Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - смер транспортни

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - СМЕР ТРАНСПОРТНИ

ИСПИТИ   ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР
Роба у транспорту 09.02. 09ч 013
Менаџмент 03.02. 09ч 325
ГИС у саобраћају 12.02. 12,30ч 025
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР
Моторна возила по договору
Пројектовање и управљање паркирањем 12.02. 12,30ч 325
Пословна економика са елементима управљања финансијама 03.02. 10ч 125
Управљање људским ресурсима по договору
Пословне комуникације и односи са јавношћу по договору
Возила са електро вучом по договору
Паркирање 12.02. 12,30ч 325
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - СМЕР ТРАНСПОРТНИ

ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР
Основе планирања саобраћаја 09.02. 09ч 026
Технологија транспорта путника 11.02. 09ч 125, 026, 025
Kапацитет саобраћајница 04.02. 09ч 025
Експлоатационо-технолошка својства моторних возила 05.02. 12,30ч 325
Транспортне мреже 04.02. 12,30ч 325
Објектно оријентисана симулација 04.02. 09ч 317
Базе података 03.02. 12,30ч 025, 026
Основи ваздушног саобраћаја 12.02. 12,30ч 125
Техничка експлоатација возила 05.02. 12,30ч 325
Основи пословног и компанијског права 08.02. 10ч 013
VI СЕМЕСТАР
Основи телекомуникационих система 11.02. 12,30ч 312
Терминали 12.02. 12,30ч 325
Јавни градски транспорт путника 11.02. 09ч 125, 026, 025
Безбедност  саобраћаја - методе и анализе 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa 01.02. 09ч 326
Основи водног саобраћаја по договору
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - интелигентни саобраћајни системи 01.02. 09ч 326
Телематика 11.02. 12,30ч 125
Безбедност  саобраћаја - вештачење у саобраћају 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - СМЕР ТРАНСПОРТНИ

ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР
Технологија транспорта робе 12.02. 12,30ч 325
Технологија одржавања возила 11.02. 12,30ч 025
Техничка логистика друмских возила 08.02. 12,30ч 026
Шпедиција и агенцијско пословање 09.02. 09ч 326
Основи железничког саобраћаја 11.02. 325, 326
Контрола и превентива у превозу опасне робе 02.02. 12,30ч 325, 326
Транспорт, саобраћај и окружење 04.02. 09ч 026
Трошковна ефикасност друмског  и градског транспорта по договору
Одржавање моторних возила по договору
Интермодални транспорт по договору
Системи транспорта путника по договору
Експертизе 08.02. 12,30ч 026, 325, 326
Вредновање у саобраћају по договору
Технологија транспорта робе II по договору
Терминали II по договору
Паркирање II по договору
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.