Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Испити заједничке наставе

ИСПИТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ  НАСТАВЕ
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
Физика (проф. Шашић) 10.02. 09ч 125, 025, 026, 325, 326
Физика (доц. Цветановић) 10.02. 13,30ч 125, 025, 026, 325
Математика 1 12.02. 09ч СВЕ САЛЕ
Математика 2 04.02. 12,30ч 025,026
Математика 3 12.02. 09ч СВЕ САЛЕ
Електротехника 06.02. 09ч СВЕ САЛЕ
Механика 1 02.02. 09ч 125
Колоквијуми из (ПР1, ОП1, ПРО1, БП1) 02.02. 09ч 115, 116ИС
Основи програмирања, Програмирање, Базе података - завршни испити 04.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Инжењерско цртање применом рачунара 01.02. 09ч 115, 116
Рачунарство и информатика по договору   рачунарске учионице
Увод у саобраћај и транспорт 09.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Социологија 01.02. 16ч 325,326,025,026,125
Социологија комуникација 01.02. 12ч 017
Саобраћајно транспортно право 02.02. 10ч 326, 325
Основи економије 03.02. 10ч 125
Елементи транспортних средстава и уређаја 05.02. 09ч 013
Вероватноћа и статистика 13.02. СВЕ САЛЕ
Операциона истраживања 13.02. 125
Транспортне особине робе 09.02. 09ч 013
Управљање системима 12.02. 12,30ч 312
Урбанизам, Основе урбанизма 03.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Саобраћајна психологија 14.02. 10ч 125
Основи ергономије 14.02. 10ч 125
Анализа транспортних мрежа 12.02. 12,30ч 026
Нацртна геометрија 11.02. 09ч 014, 015
Енглески језик 1, 2, 3 и 4 25.01. 12,30ч 125, 326
Француски језик 25.01. 09ч 013
Немачки језик 01.02. 09ч 014
Руски језик по договору

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.