Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Логистика

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2015/16 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ЛОГИСТИКА

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

    3           4

 

                Страни језик 3
               - енглески
               - француски
               - немачки
               - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

18

Операциона истраживања 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

19

Основи логистике

 

 

 

4

 

 

 

 

4

20

Грађевински објекти у логистичким системима

 

 

 

3

 

 

 

 

4

21

Основи друмског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

4

22

Географски информациони системи у логистици

 

 

 

4

 

 

 

 

4

23

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Механика 2

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Програмски пакети у математици

   

 

4        

4

 

                Нацртна геометрија

 

 

 

4

 

 

 

 

5

24

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Роба у логистичким процесима

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи водног саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

4

25

Механизација претовара

 

 

 

 

5

 

 

 

6

26 Основи ваздушног саобраћаја         4       4
27 Основи железничког саобраћаја         4       4
28 Шпедиција и агенцијско пословање         5       6

29

Изборни предмет 7 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                Транспортна средства и одржавање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

                Основи пословног и компанијског права

 

 

 

 

4

 

 

 

5

30 Изборни предмет 8                
                  Саобраћајна психологија         4       5
                  Одабрана поглавља операционих истраживања         4       5

31

Складишта 1

 

 

 

 

 

4

 

 

5

32

Интермодални транспорт

 

 

 

 

 

5

 

 

6

33

Управљање квалитетом у логистици

 

 

 

 

 

5

 

 

5

34

Управљање информацијама у логистици

 

 

 

 

 

4

 

 

5

35

Изборни предмет 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Анализа транспортних мрежа           4     5
                   Основи статистичких истраживања           4     5
36 Изборни предмет 10                  
                   Логистички контролинг и перформансе           4     5
                   Технологије система руковања материјалом           4     5
                   Управљање системима           4     5
37 Складишта 2             4   5
38 Робни терминали и робно транспортни центри             4   5
39
Логистика повратних токова             4   5
40 Маркетинг у логистици             5   5
41 Индустријски транспорт             6   6
42 Изборни предмет 11                  
                   Посебне методе ОИ у логистици             4   4
                   Финансијски менаџмент у логистици             4   4
43 Симулација логистичких система               3 4
44 Ланци снабдевања               4 5
45 Сити логистика               4 5
46 Стручна пракса                 5

47

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.