Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Поштански саобраћај и мреже

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2015/16 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе 
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмети 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Саобраћајна психологија 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3
               - енглески
               - француски
               - немачки
               - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Основи поштанског саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

6

20

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

21

Механизација претовара и транспортна средства у поштанском саобраћају

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Управљање системима

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Основи логистике

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Ваздухопловно инжењерство

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

               Право у поштанском саобраћају

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

               Основи технологије друмског линијског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

4

24

Поштанске услуге и мрежа I

 

 

 

 

5

 

 

 

6

25

Технологија механизоване прераде поштанских пошиљака

 

 

 

 

4

 

 

 

5

26

Новчано пословање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

27 Операциона истраживања у комуникационом саобраћају         4       5
28 Рачунарска симулација         4       5

29

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Менаџмент         4       4
                   Увод у информационе системе         4       4
                   Инжењерска економија         4       4
                   Основи ваздушног саобраћаја         4       4

30

Анализа транспортних мрежа

 

 

 

 

 

4

 

 

5

31

Поштанске  услуге и мрежа II

 

 

 

 

 

5

 

 

6

32

Аутоматизација процеса у поштанском саобраћају и курирским мрежама

 

 

 

 

 

4

 

 

6

33

Електронско пословање

 

 

 

 

 

4

 

 

5

34-35

Изборни предмети  7 и 8

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                  Програмски језици

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

                  Мултимедијалне комуникације

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

                  Маркетинг у комуникацијама

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

                  Основи урбанизма

 

 

 

 

 

4

 

 

4

36 Информационе технологије у поштанском саобраћају и услужним мрежама             4   5
37 Објектно-орјентисана симулација             5   6
38 Квантитативне методе оптимизације             4   5
39 Телекомуникационе и рачунарске мреже             5   6

40-41

Изборни предмети 9 и 10

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Вештачка интелигенција             4   4
                   Пословна комуникација и односи са јавношћу             3   4
                   Прогнозирање у комуникационом саобраћају             4   4
42 Системи за позиционирање објеката               4 5
43-44
Изборни предмети 11 и 12                  
                   Методе заштите у електронском пословању               4 5
                   Ланци снабдевања               4 5
                   Менаџмент информационих система и интернет               4 5
45 Стручна пракса                 5

46

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.