Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Поштански саобраћај и мреже

OДСЕК ЗА ПОШТАНСКИ  САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Основи телекомуникационе  технике 11.02. 12,30ч 312
Поштански саобраћај 04.02. 12,30ч 125
Основи железничког саобраћаја 11.02. 325, 326
Основи логистике 08.02. 09ч 025
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Механизација претовара и транспортна средства у поштанском саобраћају 09.02. 09ч 312
Експлоатација поштанског саобраћаја 04.02. 12,30ч 125
Теорија система 12.02. 12,30ч 312
Основе друмског транспорта 12.02. 12,30ч 325
Право у поштанском саобраћају 08.02. 10ч 013
Практикум из теорије система 12.02. 12,30ч 312
Експлоатација комуникационихих система 11.2. 12,30ч 025
OДСЕК ЗА ПОШТАНСКИ  САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Поштанске услуге и мрежа 1 04.02. 12,30ч 125
Технологија механизоване прераде поштанских пошиљака 09.02. 09ч 312
Новчано пословање 12.02. 12,30ч 317
Рачунарска симулација 11.02. 16ч 312
Операциона истраживања у комуникационом саобраћају 05.02. 12,30ч 026
Увод у информационе системе по договору    
Основи ваздушног саобраћаја 12.02. 12,30ч 125
Mенаџмент 03.02. 09ч 325
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
VI СЕМЕСТАР      
Поштанске услуге и мреже 2 04.02. 12,30ч 125
Аутоматизација процеса у поштанском саобраћају и курирским мрежама 09.02. 09ч 312
Електронско пословање 12.02. 12,30ч 317
Програмски језици 11.02. 12,30ч 312
Маркетинг у комуникацијама 04.02. 12,30ч 125
Мултимедијална комуникација 01.02. 12,30ч 325
OДСЕК ЗА ПОШТАНСКИ  САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР      
Информационе технологије у поштанском саобраћају и услужним мрежама 09.02. 09ч 312
Објектно оријентисана симулација 04.02. 09ч 317
Квантитативне методе оптимизације 11.02. 09ч 314
Телекомуникационе и рачунарске мреже 01.02. 12,30ч 025
Вештачка интелигенција по договору    
Пословне  комуникације и односи са јавношћу 01.02. 11ч кабинет 003
Прогнозирање у комуникационом саобраћају 11.02. 12,30ч 325
Системи за позиционирање објеката по договору    
Методе заштите у електронском пословању по договору    
Ланци снабдевања 09.02. 12,30ч 326
Примена информационих технологија у менаџменту по договору    
Управљање квалитетом услуга по договору    
Посебне методе ОИ у логистици по договору    
Аутоматизација и информационе технологије у поштанском саобраћају 09.02. 09ч 312
Стандарди и регулатива у поштанском саобраћају 04.02. 12,30ч 125
Дигитална економија 12.02. 12,30ч 317
Експлоатација  у комуникационом саобраћају 11.02. 12,30ч 312
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.