Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Ваздушни саобраћај и транспорт

OДСЕК ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

ИСПИТИ   ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР
Mеханика   2 02.02. 09ч 312, 013
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
Основи планирања саобраћаја 09.02. 09ч 125
Механизација претовара 01.02. 09ч 312
Менаџмент 03.02. 09ч 325
IV СЕМЕСТАР
Техничка термодинамика 05.02. 09ч 013
Механика флуида 02.02. 09ч 125
Основи грађевинарства по договору
Особине робе у транспорту по договору
Основе статистичких истраживања по договору
OДСЕК ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
Транспортне мреже 4.2. 12,30ч 325
Основи телекомуникационих система 11.02. 12,30ч 312
Метеорологија по договору
Механика лета 1 по договору
Ваздухопловна превозна средства 1 по договору
Погонске групе ваздухоплова по договору
Механика лета 2 по договору
Ваздухопловна превозна средства 2 по договору
Инструменти и опрема ваздухоплова 1 по договору
Перформансе транспортних ваздухоплава 1 по договору
Инструменти и опрема ваздухоплова 2 по договору
Ваздухопловни радио уређаји и системи по договору
Перформансе транспортних ваздухоплова 2 по договору
Ваздухопловна навигација по договору
Ваздухопловно право 02.02. 10ч 325, 326
OДСЕК ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
Контрола летења 1 по договору
Ваздухопловна пристаништа  1 по договору
Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 1 по договору
Контрола летења 2 по договору
Ваздухопловна пристаништа 2 по договору
Планирање  превожењa и експлоатација ваздухоплова 2 по договору
Робни транспорт у ваздушном саобраћају по договору
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.