Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Водни смер

ВОДНИ СМЕР

ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР
Механика 2 02.02 09ч 125, 312, 013
Техничка термодинамика 05.02. 09ч 013
Основи планирања саобраћаја 09.02. 09ч 026
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР
Механика флуида 02.02. 09ч 125, 312, 013
Основи телекомуникационих система 11.02. 12,30ч 312
Основи друмског транспорта по договору
ВОДНИ СМЕР

ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР
Навигација у водном саобраћају по договору
Безбедност унутрашње пловидбе по договору
Пловна превозна средства 1 по договору
Базе података 04.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Складишта 2 08.02. 09ч 317
Пловидбено право 02.02. 12,30ч 013
Основи железничког саобраћаја 11.02. 325, 326
VI СЕМЕСТАР
Пловна превозна средства 2 по договору
Пловни путеви по договору
Планирање и развој лука и пристаништа по договору
Бродска енергетика по договору
Симулација логистичких система по договору
Политика и економија одрживог развоја саобраћаја 09.02. 16ч 125
Поморски транспорт по договору
ВОДНИ СМЕР

ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII СЕМЕСТАР
Теорија кретања бродова и бродских састава по договору
Технологија водног саобраћаја и транспорта 1 по договору
Теорија управљања бродовима по договору
Лучко пројектовање и управљање по договору
Организација и експлоатација техничких пловила по договору
Рачунарска симулација по договору
Лучки оптимизациони модели по договору
VIII СЕМЕСТАР
Технологија водног саобртаћаја и транспорта 2 по договору
Основи пројектовања и грађења брода по договору
Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту 03.02. 09ч 325
Основе ГИС-а у водном саобраћају по договору
Екологија водног саобраћаја и транспорта по договору
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.