Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Железнички саобраћај и транспорт

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009 
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2015/16 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Eлектротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Железниче пруге

 

 

 

6

 

 

 

 

7

21

Теорија кретања

 

 

 

6

 

 

 

 

7

22

Електро вучна возила

 

 

 

5

 

 

 

 

6

23

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи друмског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Базе података

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Електронско пословање

 

 

 

4

 

 

 

 

4

24 Теорија вуче возова         6       7
25 Безбедност железничког саобраћаја         5       6
26 Инжењерска економика у железничком саобраћају и транспорту         4       5
27 Железничке станице и чворови         6       7

28

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Оперативни рад на железници коришћењем рачунара         4       5
                  Дизел вучна и вучена возила         4       5
                  Робни терминали и робно транспортни центри         4       5
                  Механизација претовара         5       6
29
Технологија транспорта робе железницом           5     6
30 Организација железничког саобраћаја           6     7
31 Технологија железничког саобраћаја           6     7
32-33 Изборни предмет 7 и 8
                 
                 Организација одржавања железничких пруга           4     5
                 Менаџмент финансијских операција на железници (неће се реализовати у школској 2015/16 години)           4     5
                 Шински урбани системи           4     5
                 Анализа транспортних мрежа           4     5
                 Електронско пословање           4     5
34 Планирање и експлоатација железничког саобраћаја             5   7
  Изборни блок (минимум 20 ЕСПБ)                  
                Рад оператора и железничке мреже             4   7
                Анализа ванредних догађаја на железници             3
  6
                Организација вуче возова             4
  7
                Планирање и саоб. пројектовање железничких пруга             4
  7
                Транспорт робе железницом             3
  5
                Аутоматизација и телекомуникациони системи на железници             4
  5
                Организација и менаџмент у жел. саобраћају и транспорту             4
  5
                Основи јавног градског  превоза  путника             4
  5
                Основе планирања саобраћаја             4
  5
  Управљање железничким саобраћајем и транспортом               5
6

 

Изборни блок (минимум 10 ЕСПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Примена математичких метода у железничком саобраћају               4
7
                Планирање и саоб. пројект. жел. станица и чворова               4 7
                Трошковна ефикасност у железничком инжењерству               4
5
                Примена телематике у железничком саобраћају               4
5
                Маркетинг у железничком саобраћају
              4 5
                Регулаторни систем железничког транспорта               4 5
  Стручна пракса                 7

 

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.