Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Телекомуникациони саобраћај и мреже

OДСЕК ЗАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ  И МРЕЖЕ

ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Електроника 1 09.02. 12,30ч 125
Теорија система 12.02. 12,30ч 312
Основи електронике 09.02. 12,30ч 125
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
Основи логистике 08.02. 09ч 025
Основи железничког саобраћаја 11.02. 12,30ч 326
Географски информациони системи 01.02. 12,30ч 325
IV СЕМЕСТАР      
Основи телекомуникација 1 09.02. 16ч 128
Електроника 2 09.02. 12,30ч 125
Програмски језици по договору    
Основе друмског транспорта 12.02. 12,30ч 325
Основи водног саобраћаја по договору    
Основи саобраћајне политике по договору    
OДСЕК ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

ИСПИТИ   ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Основи телекомуникација 2 09.02. 16ч 128
Основи телекомуникационог саобраћаја 09.02. 09ч 026
Увод у информационе системе по договору    
Рачунарска техника по договору    
Основи ваздушног саобраћаја 12.02. 12,30ч 125
Елементи телекомуникационе економике 03.02. 10ч 125
Инфо-комуникационе технологије и информационо друштво 09.02. 09ч 026
Рачунарске симулације 11.02. 12,30ч 312
Операциона истраживања у телекомуникацијама 05.02. 12,30ч 026
VI СЕМЕСТАР      
Телекомуникациони софтвери по договору    
Комутациони системи 09.02. 09ч 026
Статистичка теорија телекомуникација 09.02. 12,30ч 125
Рачунарске мреже 11.02. 12,30ч 312
Телекомуникациона електроника по договору    
Електронско пословање 12.02. 12,30ч 317
Основи статистичких истраживања по договору    
Експлоатација поштанског саобраћаја по договору    
ТQМ комуникационих услуга 09.02. 16ч 125
OДСЕК ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

ИСПИТИ   ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР      
Основи радио комуникација 09.02. 16ч 128
Регулатива у телекомуникацијама 27.01. 09ч 026
Телекомуникациони системи 11.02. 12,30ч 312
Експлоатација телекомуникационих система 11.02. 12,30ч 025
Саобраћај у комуникационим мрежама 09.02. 18ч 317
Менаџмент и организација у телекомуникацијама 03.02. 09ч 325
Мерења у телекомуникацијама 05.02. 12,30ч 026
Оптички комуникациони системи 27.01. 09ч 026
Основи тарифирања у телекомуникацијама 12.02. 12,30ч 025
Управљање пројектима у е-комуникацијама по договору    
Планирање и прогнозирање у телекомуникацијама 01.02. 12,30ч 025
Мултимедијалне комуникације 01.02. 12,30ч 325
Телекомуникациона мерења по договору    
Маркетинг у комуникацијама по договору    
Нови комуникациони сервиси по договору    
Бежичне комуникације по договору    
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.