Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - смер саобраћајни

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И  ТРАНСПОРТ - СМЕР САОБРАЋАЈНИ

ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
ГИС у саобраћају 11.02. 12,30ч 113
Базе података у саобраћајним инжењерству по договору    
Менаџмент 03.02. 09ч 325
Инжењерска економија 03.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Теорија саобраћајног тока 04.02. 09ч 025
Основи друмских саобраћајница 04.02. 09ч 025
Возна динамика 12.02. 12,30ч 013
Безбедност саобраћаја – увиђај саобраћајних незгода 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И  ТРАНСПОРТ - СМЕР САОБРАЋАЈНИ

ИСПИТИ   ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Капацитет саобраћајница 08.02. 09ч 325
Паркирање 12.02. 12,30ч 325
Експлоатација и управљање путевима 03.02. 12,30ч 025, 026
Основи јавног градског транспорта путника 11.02. 09ч 125, 026, 025
Основи железничког саобраћаја 11.02. 325, 326
Утицај саобраћаја на животну средину 05.02. 09,30ч 113
Превозна средства 06.02. 12,30ч 025
Основе терминала у друмском саобраћају 12.02. 12,30ч 325
VI СЕМЕСТАР      
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa 01.02. 09ч 326
Безбедност  саобраћаја - методе и анализе 01.02. 12,30ч 125, 326, 026
Планирање саобраћаја
– анализа транспортних захтева
09.02. 09ч 125
Управљање пројектима 09.02. 09ч 125
Основе друмског транспорта 12.02. 12,30ч 325
Основи телекомуникационих  система 11.02. 12,30ч 312
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И  ТРАНСПОРТ - СМЕР САОБРАЋАЈНИ

ИСПИТИ   ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР      
Регулисање и управљање саобраћајним
токовима - Управљање саобраћајним токовима
01.02. 09ч 326
Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе 09.02. 09ч 125
Трошкови корисника на мрежи путева и улица 03.02. 12,30ч 025, 026
Саобраћајно пројектовање – градска мрежа 11.02. 09ч 325
Управљање квалитетом мреже и саобраћајне опреме 26.01. 09ч 325
Саобраћајна психологија - понашање возача по договору    
Саобраћајно пројектовање – ванградска мрежа 11.02. 09ч 325, 326
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - Интелигентни саобраћајни системи 01.02. 09ч 326
Стратегије и тактике планирања саобраћаја по договору    
Вредновање у саобраћају 04.02. 09ч 025
Превентива у саобраћају 08.02. 12,30ч 026, 325, 326
Експертизе 08.02. 12,30ч 026, 325, 326
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.