Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - смер безбедност друмског саобраћаја

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - СМЕР БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ИСПИТИ   ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР


Основе безбедности саобраћаја 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
ГИС у саобраћају 12.02. 12,30ч 025
Базе података у саобраћајном инжењерству по договору


Основи логистике 08.02. 09ч 025
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР


Теорија саобраћајног тока 04.02. 09ч 025
Основе друмских саобраћајница 04.02. 09ч 025
Моторна возила по договору

Политика и економија одрживог развоја саобраћај 09.02. 16ч 125
Безбедност саобраћаја – увиђај саобраћајних незгода 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ -
СМЕР БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР


Паркирање 12.02. 12,30ч 325
Образовање за саобраћај 08.02. 12,30ч 125
Основи јавног градског транспорта путника 11.02. 09ч 125, 026, 025
Саобраћај и животна средина 08.02. 09ч 026
Безбедност  саобраћаја -  кампање 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Транспорт, саобраћај и окружење 04.02. 09ч 026
Основи железничког саобраћаја 11.02. 325, 326
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
VI СЕМЕСТАР


Безбедност саобраћаја – методе и анализе 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa 01.02. 09ч 326
Возна динамика 12.02. 12,30ч 013
Безбедност саобраћаја – вештачења у саобраћају 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Основе одржавања моторних возила 11.02. 12,30ч 025
Право у безбедности саобраћаја 02.02. 12,30ч 013
Регулисање и управљање саобраћајним
токовима- интелигентни саобраћајни системи
01.02. 09ч 326
Управљање људским ресурсима по договору

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - СМЕР БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА

VII и VIII СЕМЕСТАР


Основе планирања саобраћаја 09.02. 09ч 026
Контрола и превентива у превозу опасне робе 02.02. 12,30ч 325, 326
Саобраћајно пројектовање – градска мрежа 11.02. 12,30ч 325, 026
Безбедност саобраћаја – процене штета 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Експлоатација и управљање путевима 03.02. 12,30ч 025, 026
Основи терминала у друмском саобраћају 12.02. 12,30ч 325
Експлоатационо-технолошка својства моторних возила 05.02. 12,30ч 325
Рачунарска анализа саобраћајних незгода 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Безбедност саобраћаја – стратегије и управљање 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Вредновање у саобраћају 04.02. 09ч 025
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.