Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Водни саобраћај и транспорт

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2014/15 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Техничка термодинамика

 

 

 

4

 

 

 

 

4

21

Нацртна геометрија

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Отпорност материјала

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Пловна превозна средства 1

 

 

 

5

 

 

 

 

6

24

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

                Пловидбено право

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи логистике

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Пословна економика са елементима  управљања                               финансијама

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

                Политика и економика одрживог развоја транспорта

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

                Управљање системима

 

 

 

4

 

 

 

 

5

25

Навигација у водном саобраћају

 

 

 

 

6

 

 

 

6

26

Пловна превозна средства 1

 

 

 

 

6

 

 

 

6

27

Безбедност унутрашње пловидбе

 

 

 

 

4

 

 

 

4

28-30

Изборни предмети 6,7 и 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Основи железничког саобраћаја

 

 

 

 

4

 

 

 

4

                  Базе података         4       5
                  Складишта 2         4       5
                  Пловидбено право         3       4

31

Пловна превозна средства 2

 

 

 

 

 

6

 

 

6

32

Бродска енергетика

 

 

 

 

 

5

 

 

6

33

Пловни путеви

 

 

 

 

 

5

 

 

5

34

Планирање и  развој лука и пристаништа

 

 

 

 

 

5

 

 

6

35,36

Изборни предмети 9 и 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Поморски транспорт

 

 

 

 

 

3

 

 

4

                  Симулација логистичких система           4     4
                  Политика и економија одрживог развоја саобраћаја           4     4
37 Теорија кретања бродова и бродских средстава             6   6
38 Технологија водног саобраћаја и транспорта 1             5   6
39 Теорија управљања бродовима             5   6
40 Лучко пројектовање и управљање             4   6
41,42 Изборни предмети 11 и 12                  
                  Организација и експлоатација техничких пловила             4   4
                  Рачунарска симулација             4   5
                  Лучки оптимизациони модели             4   4
43 Технологија водног саобраћаја и транспорта 2               5 6
44 Основи пројектовања и грађења брода               4 5
45 Изборни предмет 13                  
                  Основе ГИС-а у водном саобраћају               3 3
                  Екологија водног саобраћаја и транспорта               3 3
                  Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту               2 4
46 Стручна пракса                 4

47

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.