Proceedings of 37th Symposium on Operational Research, Tara, Serbia, pp. 1-4.
 43. Bojović N., Knežević N., Macura D., Milenković M. (2010) Critical Infrastructure Management Model for Sustainable Development of Postal Sector. Proceedings of 28th Symposium on new Technologies in Postal and Telecomunication Traffic, Belgrade, Serbia, pp. 25-30.
 44. Bojović N., Tihomirović S., Milenković M. (2010) DEA Method for Rail Company Efficiency Measuring with Special Emphasis to PE “Serbian Railways. Proceedings of International Scientific-Expert Conference on Railways – Railcon, pp. 259-262.
 45. Glišović N., Bojović N., Milenković M. (2010) Decision Support System for a Project Activity Time Forecasting Based on Fuzzy PERT Method. Proceedings of 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, pp. 231-236.
 46. Bojović N., Milenković M. (2010) Train Driver Rostering Optimization. Proceedings of 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, Serbia, pp. 501-504.
 47. Nebojša Bojović, Branislav Bošković, Dragana Macura (2010) Importance of defining the priority section on Corridor X through Serbia: Strengthening’s of competition and service’s sustainability, Corridor X – sustainable path of integration, Belgrade, October 2010., Proceedings of papers, pp. 25-31.
 48. Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Dragana Macura (2010) Project portfolio management using FANP-a, YUPMA, Zlatibor, 14-16.05.2010, Proceedings of papers, pp. 116-120.
 49. Milenković M., Stanojević P., Marić M., Bojović N., Kratica J. (2009) Tactical Train Scheduling. Proceedings of  ”ETRAN” Conference, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 1-8, (Selected as the best paper of young researcher).
 50. Bojović N., Glišović N., Milenković M. (2009) A Decision Support System for Business Process Reengineering of Postal Operators, Proceedings of  27th Symposium on new Technologies in Postal and Telecomunication Traffic, Belgrade, Serbia, pp. 49-56.
 51. Bojović N., Milenković M., Šunjić A. (2009) Locomotive Scheduling Problem. Proceedings of 37th Symposium on Operational Research, Ivanjica, Serbia, pp. 22-25.
 52. Glišović N., Bojović N., Milenković M., Knežević N. (2009) Decision Support System for a Project Management Application,- Proceedings of 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics - CFE 09,  Limassol, Cyprus, pp. 29-31.
 53. Glišović N., Bojović N., Milenković M. (2009) Fuzzy Reasoning Approach for a Postal Company Restructuring Project. In CD-ROM Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, pp. 141-144.
 54. Milenković M., Bojović N., Šunjić A. (2009) A Fuzzy Multiobjective Approach for Determining the Best Rail Fleet Composition Problem. Proceedings of  XL Annual Conference Italian Operational Research Society, Siena, Italy, pp. 127-128.
 55. Stanojević P., Marić M., Kratica J., Bojović N., Milenković M. (2009) Mathematical Optimization for the Train Timetabling Problem. MASSEE International Congress on Mathematics, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 96-104.
 56. Nataša Gospić, Dragana Mačvanski, Nebojša Bojović (2009) A model for the management of project of integration the sector for communication in EU based on fuzzy theory, SymOpis, Ivanjica, 22-25.09.2009, Proceedings, pp. 377-380.
 57. Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski (2009) Criteria for activities’ ranking for the heuristic procedures of resource assignment, YUPMA, Zlatibor, Proceedings of papers, pp. 116-120.
 58. Bojović N., Mačvanski D., Milenković M. (2008) Organizational Design of a Railway Company Using Fuzzy ANP. 68th Meeting of the European Working Group MCDA, Proceedings of abstracts and papers, Chania, Crete, pp. 65-72.
 59. Bojović N., Milenković M., 2006. Determining an Optimal Rail Fleet Composition. Proceedings of 64th Meeting of the European Working Group, Technological Education Institute of Larissa, Greece, pp. 45.
 60. Bojović N., Milenković M., 2006. CRM and its Application in Railway Transportation. Proceedings of International Scientific-Expert Conference on Railways – Railcon, Niš, Serbia, pp. 133-136.
 61. Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski (2008) Management of the Railway marketing strategies using the fuzzy MCDM, Soko Banja, 14/17 septembar, Proceedings of papers, pp. 551-554.
 62. Dragana Mačvanski, Nebojša Bojović (2007) Reduction of Selling Prices of the Railway Transport Services Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making, International Annual Scientific Conference of the German Operations Research Society (GOR), 5-7 Septembar, Proceedings of abstracts, pp. 149.
 63. Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski (2007) Customer segmentation based on profitability using fuzzy logic, Balcor, Zlatibor, 14-17 septembar, Proceedings of papers, pp. 237-243.
 64. Dragutin Kostić, Nebojša Bojović, Vujo Drndarević (2007) Methods of Testing Main Characteristics that Determine Traction Capabilities of Railway Vehicles, EURNEX – Žel 2007, Slovak Republic, Proceedings, pp. 93-100.
 65. Bojović N., Milenković M. (2006) Determining an Optimal Rail Fleet Composition. Proceedings of 64th Meeting of the European Working Group, Technological Education Institute of Larissa, Greece, pp. 45.
 66. Bojović N., Milenković M. (2006) CRM and its Application in Railway Transportation. Proceedings of International Scientific-Expert Conference on Railways – Railcon, Niš, Serbia, pp. 133-136.
 67. Nebojša Bojović (1997) Investment Optimization in Freight Railway Cars, EURO Working Group Transportation meeting, Budva, 15.
 68. Zoran Avramović, Nebojša Bojović (1993) The 3D Algorithm Solving Solid Transportation Problem, in Proc. The 9-th International Scientific Conference, Zilina, pp. 25-30.

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.