Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Ваздушни саобраћај и транспорт

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2015/16 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру, триместру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

                 

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

                 

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

  4                 4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

17

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Саобраћајна психологија

   

4

             

4

 

                Инжењерска економија

   

4

             

4

 

                Саобраћајно транспортно право

   

3

             

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

   

3

             

4

18

Техничка термодинамика

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

19

Нацртна геометрија

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

20

Механика флуида

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

21

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

22

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Механика 2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи статистичких истраживања

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

23

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Грађевински објекти у логистичким системима

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи логистике

   

 

4            

4

 

                Основи технологије друмског линијског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

24

Изборни предмет 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Економика транспорта и комуникација

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Програмски пакети у математици

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Осигурање у транспорту

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

25

Транспортне мреже

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

26

Основи телекомуникационих система

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

27

Метеорологија

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

28

Механика лета 1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

29

Ваздухопловна превозна средства 1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

30

Погонске групе ваздухоплова

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

31

Механика лета 2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

32

Ваздухопловна превозна средства 2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

33

Инструменти и опрема ваздухоплова 1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

34

Перформансе транспортних ваздухоплова 1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

35

Инструменти и опрема ваздухоплова 2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

36

Ваздухопловни радио уређаји и системи

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

37

Перформансе транспортних ваздухоплова 2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

38

Ваздухопловна навигација

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

39
Ваздухопловно право             2       3

40

Контрола летења 1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

41

Ваздухопловна пристаништа 1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

42

Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

43 Робни транспорт у ваздушном саобраћају               5     5

44

Контрола летења 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

45

Ваздухопловна пристаништа 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

46

Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

47

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

48

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

downloads/knjiga_predmeta/moduli/lo/
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.