Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Логистика

OДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ

ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Основи логистике 08.02. 09ч 025
Географски информациони системи
 
02.02. 09ч 026
Основи видова саобраћаја 11.02. 12,30ч 326
Механика 2 02.02. 09ч 312, 013
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Понашање корисника по договору    
Механизација претовара 1 01.02. 09ч 312
Грађевинарство по договору    
Основи друмског транспорта 12.02. 12,30ч 325
Основи телекомуникационих система 11.02. 12,30ч 312
Основи водног саобраћаја по договору    
OДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ

ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Шпедиција и агенцијско пословање 09.02. 09ч 326
Механизација претовара 01.02. 09ч 312
Основи ваздушног саобраћаја 12.02. 12,30ч 125
Основи железничког саобраћаја 11.02. 325, 326
Одабрана поглавља операционих истраживања 11.02. 09ч 314
Основи пословног и компанијског права 08.02. 10ч 013
Транспортна средства и одржавање 11.02. 12,30ч 025
Механизација претовара 2 01.02. 09ч 312
VI СЕМЕСТАР      
Објектно оријентисана симулација 04.02. 09ч 317
Интермодални транспорт 1 08.02. 11ч каб. 338
Интермодални транспорт 2 08.02. 11ч каб. 338
Интермодални транспорт 08.02. 11ч каб. 338
Управљање информацијама у логистици 02.02. 09ч 026
Складишта 1 08.02. 09ч 317
Управљање квалитетом у логистици 03.02. 12,30ч 317
Основи статистичких истраживања по договору    
Технологије система руковања материјалом по договору    
Логистички контролинг и перформансе 04.02. 09ч 317
Индустријски транспорт 1, 2 12.02. 09ч О13
OДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ

ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII СЕМЕСТАР И VIII СЕМЕСТАР      
Складишта 2 08.02. 09ч 317
Индустријски транспорт 12.02. 09ч 013
Робни терминали и робно-транспортни центри 1 13.02. 12,30ч 026
Робни терминали и робно-транспортни центри 2 13.02. 12,30ч 026
Робни терминали и робно-транспортни центри 13.02. 12,30ч 026
Логистика повратних токова 11.02. 12,30ч 115
Маркетинг у логистици 10.02. 13,30ч 326
Посебне методе ОИ у логистици 11.02. 314
Финансијски менаџмент у логистици 03.02. 10ч 125
Симулација логистичких система по договору    
City логистика 08.02. 11ч каб. 338
Ланци снабдевања 12.02. 09ч 013
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.